about
Toon menu

Burgerjournaliste Anja Hermans: zes maanden effectief!

vrijdag 7 januari 2011
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Anja Hermans (30) werd woensdag 5 januari 2011 door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld tot 6 maanden effectief. Wegens haar onthullend under cover-onderzoek als onder meer burgerjournaliste voor DeWereldMorgen.be rond de onveilige kerncentrale van Doel.

Anja behoort tot burgeractivisten als die van Wikileaks en oudere milieubewegingen als Bomspotting die bewezen dat op Kleine Brogel atoomwapens liggen opgeslagen. In Doel viseerde ze een zeer grote vis: Suez - Electrabel.

Een economische, financiële mastodont die de elektriciteitsconsumenten besteelt, die achter de schermen enorme macht uitoefent. Een staat in de staat die een kerncentrale als Doel onvoldoende beveiligt en uit mateloos geldgewin een gevaar is voor de bevolking. De prik die een kleine activiste met haar ruim in de media verspreide onderzoeksrapport uitdeelde, wordt met zwaar geschut beantwoord. Zes maanden effectief. (1)

In geheim gevonnist

'Coup de théatre', zegt haar advocaat. Het vonnis door het Gentse Hof van Beroep werd voorgelezen in àfwezigheid van Anja en haar verdediger. De griffie liet een dag later telefonisch weten "dat het arrest vervroegd is uitgesproken".

Het was voor een week later voorzien, de vervroeging werd geheim gehouden, Anja en haar advocaat konden dus niet aanwezig zijn. Deze juridisch betwistbare praktijken stralen de minachting van het Hof voor de reeds in eerste aanleg in Dendermonde correctioneel veroordeelde uit. Anja kreeg toen 8 maanden effectief voor onder meer 'deviant gedrag'.

Ze is 'anders'... Ze neemt verantwoordelijkheid op waar anderen zwijgen. Actie voeren, praten, zelfs denken wordt gevaarlijk voor vrije geesten.

Anja zegt: "Blijkbaar is dit 'nieuw' in de Belgische rechtstaat. Een vonnis uitspreken zonder dat de beklaagde wordt ingelicht en een dag later eventjes de advocaat bellen ... Ik ben dus vrijgesproken voor woonstschennis en het zogenaamd maken van een gat in de omheining, dat daar al lang was. Voor een KB over 'ioniserende stralingen' moet ik naar de cel".

Deze praktijk - die meer voorkomt - is een grove belediging voor de verdediging door de 'zittende macht'. Zoals geweten, wordt van advocaten verwacht dat ze onderdanig 'staand' hun pleidooi houden. Hier werd de verdediging simpel weg 'vergeten'... Wat te doen? Anja overweegt cassatie.

Correctioneel en in het Hof was men duidelijk bevooroordeeld. Suez - Electrabel bezit onzichtbare macht. Een burger die aantoont dat vele levens in gevaar zijn, wordt als het 'gevaar' beschouwd. Niet degene die bewijsbaar werkelijk gevaar veroorzaakt. Die de elektriciteitsconsumenten besteelt. Die de rechtstaat manipuleert.

Belediging verdediging

Anja: "Elke idioot met wat oorlogstuig in z'n handen kan midden in de nacht zijn slag slaan en een ramp veroorzaken. Eén voltreffer is genoeg om de koeling van de kerncentrale volledig plat te leggen. Er ontstaat dan een kettingreactie van explosies die de Antwerpse haven en Antwerpen wegvagen". Dàt mogen de mensen niet weten. Daarom wordt een vonnis achterbaks uitgesproken, zonder getuigen.

Waarom wou de voorzitster van het Gentse Hof van Beroep snel, snel vonnissen? Madame is gepromoveerd, Ze is benoemd tot voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het vonnis dateert van 5 januari. Vanaf donderdag mocht ze voor het Hof geen vonnissen meer uitspreken. Vandaar de verkrachting van de rechten van de klagers. De belediging van Anja en haar advocaat.

Dit vonnis en de manier waarop het tot stand kwam, is typerend voor een periode waarin de vloer aangeveegd wordt met de Rechten van de Mens. Oppositie is verdacht en wordt al snel 'terrorisme'. Een georganiseerde bende als Suez - Electrabel schuwt de grote middelen niet en sleurt ook organisaties als Greenpeace voor de rechter. Wat zo'n rechter werkelijk betekent, wordt hier aangetoond. Nochtans zijn er uitzonderingen. Ook raadsheren van het Hof van Beroep. In Antwerpen bijvoorbeeld.

Burgerjournaliste

Voor dat Hof werden actievoerders van Trekt Uw Plan(t) vrijgesproken van zware geldboetes en celstraffen. Ze hadden herhaaldelijk parket en politie bewust, op de openbare weg geprovoceerd.

Ze wilde weten of een Koninklijk Besluit inzake het recht om een gebruikershoeveelheid van drie gram cannabis op zak te hebben, gerespecteerd werd. Dat gebeurde niet. Ze kregen voor het Hof van Beroep gelijk. Het Hof: "Zij wensen de Belgische wetgeving en de rechtstaat te testen. Ze gaan daarbij behoorlijk uitdagend te werk naar politie en gerecht toe". De in eerste aanleg veroordeelden werden dus totaal vrijgesproken. Waarom?

Het ging om symbolische, provocerende acties. Om 'klokkenluiders'. Het Hof aanvaardde hier echter burgerlijke ongehoorzaamheid en provocatie. De advocate Edith Flamand in De Juristenkrant: "Het (Antwerpse Hof) situeert de zaak in een context van vrije meningsuiting. Het is een feit dat het uitoefenen van grondrechten kan leiden tot het formeel overtreden van andere wetten. Wanneer die andere wetten ingeroepen worden om de actie te criminaliseren, moet er een toetsing gebeuren conform artikelen 10 en 11 van het Europees Hof van de Rechten van de Mens die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering als principe proclameren en de beperking als uitzondering".

De vrijheid van meningsuiting ... Anja Hermans voerde haar undercover onderzoek in Doel als burgerjournaliste van DeWereldMorgen.be. De rechten van de journalist, het recht op nieuwsgaring wordt door het Gentse Hof van Beroep aangetast. Het primaat van grondrechten boven een formele toepassing van de strafwet werd in Antwerpen gerespecteerd en in Dendermonde en Gent met de voeten getreden.

In de eerste plaats is solidariteit met de milieu-activiste nu noodzakelijk.

(1) "Lilleputter" http://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/11/proces-kerncentrale-doel-anja-hermans-lilleputter-tegen-goliath

reacties

12 reacties

 • door S. Van Gestel op vrijdag 7 januari 2011

  Mensen mét burgerzin worden gestraft, en degenen die er totaal géén hebben laten ze vrij rondlopen, heeft de rechtbank geschenken van de Suezlobby ontvangen om dit vonnis uit te spreken of wat ??? Anja zou een prijs moeten krijgen, géén straf !

 • door Desmedt Raf op zaterdag 8 januari 2011

  't Is een schande. Doorgaan tot en met Europees Hof. Als de rechten van de verdediging, wat ook gebeurde in het proces Clottemans, niet meer gerespecteerd worden, konden we ( onze ouders) even goed Adolf in 44 aan de macht laten. Het is een belediging voor iedere Belg. Ons volkslied luidt nog steeds:"...het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht..."

 • door Irène and René Poelman op zaterdag 8 januari 2011

  Arm Vlaanderen!

 • door Kurt roosens op zaterdag 8 januari 2011

  misschien speelt het feit dat deze arme burgerjournaliste eerder al een McDonalds in de fik gestoken heeft wel mee als precedent?

  • door Koen Calliauw op maandag 10 januari 2011

   Beste Kurt Roosens,

   Anja zat een langdurige celstraf uit wegens haar niet verstandige daden als actie voerdster voor dieren rechten. Ze kwam ongebroken uit de gevangenis, verwierf een diploma als opvoedster en studeerd verder.Ze pakte op vredelievende wijze haar engagement weer op. Dat is haar recht. Ook al zullen sommigen ex gevangen blijven stigmatiseren en levenslang uit de maatschappij willen bannen. Is dat uw doel ?

   Anja Hermans verklaarde in het boek "Anja Hermans. Van Idealiste tot terroriste en terug" (Van Halewyck / 2007) hoe ze als jongere tot de daden kwam die haar gevangenisstraf opleverde. Ze verwierp deze periode helder en riep op tot vredelievend protest. Als burgerjournalist te werk gaan is één mogenlijkheid. (1)

   De rechter van het Hof van Beroep in Gent was niet objectief en liet wellicht het verleden van Anja zwaar doorwegen toen ze in haar afwezigheid en die van haar advocaat een vonnis van zes maanden effectief uitsprak. Men had hen tijdig kunnen uitnodigen. Het gaat dus om "voorbedachte rade". Deze praktijk is niet uitzonderlijk en illustreert minachting voor de beklaagde. Ze toont ook aan hoe rechtbanken zich laten manipuleren door een "staat in de staat" als Suez - Electrabel. Anja bewees hoe gevaarlijk dergelijke multinationals voor de samenleving zijn. Zij is dus een "gevaar" dat uitgeschakeld moet worden. Niet de verantwoordelijken voor een kerncentrale die een bom op scherp is midden een wereldhaven, nabij de stad Antwerpen.

   Dit kan ons allen overkomen in een periode waar in de verworven rechten van de mens afgebroken worden met behulp van justitie. Waar in men al snel "extremist / terrorist" heet. Waar in kleine actievoerders met de botte bijl aangepakt worden opdat anderen zouden zwijgen. Wie zwijgt stemt toe... Anja Hermans zwijgt niet. Wij moeten spreken. Ze verdient onze solidariteit.

   (1) "Boek" http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F23512.html

 • door Peter Braet op zondag 9 januari 2011

  Voor solidariteit met de burgerjournaliste Anja : http://www.thepetitionsite.com/1/hou-anja-uit-de-cel/ en teken de petitie.

 • door Katelijne Noens op maandag 10 januari 2011

  Voor alle duidelijkheid: Bomspotting is een campagne van Vredesactie vzw Op 6 oktober 2010 werd er nog een documentaire gelanceerd over de veiligheidsrisico's van de kernwapens op Kleine Brogel. www.bomspotting.be

 • door Willie van Peer op maandag 10 januari 2011

  Dit is een regelrechte aanfluiting van de rechtsstaat. Ik wil daarom aanbevelen niet enkel naar Cassatie maar ook naar het Europees Hof in Straatsburg te stappen. Dit soort praktijken verwacht je in Iran, niet in België!

  Een schande.

  Willie van Peer

 • door Guy Denutte op maandag 10 januari 2011

  Dit doet mij denken aan de zaak van de Britse activisten - Helen Steel en Dave Morris - tegen McDonalds, die pamfletten uitdeelden om te wijzen op de ongezonde voeding die daar geserveerd werd, en hoewel ze hun eerste rechtszaak verloren in GB, hun gelijk gekregen hebben in het Europees Hof (zie de DVD : McLibel van Franny Armstrong).

  Verder zou ik de advokaat van de verdediging aanraden om het boek te lezen "Crimes against Nature" van Robert F. Kennedy, Jr (HarperCollinsPublishers 2004), waarin Kennedy op dezelfde manier als Anja Hermans de onveiligheid van de kerncentrale van New York aantoonde. Hij vaarde er naar toe met een bootje en toonde op die manier aan dat de koeling gemakkelijk kon worden stilgelegd. Dat is een interessant argument, want hij werd daar niet voor vervolgd; hij wou net als Anja een punt maken van de veiligheid die te wensen overlaat.

  • door NN op vrijdag 14 januari 2011

   Ondertussen werd er een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren ingediend, juist datgene waar Anja voor veroordeeld is:

   https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12d854e3d2dc6c9b

   http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1005/53K1005001.pdf

   • door Willie van Peer op vrijdag 14 januari 2011

    Dit is geweldig nieuws!

    Dank voor de mededeling.

    Willie van Peer

    • door copy-paste op vrijdag 21 januari 2011

     De advocaten hebben eindelijk,na véél te lang er op te hebben moeten gewacht toegang gekregen tot het arrest.

     Interessant aan dit arrest is dat door het Hof van Beroep de geldboete van 1.100 euro onwettig verklaard is.

     Evenals dat er geen rechtsvervolging kon zijn aangaande het gat in de omheining (wat logisch, is, aangezien tijdens de rechtszaak aan het licht kwam dat er op 1 juli 2002 al gaten in de omheining zaten, die men in Greenpeace zijn schoenen wou schuiven,maar zij zijn hier ook voor vrijgesproken in Beroep)Weliswaar door dezelfde rechter die Anja daar correctioneel In Dendermonde heeft voor veroordeeld, maar nu dus zélf in het Hof van Beroep te Gent zetelt).

     Het straatverbod werd opgeheven omdat het een preventieve maatregel is en omdat het de wettelijke misdrijfsomschrijving te buiten gaat,wat in strijd is met het legaliteitsbeginsel.

     De advocaten hebben tegen het arrest Cassatie aangetekend,en wel om volgende reden:

     Ivm de betichtingen B en C, de enige waarvoor Anja veroordeeld is,hebben de advocaten in conclusies gesteld dat haar daden niet onder het toepassingsgebied van art 1 van het KB van 20.7.2001 vallen.

     Het Hof antwoordt daar niet op.

     Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is een veroordeling die niet het bestaan van alle constituerende bestanddelen van het misdrijf vaststelt, nietig.

     Welnu, het toepassingsgebied maakt zeker een constituerend bestanddeel uit van het misdrijf, in het Nederlands: je gaat bv een winkeldief niet vervolgen wegens bv moord,omdat je een 'betrapte winkeldief' volgens het rechtstelsel nu eenmaal volgens de geldende wetsartikels aangaande diefstal moet gaan vervolgen.

     Het ganse arrest is hier te lezen:

     https://docs.google.com/document/d/1OWUWTF__RxjsHOQOiqsbXntavGIatR425rX02B3a5LI/edit?hl=en#

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties