about
Toon menu

Climategate: een nabeschouwing

woensdag 15 juni 2011
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Intro

Herinnert u zich Climategate nog ? In November 2009, vlak voor de klimaattop in Kopenhagen heeft een onbekende persoon 13 jaar email correspondentie van de CRU (de Climate Research Unit van de University of East Anglia) van de mail servers gestolen en openbaar gemaakt. Uit deze private emails bleek dat de onderzoekers van de CRU niet erg ... positief waren over hun wetenschappelijke tegenstanders. Ook werden er 2 zinnen uit de emails geciteerd, die zouden bewijzen dat er sprake was van samenzwering, manipulatie van gegevens om de klimaatopwarming te overdrijven, onwettige vernietiging van bewijsmateriaal, enzovoort. Deze gebeurtenis kreeg al snel de naam “Climategate” en het nieuws verspreidde zich razendsnel over internetblogs en media. Aanhangers van samenzweringstheorieën hadden de tijd van hun leven, en gingen zover te beweren dat iedereen die in de emails genoemd werd, of zelfs maar van ver geassocieerd was met de CRU deel moest zijn van de samenzwering. De Climategate-samenzweringstheorie tastte uiteindelijk zelfs de geloofwaardigheid van de  hele klimaatwetenschap aan. Ook het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de internationale organisatie die een consensus standpunt formuleert over de klimaatverandering, deelde in de klappen.

Sindsdien is er blijkbaar nauwelijks iemand die zich de vraag stelt hoe het uiteindelijk is afgelopen.  Wat is er waar gebleken van de destijds gemaakte aantijgingen? Wat bleek uit de emails ?

Dat de betrokken onderzoekers niet dol waren op hun wetenschappelijke tegenstanders is niet echt verbazingwekkend. Als een even nauwgezet onderzoek zou gebeuren van de emails van klimaatsceptici zou men ook wel hier en daar een onvertogen woord aan het adres van het IPCC en haar medewerkers vinden. Laat ons in plaats daarvan concentreren op de wetenschap. Wat overblijft zijn twee uit de context gerukte zinnetjes – die iedereen onderhand bekend in de oren zullen klinken.

We  kunnen het gebrek aan opwarming niet verklaren!

Het eerste zinnetje is afkomstig van Trenberth: “The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't”

Vertaling: “We kunnen het gebrek aan opwarming niet verklaren op dit moment en het is een schande dat we dat niet kunnen.”

Dit klinkt nogal spectaculair, en vele kranten hebben het zo ook gepubliceerd. Het klinkt alsof de onderzoekers tot hun schrik vaststellen dat de opwarming van de aarde gestopt is, en dat ze bang zijn dat ze hun job nu zullen verliezen.

Waar had Trenberth het eigenlijk over ? Satellietmetingen stellen vast dat de aarde in een energie-inbalans verkeert: er komt netto meer elektromagnetische straling de dampkring binnen dan er buiten gaat, dus de aarde accumuleert warmte. De inbalans is momenteel 0,9 W/m2 aan netto straling – en de inbalans neemt trouwens nog toe. Die warmte wordt opgeslagen in het land, de atmosfeer, de oceanen, en de  smeltwarmte die de ijskappen aan de polen doet smelten. De totaalsom moet kloppen: de warmteopslag in de verschillende subsystemen van de aarde moet gelijk zijn aan de totale warmte die het systeem binnenkomt (zoals bij een bankrekening: al het geld dat van je rekening verdwijnt heb je ERGENS aan besteed: aan eten, aan kleren, aan belastingen ...).

Trenberth klaagde erover dat de huidige meetsystemen niet nauwkeurig genoeg zijn om te zien waar alle warmte die het systeem binnenkomt naartoe gaat. Na het optellen van de warmteopslag van land, lucht en oceanen kwam hij een hoeveelheid warmte tekort. (zoals een bankrekening waarvan op het einde van de maand meer geld verdwenen is dan je gedacht had).  Een mogelijkheid is dat de extra warmte is opgeslagen in de diepe oceanen, want tot voor kort werden de oceaantemperaturen maar gemeten tot op 700 meter diepte.

Conclusie: Trenberth probeerde helemaal niets te verbergen, hij haalde een probleem aan dat ook in de wetenschappelijke literatuur al besproken was, en hiervoor was het dus helemaal niet nodig om emails te hacken, en er dan triomfantelijk mee naar buiten te komen alsof men een duister geheim ontdekt had.

De afname verbergen!

Het tweede zinnetje is afkomstig van Phil Jones: "I've just completed Mike's Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) and from 1961 for Keith's to hide the decline."

Vertaling: Ik heb zonet Mike’s Nature trick toegepast om de echte temperaturen aan de serie toe te voegen voor de laatste 20 jaar (dus vanaf 1981), en voor Keith’s vanaf 1961 om de afname te verbergen.

In dit geval zijn de sceptici gesprongen op het woord “trick”, of truc, omdat dit suggereert dat er valsgespeeld wordt, en natuurlijk ook op de woorden “hide the decline”, of “verberg de afname” – waarbij men deed alsof dit ging over een afname van de temperatuur.

Mike’s Nature Trick is een statistische techniek, uitgevonden door Michael Mann, en gepubliceerd in 1998 in het blad Nature, om instrumentele temperatuursgegevens te combineren met gereconstrueerde temperatuursgegevens op basis van proxies.

“The decline” waarvan verder sprake is gaat niet over een afname van temperaturen, maar over een afname van de betrouwbaarheid van boomringen als maatstaf voor de temperatuur vanaf 1960, ook bekend als het divergentieprobleem. De boomgroei is afgenomen in de laatste tientallen jaren, vooral op hogere noordelijke breedtes. Dit fenomeen is zonder precedent, wat aangeeft dat de oorzaak waarschijnlijk te wijten is aan de mens. De oorzaak is vermoedelijk een combinatie van lokale en globale factoren zoals droogte tengevolge van de klimaatverandering en global dimming. Boomringproxies van voor 1960 zijn wel betrouwbaar. Het divergentie probleem is in verschillende wetenschappelijke artikelen besproken in de jaren 90.

Kortom, de onderzoekers hebben zich gehouden aan methoden en werkwijzen die 1. openlijk beschreven stonden 2. gereviewed en geaccepteerd waren door de experts in hun discipline. De pers, in navolging van de anti-IPCC lobby, probeerde het echter  voor te stellen alsof ze gegevens hadden vervalst, verborgen, en allerhande “trucs” toegepast. En de publieke opinie is hier natuurlijk klakkeloos gevolgd.

Wat leert Climategate ons over de CRU en IPCC?

De verschillende onafhankelijke onderzoeken (zie onderaan deze blog voor referenties) die volgden op de zogenaamde “Climategate” spraken de onderzoekers van de CRU volledig vrij. Er is geen fraude gepleegd, er is geen sprake van een samenzwering, en ook: de hele Climategate affaire verandert niets aan de conclusies van het IPCC, dat de aarde opwarmt en de mens hiervoor verantwoordelijk is (ook wel Antropogenic Global Warming theorie of AGW genoemd). Wel werd meermaals de opmerking gemaakt dat de CRU opener en behulpzamer moest zijn bij het verstrekken van gegevens.

De anti-IPCC lobby had er wellicht ook niet op gerekend dat de onderzoekers veroordeeld zouden worden. Iedereen met de nodige wetenschappelijke achtergrond ziet immers onmiddellijk dat de beschuldigingen op niets berusten, of beter: op groteske verdraaiingen en het uit de context rukken van delen van emails. Het is ook veelzeggend dat deze zo verdacht lijkende zinnen nooit in de context van de hele discussie gepubliceerd werden.

Wat leert Climategate ons over klimaatsceptici?

De mensen trekken eigenlijk precies de verkeerde conclusie uit Climategate. Veel mensen hebben van Climategate gehoord, weinigen hebben zich ooit afgevraagd wat er uiteindelijk waar is gebleken van de destijds geuite beschuldigingen. Wat bij de mensen is blijven hangen, is het vage gevoel dat het IPCC blijkbaar toch niet zo betrouwbaar is.

Iedereen concentreert zich op het gedrag van de CRU en het IPCC, en op de vraag of hen iets te verwijten valt, maar eigenlijk kan je je ook wel de vraag stellen: hoe zit het eigenlijk met de klimaatsceptici en de manier waarop zij zich hebben gedragen tijdens de hele Climategate affaire ?

Wie de emails gelekt heeft zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden – maar wie het ook geweest is moet wel heel laag gezonken zijn als hij zijn meningsverschillen met het IPCC bij wijze van spreken al op straat wil uitvechten. Indien klimaatsceptici problemen hebben met de door de CRU gebruikte methodes, dan moeten ze hun kritiek geven op de gepubliceerde artikelen waarin die methodes beschreven staan, en niet een paar zinnen uit gestolen emails uit hun context rukken en daar Jan Publiek op loslaten.  Het is overduidelijk: het doel was niet om de CRU, of haar onderzoekers veroordeeld te krijgen, maar om een beschadigingscampagne tegen de CRU, en daarmee tegen het  IPCC op te zetten.

Ik weet dat er allerlei soorten mensen zijn die zich klimaatscepticus noemen. Er zijn klimaatontkenners, wetenschappers die het niet zo nauw nemen met hun principes en de conclusies publiceren waar hun broodheren om vragen, en misschien zelfs wetenschappelijke klimaatsceptici die oprecht hun opinie verdedigen. Met name onder klimaatontkenners tref je mensen aan die niet één bepaalde theorie aanhangen, maar zonder onderscheid alles (maar dan ook alles) geloven wat in tegenspraak is met AGW, en van dit soort mensen verwacht je dat ze plezier hebben in schandalen, echte of fictieve. Echter, ik zou verwachten van een integere klimaatscepticus dat hij zich enkel wil bezighouden met de wetenschappelijke discussie en zich met nadruk zou distantiëren van dit soort praktijken. Dit is echter niet gebeurd ! Zelfs klimaatsceptici met de beste wetenschappelijke reputatie hebben vrolijk meegedaan aan het nog verder opblazen van het climategate schandaal.

Kortom: Als er al een groep is die veel aan geloofwaardigheid heeft verloren door Climategate dan zijn het wat mij betreft ... de klimaatsceptici.

Overzicht van de verschillende onderzoeken naar het functioneren van de CRU:
- Februari 2010: Pennsylvania State University Inquiry Report http://www.research.psu.edu/orp/Findings_Mann_Inquiry.pdf
- March 2010: UK House of Commons Science and Technology Committee http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/387/38702.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/387/38702.htm#evidence
- April 2010: University of East Anglia Lord Oxburgh Scientific Assessment Panel
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/independentreviews
- June 2010: Pennsylvania State University Final Investigation Report
http://live.psu.edu/pdf/Final_Investigation_Report.pdf
- July 2010: UEA Independent Climate Change Email Review Report (Muir Russell Review)
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/independentreviews
- July 2010: US Environmental Protection Agency investigation
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/56eb0d86757cb7568525776f0063d82f%21OpenDocument
- Februari 2011: Department of Commerce independent review of the emails.
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2011/20110224_climate.html

reacties

13 reacties

 • door Loots Eric op woensdag 15 juni 2011

  De beschrijving van wat er gebeurd is tijdens Climate Gate zegt niet alleen iets over de klimaatsceptici maar ook de eenzijdige berichtgeving in het merendeel van de media. Berichten die het werk van het IPCC op één of andere manier in vraag stellen worden spijtig genoeg meer in de verf gezet dan berichten die de opwarming bevestigen.

  Dit gebeurt ook op andere domeinen. Kijk bvb. naar de berichtgeving over GGO's (groen terrorisme, beperking van het vrije onderzoek, ...) of kernenergie (voorspelling van elektriciteit black-outs indien we onze kerncentrales stilleggen zoals dit nu in Duitsland gepland is).

  Bijzonder betreurenswaardig...

 • door donquisjot op donderdag 16 juni 2011

  Beste Brigitte, Dan wil ik op mijn beurt de vraag stellen, welke voordelen U heeft bij een dergelijk artikel? Schrijft u boeken, is het in uw professioneel belang dat de klimaatangst aangezwengeld word?

  Welke voordelen heeft u dat de bedrijven miljarden winsten maken door Cap and Trade handel, dat door instituten als IPCC gepropagandeerd word, en gesteund door de banksters van het IMF en de wereldbank in beheer.

  Vraag altijd: Cui Bono?

  Blijkbaar snappen de meeste mensen nog niet wat de hele CO2 scam inhoud: een global taxatie voor de wereldbevolking. Terwijl industrieën nog meer winsten kunnen maken door een beursspel, minderwaardige vervuilende producten produceren (wegwerpmaatschappij is de laatste jaren nog verdubbeld), en aflaten kopen zoals de kerk dit deed, 100e jaren geleden.

  Schone lucht in het oostblok kopen om hier dubbel te mogen vervuilen? Komaan zeg, wees even serieus !

  Cui Bono bij ClimateGate? Het fijne weten we er niet van, maar het is eindelijk eens een overwinning op de jarenlange leugens en klimaatbangmakerij.

  U weet waarschijnlijk dat ook het ruimte klimaat hevig aan het veranderen is, space weather, de planeten hun ijskappen afsmelten en de zon heel wispelturig doet. Ook de schuld van CO2, kortom de mens?

  Besef dat we zonder CO2 hier niet zaten. CO2 is een primaire bouwsteen van het leven.

  • door Guy Denutte op donderdag 16 juni 2011

   Interessant artikel. Terwijl de media ons "gerust" stellen, zitten we aan bijna 400 ppm CO2, met een 4ºC opwarming in de komende eeuw. Het devies van de meeste mensen is : "Don't worry, be happy". Sommige idioten als de anonieme reaktie hiervoor gaan zelfs zo ver om op de boodschapper te schieten.

   • door donquisjot op donderdag 16 juni 2011

    Toch maar even opletten voor u begint mensen voor idioot te verwijten, er zitten heel veel wetenschappers tussen. Blijkbaar bent u zo slim om het (politieke/industriële) sprookje te geloven!

    Uw angst aanpak werkt niet bij mij.

    - Al es bij stilgestaan dat wagens meer en meer wegwerp zijn? Na 3 jaar is het kapitaal versleten. Minderwaardige plastics en materialen, ondermaatse techniek,...) - Al es bij stil gestaan van de moment dat Al Gore zijn filmpje uit was, alle wagen ineens ECO werden? Ja dezelfde wagens die de maand ervoor nog dik vervuilden. - Als es bij stilgestaan, dat vroeger, nog niet zo lang geleden, in de 70s, toestellen nog duurzaam waren? In concept zowel als in materiaal. - Al es bij stilgestaan dat vele producten zoals GSM's geprogrammeerd zijn om uit te vallen na X aantal maanden? (zie proces tegen Apple ivm Ipod die na 18 maand uitviel, zie ook hoe printers en cartridges geprogrammeerd zijn via chip om uit te vallen, en dat met vele electronica dat plots doodvalt) - Al es bij stilgestaan dat vroeger gloeilampen 2500 uren brandden, maar men via de industrie een norm oplegde in 1930 op 1000 uren! Zie docu Lightbulb conspiracy. - Al bij stilgestaan dat DVD spelers bijna elk jaar moeten vervangen worden? Ja ook de duurdere modellen. - Al es bij stilgestaan dat reparatie van toestellen soms 2x de prijs van het toestel bedragen !? En onderdelen heel moeilijk te krijgen zijn, zelfs het toestel bijna niet uit elkaar kan, gemaakt is om dicht te blijven. - Al es bij stilgestaan waarom alles meer en meer plastics is, onafbreekbaar? Alle verpakkingen in de supermarkt. De consument kiest? Ik dacht het niet!? - Al es bij stilgestaan dat Henep een groot deel van de mondiale milieuproblemen kan oplossen? (plastics, papier, kledij, olie, voedsel) maar gefnuikt werd door olie en chemiereus DUPONT. (dit al begin deze eeuw) - Al es bij stilgestaan bij de bio-brandstoffen, voedselschaarste in de hand werken, waar koolzaad groeit, groeit geen maïs en massale ontbossing oa vd amazon teweeg brengen? - Al es stilgestaan bij ons voedsel dat nog steeds door subsidie op subsidie, door de internationale maffiapolitiek de wereld rondreist en nog steeds goedkoper hier geleverd word dan dat onze boeren ze kunnen produceren (en dit fenomeen gebeurd wereldwijd tot in het arme afrika zelfs, macht heet dit) - Onze kledij die in sweatshops door kinderarbeid aan de andere kant vd wereld wordt gemaakt. - Al es bij stilgestaan ivm Cap en Trade, dat de wereldbank dit beheert en dat alle politici dit willen invoeren, om de grote bedrijven te dienen. Weet u hoeveel miljard Umicore door deze scam vorig jaar verdiende? En dit jaar? - Ik kan nog doorgaan hoor...

    En dan begin ik nog niet over de schone technologieën die voorhanden zijn, maar steeds gefnuikt worden, wetenschappers vermoord zelfs. (brandstof uit zeewater, HHO motors, schone auto's op water, lucht of electriciteit, energie systemen, plasma generators, permanente electromotoren, coldfusion, fission, magravstechnologie...) Het wil maar niet lukken, we hebben nog steeds de technologie van 70 jaar geleden, voor de 2e WO, enkel wat verfijnder. We blijven verslaafd aan de olieTiens tiens...

    Mij maak je niets meer wijs hoor. Ik doe mijn ogen open rond wat ik zie gebeuren rondom mij. TV buiten en gezond boeren verstand in werking ipv media-indoctrinatie.

    Beste Guy, U weet nog niets. Ik ben ondertussen imuun geworden van angstverhalen van X° binnen X tijd. Ik heb ook kleine kinderen, en die gaan niet in een fascistische, vervuilde slavenwereld opgroeien! Daar zorg ik voor. Dus stop met de propaganda te verdedigen en ga even nuchter nadenken, zonder met manipulatieve cijfertjes te googhelen. Daar zijn ze goed in.

    Beste Guy, wienst broodt eet u? Ik ben anoniem en ik weet waarom, omdat ik door idioten zoals u telkens weer aangevallen word, publiekelijk aan de schandpaal genageld. Wel, ik neem het niet meer, de burgers mogen eindelijk ook es de andere kant van het verhaal horen ! Nadenken is nog niet illegaal. Nu nog niet. Al zou uw soort het wel willen.

  • door ReturnToReason op donderdag 16 juni 2011

   [title]@donquisjot Je moet een[/title]@donquisjot Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen de vraag“Is de antropogene klimaatverandering wetenschappelijk bewezen ?” en de vraag “Wie heeft er financieel voordeel bij het waarschuwen voor de antropogene klimaatverandering ?”

   Klimaatsceptici probeerden met Climategate twijfel te zaaien over de eerste vraag: Het was volgens hen het bewijs dat de CRU gefraudeerd had, DUS dat de IPCC gefraudeerd had, DUS dat er van heel de AGW theorie niets overeind bleef.

   Ondertussen is heel duidelijk gebleken dat hier niets van klopt. CRU heeft niet gefraudeerd, en de conclusies van het IPCC omtrent AGW hebben op geen enkele manier aan geldigheid ingeboet. Hoe u dit nog steeds als een overwinning kan zien is mij een raadsel. Dus, tot nader order is het antwoord op de eerste vraag nog steeds: ja, antropogene klimaatverandering is wetenschappelijk bewezen.

   Wat betreft de tweede vraag: “Wie heeft er financieel voordeel bij ?” is een interessante vraag, maar wat het antwoord ook is, het verandert niets aan de wetenschap zelf, je kan het niet gebruiken als argument voor of tegen de geldigheid van AGW.

   Wat mezelf betreft: Ik ben geen klimaatwetenschapper, ik haal op geen enkele manier voordeel uit de klimaathetze (eerder nadeel, want het houdt me van mijn werk, ik verspil er hele avonden aan en het levert me zelfs niets op). Het is een persoonlijke interesse.

   Indien u nog inhoudelijke commentaar heeft op mijn artikel, laat het mij gerust weten.

   • door donquisjot op vrijdag 17 juni 2011

    Beste Brigitte, Dank voor uw antwoord. Ik had wel graag gehad dat u inhoudelijk zou reageren op de vele vragen en vaststellingen die ik doorgaf. Eeuwenlang discussiëren over wie wel wat niet heeft echt geen zin, en ik ga hier ook niet op ingaan. Dat is terug symptoombestrijding, waar onze maatschappij zo goed is in geworden. We leven vooralsnog niet in een betere wereld, mensen doen veel liever blabla dan boemboem!

    • door ReturnToReason op vrijdag 17 juni 2011

     “Eeuwenlang discussiëren over wie wel wat niet heeft echt geen zin, en ik ga hier ook niet op ingaan”

     Dit heb ik jammer genoeg niet begrepen. Wil u zeggen dat het geen zin heeft om te discussiëren over de fundamentele vraag of AGW bewezen is of niet, maar dat u het enkel wil hebben over bedrijven/instellingen/regimes die financieel voordeel halen uit de klimaathetze ?

     Of denkt u als u nu kan aantonen – hypothetisch gesproken – dat verschillende bedrijven flink profiteren van de klimaatverandering – dat dit plotseling betekent dat de klimaatverandering minder reëel of minder bewezen is ?

     Er zijn ongetwijfeld bedrijven en regimes die profiteren van de klimaatverandering, met al het geld dat nu beschikbaar komt. Wat moeten we daaruit besluiten ? Dat er nauwgezet op toegezien moet worden dat geld niet misbruikt wordt, en dat de getroffen maatregelen inderdaad effect hebben. Dat men de middelen op zulke manier moet inzetten dat men met de minste moeite de meeste resultaten bereikt. Het verminderen van de roetuitstoot is zo’n maatregel die de temperaturen tot 0,5 graden naar beneden zou kunnen krijgen, op redelijk korte termijn. Dit geeft ons meer tijd om iets aan het fundamentele probleem van CO2 te doen.

     Dat bedrijven miljardenwinst maken door de klimaatverandering ... goed ! Daar dienen bedrijven voor, om winst te maken. Altijd op voorwaarde dat de maatregelen die ze treffen effectief bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering.

     • door Donquisjot op maandag 20 juni 2011

      Mag ik u vragen of u mijn bovenstaande argumenten gelezen heeft en overwogen? Daar ligt de hele essentie van de zaak. Niet de 'wetenschappelijke' cijfers en eeuwig welles-nietes (ook zo met chemische voeding, vaccins, gsm-straling en vele andere feiten).

      Cijfers zijn manipulatief en kunnen aantonen wat men wenst aan te tonen. Dus u moet naar de feiten kijken. Los van het feit dat het klimaat altijd al veranderd heeft (de moderne illusie is dat alles constant blijft), dat er galactisch een klimaatverandering bezig is en ook in ons zonnestelsel en de zonnecyclussen ook heel extreem zijn laatst waardoor oa ijskappen op Mars smelten (ook door de mens teweeg gebracht dan?), zijn er zovele commerciële belangen, op micro en macro schaal. Blijkbaar zijn de moderne denkers imuun aan feiten en oorzaken hiervan. Men discussieert liever over hypotheses en predicties voor 50 jaar verder, dan dat men de huidige 'ziekten' aanpakt. We leven nu eenmaal in een symptoommaatschappij Pleistertjes leggen, terwijl het schip aan het zinken is.

      Dacht u nu werkelijk dat door wereldwijd taxaties op te leggen en virtueel lucht te kopen een paar kilometer verder, onze mensheid beter zal af zijn? Dan heeft u totaal geen besef hoe een ecosysteem werkt. U realiseert zich hopelijk dat er bij ons Saharazand overwaait...

      Dus nog maar es mijn vraag: heeft u mijn argumenten overwogen en wat is uw besluit hierover?

      • door ReturnToReason op maandag 20 juni 2011

       Goed, als u erop staat dat ik uw argumenten letterlijk beantwoord. Uw argumenten kunnen ingedeeld worden in [Donquisjot] Er zijn nog andere fenomenen die het aardse klimaat beïnvloeden, en het klimaat is in het verleden ook gewijzigd • “U weet waarschijnlijk dat ook het ruimte klimaat hevig aan het veranderen is, space weather, de planeten hun ijskappen afsmelten en de zon heel wispelturig doet. Ook de schuld van CO2, kortom de mens?” • Besef dat we zonder CO2 hier niet zaten. CO2 is een primaire bouwsteen van het leven. • Los van het feit dat het klimaat altijd al veranderd heeft (de moderne illusie is dat alles constant blijft), dat er galactisch een klimaatverandering bezig is en ook in ons zonnestelsel en de zonnecyclussen ook heel extreem zijn laatst waardoor oa ijskappen op Mars smelten (ook door de mens teweeg gebracht dan ?)...

       [Brigitte] Daar heb ik het volgende over te zeggen 1. Denkt u dat klimaatwetenschappers niet beseffen dat het aardse klimaat in het verleden ook wel eens veranderd is? De hele klimaatwetenschap is ontstaan vanuit de observatie dat er in het verleden grondige klimaatwijzigingen hebben plaatsgehad (de eerste klimaatwetenschappers hielden zich enkel met de voorbije klimaatveranderingen bezig), en dit verleden is nog steeds een grote bron van gegevens voor de huidige klimaatwetenschap. Door het bestuderen van het verleden komt men meer te weten over hoe klimaatverandering in de toekomst eruit zou kunnen zien. 2. De ijskappen op Mars zijn niet aan het smelten. Er zijn geen aanwijzingen dat het klimaat op Mars over een langere periode aan het opwarmen zou zijn (behalve de observatie dat, net zoals op aarde, het ene jaar op Mars warmer kan zijn dan het andere). 3. “Space weather” = (vooral) de invloed van de zon op het aardse klimaat. Het aardse klimaat wordt door verschillende forcings beïnvloed: een aantal natuurlijke forcings zoals: zonneactiviteit, vulkanisme, de baan van de aarde, en een aantal antropogene forcings zoals: CO2, roet, aerosols. Om het aardse klimaat te kunnen verklaren/voorspellen moet men met alle forcings rekening houden, en dat DOET het IPCC ook. De huidige klimaatopwarming kan niet verklaard worden door enkel met de natuurlijke forcings rekening te houden. Met name de zonneactiviteit is sinds de jaren 70 konstant gebleven – zelfs licht gedaald - , en het is mogelijk dat de zon zelfs de volgende decennia in een soort winterslaap terecht zal komen. Desondanks blijven de globale temperaturen stijgen. Dit sluit “space weather” al uit als mogelijke oorzaak van de huidige klimaatverandering. 4. CO2 is inderdaad nodig voor het leven. CO2 zorgt voor een broeikaseffect waardoor leven op aarde überhaupt mogelijk is (zonder CO2 zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18 graden zijn). CO2 is nodig voor het leven op dezelfde manier als water nodig is voor leven. Maar het is nogal simplistisch om te stellen dat dat betekent: hoe meer CO2, hoe beter. Hoewel water goed is voor planten zijn de overstromingen van vorig jaar in Pakistan en Australië toch niet zo goed geweest voor de oogst ...

       [Donquisjot] De maatregelen die getroffen worden tegen de klimaatverandering zijn niet efficient, en dienen alleen maar om bepaalde partijen te bevoordelen • bedrijven maken miljardenwinst door Cap and Trade handel ... • de hele wereldbevolking gaat extra taxen moeten betalen • bedrijven gaan steeds meer minderwaardige, vervuilende wegwerpproducten produceren (verband met klimaatverandering/ maatregelen tegen klimaatverandering???) • schone technologieën worden gefnuikt. • schone lucht kopen in het oostblok om hier dubbel te mogen vervuilen is absurd • biobrandstoffen werken voedselschaarste in de hand en veroorzaken massale ontbossing.

       [Brigitte] Ik ben het minstens gedeeltelijk met u eens. Biobrandstoffen zijn bijvoorbeeld een ramp gebleken. Ik denk dat wetenschappers veel te weinig systeemanalytisch denken: er wordt te weinig – of geen – rekening mee gehouden dat alle parameters in het systeem verbonden zijn met elkaar, en zo komt het dat bepaalde maatregelen zelfs het tegenovergestelde effect kunnen hebben van wat men beoogt.

       Ik denk ook dat het probleem hier niet alleen klimaatverandering is, maar eerder: de wereldpopulatie bereikt een peil dat niet meer duurzaam gehandhaafd kan blijven, wat we ook doen. Volgens mij is de wereldbevolking in de afgelopen eeuw sterk kunnen stijgen, juist omwille van de beschikbaarheid van goedkope fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen hebben gezorgd voor een grote stijging in productiviteit (zowel in de industrie als in de landbouw). We zijn echter in een honderdtal jaren een voorraad brandstoffen aan het opmaken die zich gevormd hebben gedurende miljoenen jaren. En er komt een einde aan die voorraad. De vraag is: wat zal er daarna gebeuren ? Ofwel hebben we tegen die tijd voldoende alternatieven – windenergie, zonneenergie, biobrandstoffen. Ofwel lopen we tegen een muur. De wereld ZALveranderen. Ofwel bereiden we ons erop voor, ofwel blijven we blind voor de problemen die op ons afkomen, en houden we krampachtig vast aan “business as usual”. Maar dan zal de schok uiteindelijk des te erger zijn.

       Maar welke uitdagingen ons ook te wachten staan, ook al kan het op honderd manieren fout lopen, het is niet omdat we ongerust zijn dat de zaken zullen foutlopen, dat we daarom het probleem zelf moeten ontkennen !

       • door Donquisjot op maandag 20 juni 2011

        [title]Bedankt voor uw analyse, Ik[/title]Bedankt voor uw analyse, Ik apprecieer uw moeite.

        Ik ontken het probleem niet, ik ontken de oorzaak. Climate Change is er wel degelijk en altijd al geweest. Dat is de manier waarop de natuur werkt. Anderszijds, antroposofische invloed is er zeker, vraag dat maar aan het plastic eiland. We zijn zeke rneit goed bezig. alleen wil ik u wijzen dat de oorzaak niet is wat de door lobby gesponsorde wetenschappers claimen en daarom een wereldwijde taxatie willen invoeren. Ziet u dan de hilariteit niet in van hun spel? Het is zo banaal en doorzichtig voor iedereen die zich niet laat vangen aan hun angst en nuchter nadenkt over de feiten. Ik weet zeker dat u het ook kan. De angst opzij zetten en de ECHTE feiten gaan onderzoeken.

        Even terugargumenteren: - Ijskappen niet aan het smelten? Het is maar hoe u het bekijkt: http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

        Bedoelt u dan dat de beweringen van NASA volledig fout zijn dat de zonnecyclus heel extreem is? http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/spaceweather_hazard.html Heeft u de grote zonnevlam niet opgemerkt 2 weken geleden???

        Onze zuidpool ijskappen groeien zelfs aan volgens bepaalde universiteiten: http://news.nationalgeographic.com/news/2010/08/100816-global-warming-antarctica-sea-ice-paradox-science-environment/

        Weet u dan ook niet dat het magnetische noorden al meer dan 1000kom verschoven is de laatste 10 jaar, waardoor men problemen krijgt in de luchtvaart??? http://www.eosmagazine.eu/Portals/0/Achtergrond/Brussels%20Airport.pdf http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Magnetische-Noordpool-op-weg/

        Ik denk dat dit toch belangrijke geografische feiten zijn? Of niet? Uiteraard zijn er genoeg debunkers voor deze feiten. Maar Nasa debunken, lijkt me toch al sterk.

        Anderszijds, gelooft u echt dat het IPCC dergelijke hoogontwikkelde tecnologïeën heeft dat het met ALLE forcings kan rekening houden? Er is zoveel externe straling en deeltjes en onopgeloste vragen die veel meer invloed op de aarde uitoefenen dan ooit tevoren. Mispak u niet aan hun hoogheidswaanzin. Binnen 50 jaar lachen we eens goed met onze hedendaagse visie en kennis. Hoe kan u nu space weather uitsluiten? Wij zijn maar een zandkorreltje in de galactische woestijn ! Alleen al onze aarde is een stipje in verhouding tot de zon. Sorry, ik vind deze bewering lachwekkend.

        Het feit dat men onder andere (!) de bio brandstoffen promootte getuigt al in welk bedje zij ziek zijn. Dit duidt dus ook heel hard aan dat climate gate een reële disclosure was.

        En aub, ook het overbevolkingsargument is sterk achterhaald, als we verstandig omspringen kunnen we met nog het 10 dubbele hier een mooi leven ! Heel juist uiteraard, in de optiek zoals we nu onze aarde opvreten en hoe de industrie dit propagandeert en bewerkstelligt, tegen de wil van het volk in ! http://overpopulationisamyth.com/ Het overbevolkingsargument duidt heel sterk op eugenetica, waar de elite zo graag mee speelt. Zonder dat we het door hebben. Zoek maar even op, hoe Bill Gates onlangs bij TED denkt over overpopulate. ("Als we goed ons best doen kunnen we de bevolking uitdunnen door vaccins en chemische voeding") http://www.marketoracle.co.uk/Article17644.html video: http://www.youtube.com/watch?v=bQXvekHejLc

        Weet ook dat wij reeds heel lang over exotische technologie bezitten, reeds 100 jaar lang (auto's op electriciteit en water had men al in 1930 ontwikkeld), om ons van schone technologie te voorzien. Het probleem is dat deze niet genoeg opbrengen voor de elite (zie het Dupont vs hennep verhaal) Olie olie ole, ze maken er ons aan verslaafd, en zij hebben de sleutel. Momenteel zijn er op internet heel veel praktische voorbeelden van mensen die schone technologie thuis ontwikkelen, google de keywords maar eens die ik u eerder gaf. Maar waarschijnlijk denkt u dat dit allemaal leugens of fantasie zijn. Er zijn mensen die electrische wagens succesvol deden rijden (youtube tom hanks en electric car), er zijn mensen die wagens hebben uitgevonden op lucht, op water, etc,... Ook heeft men al een tijdje Koude Fusie reactors. Een klein toestel in elk huis is voldoende voor alle voorziening, voor altijd. Maar wie gaat het verbruik incasseren dan, uiteraard? ;-) http://www.scientias.nl/italianen-claimen-doorbraak-in-koude-kernfusie/23559 Bijvoorbeeld, deze kernfisicus heeft schone technologie voor energie, voertuigen, batterijen, gezondheid, enz,... ! Hij is in volle ontwikkeling van deze technologie. Zal het doorbreken? Ik vrees dat het een oorlog zal moeten ondergaan eerst, zodat het onderdrukt kan worden. http://keshefoundation.com/home.html Hier ook nog een mooi lijstje van onderdrukte wetenschap: http://www.lust-for-life.org/Lust-For-Life/SuppressedScience/SuppressedScience.htm

        Laat u dus niet een rad voor ogen draaien van 'ecologische' oplossingen die al 100 jaar voorbijgestreefd zijn, zoals zonnepanelen, windmolens etc,... Ze zijn een pleister op de wond. En uiteindelijk wordt het politieke spel terug gespeeld, u weet wel, de zonnepanelen-scam die onlangs opdook. Vind u dit een kwestie van goed beleid en vooruitzichtigheid? Ik dacht het niet.

        U ontwijkt echter ook een stuk positieve oplossingen die ik eerder aanbied. En dat vind ik heel jammer, omdat dit de sleutel is tot de problematiek, niet de kortzichtigheid. Mensen laten zich altijd vangen, omdat we geleerd zijn van kleins af aan, aan symptoombestrijding te doen. Zo werkt onze maatschappij, en dat is heel interessant voor the powers that be.

 • door Gerd op vrijdag 17 juni 2011

  [title]Zeer goed artikel. Inderdaad[/title] Zeer goed artikel.

  Inderdaad de maskers van zogenaamde wetenschappelijke sceptici vielen af, voor zover nog nodig.( bvb de Nederlandse geoloog Kroonenberg op NOS.)

  De enige realiteit is ondertussen dat de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen en de atmosferische concentratie ervan blijft stijgen, terwijl de uitstoot zo vlug mogelijk moet beginnen dalen en tegen 2050 tot nul herleid moet worden.

  Alle voorwendsels zijn goed om die harde fysische realiteit niet onder ogen te moeten zien en de noodzakelijke zware niet erg comfortabele inspanningen te verdagen , sine die.

  De totale catastrofe is vrijwel onafwendbaar geworden , maar dat mag de consumptiepret van de goegemeente niet drukken.

 • door Gerd op vrijdag 17 juni 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=m9wM-p8wTq4

  "Jeremy Rifkin over wereldproblematiek en de toekomst van de planeet." ( De laatste dagen of weken plots tienduizenden keren bekeken)(Interview van vlak voor de top van Kopenhagen)

  Rifkin vat de stand van zaken goed samen en begint met te zeggen dat iedereen slaapt en geen benul heeft van de ernst van de planetaire crisis.

  Hij ziet een theoretische oplossing in een mogelijke derde industriële revolutie op basis van een gedistribueerd energiesysteem van hernieuwbare bronnen, maar vreest ook dat het wel eens te laat zou kunnen zijn.

  In een business as usual scenario is het met de menselijke soort op aarde afgelopen , volgens Rifkin ten laatste vóór het einde van de eeuw.

  In de klimaatrapporten ziet hij één constante : een onderschatting van het tempo van de klimaatverandering.

 • door lryhkjbrpo op dinsdag 26 juni 2012
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties