about
Toon menu

'Wir schaffen das'

donderdag 12 januari 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

‘Wir schaffen das’

De KU Leuven en U Gent hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag/donderdag 12 januari volkomen terecht een eredoctoraat toegekend. Toen Europa in 2015 overspoeld werd door asielzoekers en er overal paniek uitbrak heeft zij met haar legendarische woorden ‘wir schaffen das’ ongeveer als enige westerse leider het hoofd koel gehouden. Deze woorden zijn sindsdien door vriend en vijand uiteenlopend geïnterpreteerd zoals het in de eigen politieke kraam paste. Merkel wou hiermee enkel aangeven dat het westen best in staat moet worden geacht om deze toestroom van menselijke ellende op een humanitaire manier op te vangen en niet door muren op te trekken waartoe diverse naties hun toevlucht namen. Duitsland geeft tot op vandaag Europa op dat vlak een immense humanitaire les. De toestroom van asielzoekers is in de loop van 2016 weliswaar sterk verminderd, maar in 2016 dienden in Duitsland nog steeds 745.000 vluchtelingen een asielaanvraag in, wat 2/3e is van het totale aantal in de EU. In twee gevallen op drie wordt in Duitsland de asielaanvraag erkend. Deze cijfers steken schril af tegen de situatie in ons land waar vorig jaar slechts om en bij de 15.500 volwassenen en kinderen een positief antwoord kregen op hun asielaanvraag. Duitsland telt 80 miljoen inwoners tegenover België circa 11 miljoen. Het is prachtig dat er aan de vooravond van belangrijke verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk tegen de populistische stromingen in, die onmiskenbaar in opmars zijn, vanuit de universitaire wereld een krachtig signaal komt om de moedige politieke houding van Merkel te ondersteunen. Ook in ons land mag de humanitaire spirit van Merkel wat meer in de geesten doordringen. Asielaanvragen worden momenteel op basis van de Conventie van Genève door het onafhankelijke Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen beoordeeld. De bevoegde staatssecretaris kan echter op eigen initiatief ook asielzoekers om humanitaire redenen een verblijfsvergunning toekennen. Waarom op dat vlak niet wat soepeler zijn? “Wir schaffen das’ mag wat mij betreft voortaan ook slaan op het geven van meer maatschappelijke kansen aan erkende vluchtelingen. Deze groep presteert zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs nog steeds ondermaats. Ook hier dient het beleid een serieus tandje bij te steken.
Luc Vanheerentals

reacties

Eén reactie

  • door janu op vrijdag 13 januari 2017

    Angela Merkel is een oorlogsmisdadiger. De NAVO bombardeerde in september 2009, op verzoek van een Duitse bevelhebber, twee aan de coalitietroepen ontstolen olietankwagens in Afghanistan. Bij een dorp raakten de tankwagens vast in een rivierbedding. Honderden arme dorpelingen hebben gebruik gemaakt van het ongeval om de lekkende olie uit de tankwagen te recupereren. De twee olietankwagens werden daarop gebombardeerd omdat de Duitse bevelhebber vond dat de tankwagens als bommen konden gebruikt worden tegen de NAVO-troepen. NAVO-jets dropten twee 500-pond bommen op de olietank. Daarbij werden 142 onschuldige burgers gedood en meer dan 100 gewond. Twee Afghaanse burgerslachtoffers van dit bombardement in Kunduz in 2009 eisten schadevergoeding van de Duitse staat. In maart 2013 begon in Bonn daarover het proces namens Abdul Hannan en Qureisha Rauf, van wie familieleden bij de luchtaanval zijn omgekomen. De Duitse rechtbank heeft beslist dat het bombardement geen schending van het internationaal humanitair recht was. Daarna, in een civiele zaak, heeft het Hof geoordeeld dat tegenover de toenmalige commandant kolonel Georg Klein geen schending van officiële verplichtingen te bewijzen was. Er kon enkel een aansprakelijkheid vastgesteld worden van de Bondsrepubliek Duitsland. Uiteindelijk  kregen de slachtoffers geen schadevergoeding voor het  terreurbombardement in Kunduz. De partijdige, afhankelijke media blijven propaganda maken voor de misdadige belangen van de meesters van slaven en voor de misdadige agressieoorlogen van het christelijke westen. Daardoor hebben ze in de berichtgeving over de terroristische aanslag in Berlijn nagelaten te vermelden dat een Duitse bevelhebber achter een grote terroristische aanslag van NAVO in 2009 in Afghanistan zat.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties