about
Toon menu

“Vrede is de Toekomst” – panelgesprek over “Duurzame ontwikkeling en de Strijd tegen armoede in de 21ste eeuw” – maandag 8 september 2014.

Tijdens de 2 dagen van de conferentie werden diverse rondetafelgesprekken gehouden op verschillende plaatsen met telkens een ander thema en sprekers uit alle landen van de wereld.
vrijdag 12 september 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Voorgezeten door David Rosen, Rabbi en Internationaal directeur van Interreligieuze Zaken, AJC

Deelnemers: Gerard Bodifee, filosoof en wetenschapper, België; Christophe De Margerie, president en directeur van TOTAL, Frankrijk; Augusto Forti, vice-president van “Ideasolidarité”, Italië; Mauro Gambetti, bewaarder van het Heilige Klooster van Assisi, Italië; Jeffrey D. Sachs, directeur van het Earth Institute van de Universiteit van Columbia, USA.

David Rosen refereert naar Adam in “de Tuin” die er werkt en ten dienste staat en behoeder is van alles. Hij is het eerste voorbeeld van duurzame ontwikkeling. We zijn niet de eigenaars van de kosmos, noch van ons eigen lichaam! En maar een nietig objectje. Vrede op aarde en duurzame ontwikkeling is de weg. Religie heeft hier een grote rol.

Gérard Bodifee als eerste spreker. Leven bestaat reeds meer dan 3 miljoen jaar op aarde. We dienen nieuwe manieren van samenleven te creëren.

Ecologie is de wetenschap van het huis - samentrekking van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (studie, wetenschap).

Christophe De Margerie praat over ontwikkeling en dienstbaarheid naar de samenleving.

Mauro Gambetti heeft het over het contrast tussen middelen en armoede. Franciscus bezocht ooit een plaats waar geen water werd verspild, de bomen niet gerooid, de velden gebruikt werden voor kruiden naargelang het seizoen. Er werd niet het maximum uit de natuur gehaald. Elk wezen heeft een basisbehoefte. Franciscus respecteerde alles en iedereen en was tegen verspilling. Het mysterie van het leven overstijgt het denken. Wij willen altijd de realiteit analyseren. Het pad van Franciscus was geplaveid met geluk. Hij had een authentieke drang naar geluk. Hij onderzocht en exploreerde de natuur. Hij was altijd verbaasd over de realiteit die een andere diepgang heeft. Realiteit is maar een uiting, een expressie, liefde. We dienen de natuur te zien als een geschenk. Duurzame ontwikkeling is een noodzaak. We dienen redelijk te worden. Franciscus  koos ook de weg van armoede, zonder bezit. Het delen van alles en vermijden van geweld. Soberheid en armoede mag je niet verwarren met ellende. Hij was gewoon gelukkig. Respecteer de ethische principes!  Onze cultuur dient aangepast te worden. Geen zelfzucht!

Professor Jeffrey Sachs nu. Het basisprobleem is de schaalgrootte. De wereldbevolking groeit nog steeds. We gaan naar 8 miljard in 2024… Wetenschap kan een deel oplossen. 100 triljoen usd is de output van de mens = 12000 usd/persoon/jaar wordt verbruikt. Paus Franciscus zei onlangs “Het is een globalisatie van onverschilligheid”.

We verlaten het pad van duurzaamheid, huishoudkunde, welzijn, sociaal zijn, milieubewustzijn.

Onze politieke systemen leveren geen duurzaamheid!

Vele mensen geven niet om de noden van de armen.

Er is ook geen gelijkheid meer = de rijken worden bevoordeeld.

We hebben diepgewortelde corrupte regeringen.

We hebben corruptie gelegaliseerd!

We vernietigen de aarde en roeien andere levensvormen uit!

We veranderen de chemische structuur van de atmosfeer en van het water in de oceanen. Het is een nieuw feit.

Hebzucht en macht zijn de dominante drijfveren.

De tijd is ten einde aan het lopen en er is geen weg terug. In 1992 op de top te Rio werd al gewezen op de gevaren van klimaatsverandering, wijziging van de biodiversiteit en de oprukkende woestijngebieden. Er werden toen 3 verdragen afgesloten en geen enkele belofte werd geïmplementeerd!

De opkomst van Azië zorgt voor nog meer schade.

In 2015 dienen diplomatieke stappen genomen te worden betreffende duurzaamheid = we maken of breken onze generatie…

We dienen het globaal financieel systeem te hervormen!

We moeten de planeet redden en de menselijke honger en klimaatwijziging te bestrijden!

De religies hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

Neem de toekomst van deze planeet onder de loep: ecologie, technologie en geopolitiek hebben hun rol maar kunnen enkel aangewend worden via “waarden”.

Augusto Forti komt aan bod: Het systeem van economische ontwikkeling is ons opgedrongen geworden. We kunnen zo niet blijven doorgaan. Het is een zeer gevaarlijk model want je dient je goed bewust te zijn van de voorraad grondstoffen!

Op 6 maanden is alles wat de aarde voortbrengt reeds opgebruikt…

Het economische model moet veranderd worden. Hoe?

Even een referentie naar “Utopia” van Thomas More. In de 15de en 16de eeuw is er ook een crisis en recessie maar dit is het begin geweest van de proto democratie in Europa. We maken de industriële revolutie mee en het Europese model werd toen gecreëerd. Het ontstaan van “de ondernemers”, de “arbeidersklasse” en de “middenklasse”. Het opkomen van de banken o.a. de’ Medici. De kapitalisten.

Zeelieden eisen hun macht op.

Er heerst een diepe spirituele e ethische crisis.

Dit model heeft z’n grens bereikt.

De middenklasse verdwijnt!

Blijft over: arm en rijk en de kloof wordt groter en groter.

Overmatige consumptie is fout!

Er dient een culturele en sociale revolutie te komen!

De 3de wereldoorlog is al begonnen (dixit paus Franciscus).

We dienen op te stellen wat de exacte noden zijn van iedereen.

40 jaar geleden werd dit al gezegd in het rapport van de Club van Rome.

Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen = kritisch zijn!

Religies hebben een belangrijke rol hierin.

Het is belangrijker te zijn dan te hebben. (dixit paus Franciscus).

De Gemeenschap Sant’Egidio zorgt voor de dialoog en is een belangrijke speler.

Even wat replieken van de panelleden: Dienen we ongerust te zijn of is er nog hoop? De mens is verplicht zelf het initiatief te nemen.

Er moet ingegrepen worden = DOEN = veranderen/transformatie/transitie.

Dit is geen vernietiging maar een bewustwording.

Als we krampachtig vasthouden aan de heersende situatie zal het niet goed aflopen. Jeffrey Sachs refereert naar “the age of sustainable development” https://www.coursera.org/course/susdev dat op deze webstek gratis te lezen is.

We moeten vechten tegen armoede via de VN.

Hij wijst met de vinger naar Exxon en Shell die maar blijven voortdoen en alle bewijzen van klimaatopwarming verwerpen. Dit is immoreel! Hoeveel wordt er geïnvesteerd door al die grote maatschappijen in duurzaamheid?

Hoe CO2 wegwerken? De industrie is veel machtiger dan de regeringen.

De technologie kan het oplossen en we dienen dit allemaal serieus aan te pakken.

Mauro komt tussen en zegt dat mensen die geloven druk kunnen leggen.

Franciscus was een zeer intelligent mens en wees op de feiten.

In zekere zin zijn we allemaal arm, bv arm van geest.

We moeten belang hechten aan menselijke relaties.

Vragen uit het publiek?

Waarom faalt men om te doen wat afgesproken is?

85000 families beheersen alles…

Corruptie van het politiek systeem.  

Hoe de basiswaarden veranderen?

Blijft een probleem. De strijd is niet enkel om het materiële maar ook om de gedachten.

Er moet meer ruimte gegeven worden aan onderwijs.

Liefde geven. Basiswaarden.

Er zijn vele “spelers” en dat maakt het zeer complex. Geen simpel plan. Doelstellingen dienen gezet te worden en daar dan ook naar gestreefd. Een kwantitatief probleem. We zitten nog niet op het spoor maar bijna.

Jeffrey Sachs is geen fan van politieke leiders want de meesten doen het zuiver uit eigen belang (public relations). Je kan er niet op rekenen! De mensen zelf kunnen de politiekers op andere gedachten brengen. Kies de richting die het systeem uitgaat maar kies de doelen goed!

Gerard Bodifee riep dan weer op om de wetenschappers niet te vertrouwen. Er wordt geen rekening gehouden met de realiteit. Er zijn te veel voorspellingen die voor doemdenken zorgen. We weten het niet. We dienen ons bewust te zijn van de vervuiling e.d. We hebben nood aan globale energie. Ooit was Europa inventief.

Energie diplomatiek. Vrede met mekaar. Spirituele emancipatie is hoognodig. We zijn zielen (souls) en die is zuiver. We volgen een religie en dat schept een afstand met de “ander”. De vleesindustrie zorgt voor 18 procent van de CO2 uitstoot, 14 procent is te wijten aan industrie, auto, vliegtuigen,… We zijn één grote familie van zielen. Het broederschap van liefde, kennis, gelukzaligheid, educatie, vegetarisme, compassie.

Wat is de rol van politieke correctheid in dit debat?

Jeffrey Sachs zei dat de aarde thermisch gezien en gemeten uit balans is. De input is zonne-energie en de output infrarood. Dit is duidelijk te zien vanaf de metingen in 1824 van Jean Baptiste Joseph Fourier. Gerard Bodifee weerlegt het doemscenario.

Slotsom: we dienen samen te werken!