about
Toon menu

Dringende oproep: VN-deskundigen roepen Nederland op om dakloze migranten noodhulp te geven voor de kerst

donderdag 18 december 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

GENEVE (16 december 2014) - Een groep van VN-experts voor de mensenrechten hebben er bij de Nederlandse regering op aangedrongen om onmiddellijk dakloze illegalen in Nederland onmiddelijk te voorzien van noodhulp, zoals voedsel, kleding en onderdak (in de volksmond 'bed, bad en brood'). Nederland weigert om noodhulp te bieden aan deze groep, ondanks herhaalde afkeuring door de internationale en regionale instanties voor de mensenrechten.

De Nederlandse centrale regering heeft onlangs een oproep voor hulp ontzegd aan meer dan 60 gemeenten die 15 miljoen euro aan begrotingssteun vroegen om hun verantwoordelijkheden ten opzichte van migranten in nood tijdens de komende wintermaanden te kunnen vervullen. De centrale autoriteiten laten het aan de gemeenten en lokale goede doelen, op ad-hoc basis, over om te beslissen al dan niet hulp te bieden aan illegale migranten die op straat leven.

"In deze donkere dagen voor kerst, het is ontstellend dat de Nederlandse overheid niet eens minder dan 0,01% van de jaarlijkse begroting zullen besteden om mensen die in absolute ellende en armoede leven te helpen",  zo heeft de speciale rapporteur van de VerenigdeNaties voor extreme armoede en mensenrechten , Philip Alston, gezegd.

"Het assisteren van migranten die op straat leven is geen kwestie van liefdadigheid: de toegang tot noodhulp is een recht en de regering van Nederland is op grond van internationale wettelijke verplichtingen genoodzaakt daarin te voorzien," heeft de heerAlston opgemerkt.

De speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting, Leilani Farha, onderstreepte dat "volgens het internationaal recht inzake de mensenrechten Nederland noodopvang moet bieden zonder discriminatie. Dit betekent, hulpdiensten zoals daklozenopvang, en adequate huisvestings- alternatieven moeten beschikbaar zijn voor migranten, ongeacht hun wettelijke status."

"Een aantal gemeenten willen noodhuisvesting bieden voor deze populatie. De centrale overheid moet de gemeenten van de mioddelen voorzien om dit te doen. De meest kwetsbare mensen in de dakloosheid dwingen tijdens de hardheid van de winter is bijzonder ongehoord. " zo heeft Mevrouw Farha er aantoegevoegd.

"Nederland is verplicht om in het fundamenteel recht op noodopvang en adequate huisvestings- alternatieven, vooral voor de kinderen, te voorzien, als partij in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Verdrag van de Rechten van het Kind," heeft Mevrouw Farha gezegd.

"Politici in Nederland hebben geprobeerd om politieke punten te scoren ten koste van de daklozen illegale migranten in het nationale debat over immigratie," zei de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten van migranten, François Crépeau. "Maar  de basis noodhulp is een kwestie van internationale verplichting, niet van politieke wil of onwil."

"Menselijke migratiepatronen zullen niet veranderen door migranten slapen op straat te laten slapen," Zo heeft de heer Crépeau gewaarschuwd.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten, een orgaan dat het Europees Sociaal Handvest overziet, heeft onlangs besloten dat Nederland in twee afzonderlijke zaken het recht op noodhulp van volwassen daklozen illegale migranten heeft geschonden. Dit is niet de eerste en enige keer dat de commissie en andere internationale, regionale en nationale mensenrechtenorganisaties het land hebben bekritiseerd voor het niet voldoen aan zijn verplichtingen tegenover illegale migranten.

"In plaats van het nemen van onmiddellijke actie, heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat het niets zal doen totdat een Comité van Europese ministers formeel zal instemmen met de genoemde beslissingen ergens in 2015," hebben de VN-deskundigen opgemerkt. "We dringen er bij de Nederlandse centrale overheid op aan om nu snel te handelen, omdat winter invalt."

De mandaathouders staan in contact met de Nederlandse overheid om deze situatie te verduidelijken.

Bron: Verenigde Naties, foto: "Darfur refugee camp in Chad" by Mark Knobil from Pittsburgh, usa - Wikimedia Commons -