about
Toon menu

Bart De Wever - "Kleine garnaal en vette vis..."

maandag 27 september 2010
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Zondag 26 september '10 wijdde het VRT - TV programma "De Zevende Dag" een item aan de strapatsen Van Bart De Wever (NV-A) en zijn familie. De Wever vondt tussen de regeringsonderhandelingen en zijn frituurbezoek in, tijd om een week geleden zijn veertiendaagse column voor De Standaard te schrijven. De man raakt wat vermoeid en dat was te zien aan die column met als titel : "Vlaamse Nazi's". Deze klassieke extreem rechtse Vlaams nationalist weet zich properder te profileren dan Philippe Dewinter (VB), maar leeft in hetzelfde gedachtenwereldje. Met zijn column viel hij door de mand. De Wever was in zijn gat gebeten omdat in een RTBF - programma verwezen werd naar zijn grootvader "Henri" Rik De Wever uit Mortsel nabij Antwerpen,  tot voor kort een broeihaard van "alte kameraden", van "incivieken" die hun leven lang de "verontwaardiging" uitdroegen omdat ze als collaborateurs met de nazi's veroordeeld werden. Ook kleinzoon Bart werd in dat Mortsel geboren. Vader De Wever was een extreem rechtse militant voor, in en na WOII. Is het niet interessant om weten uit welk nest een politikus komt die geacht wordt mee een federale regering te vormen ? Als historicus zou De Wever dat moeten snappen.   Kaakslag syndroom.   Die "incivieken" waren merendeels "kleine garnalen", zoals de Aalstenaar Bert Van Hoorick, communistisch senator, later socialist, belangrijk verzetstrijder en overlevende van Breendonk en de concentratiekampen in 1946 in een document neerschreef. Het was de KPB (Kommunistischre Partij van België) die ogenblikkelijk na WOII in het parlement een wetsvoorstel om amnestie aan die "kleine garnaal" te verlenen, indiende. De KPB was de "partij van de gefussillieerden", ze werd bijna uitgemoord. Ze was de motor van de illegale sluikpers en het gewapend verzet met het pluralistische, democratische "Onafhankelijkheids Front" (OF). Duizenden kommunisten en andere demokraten stierven door de Vlaams nationale en nazi terreur, die één pot nat was. Waarvan het VB en delen van de NV-A de erfgenamen zijn. De KPB was na de oorlog electoraal sterk. Het wetsvoorstel werd door de verenigde bourgeoisie die zich tijdens de oorlog gedeisd hield, niet ontvankelijk verklaard.   De "kleine garnaal" moest bloeden, de grote ecomische collaborateurs die later in het VBO, als patronaat een belangrijke rol zouden spelen, bleven gespaard. Het ging ook hier om klassentegenstellingen. De KPB en Bert Van Hoorick hadden de moed en het humane inzicht om een duidelijk onderscheid te maken tussen de meelopers en de dankzij collaboratie rijk en machtig geworden economische collaborateurs. Bert Van Hoorick, een vriend van Louis Paul Boon, schreef in dat kader in 1946 een ontroerend document (met unieke getuigenissen van "incivieken" in de cel) waarin hij het opnam voor de "kleine garrnaal" en zich keerde tegen "de vetten" die buiten schot bleven. Of de oorlogsmisdadigers die met de hulp van de katholieke kerk met een  valse identiteit en geld van het Vaticaan en paus Pius XII konden vluchten. (1)   Grootvader "Rik" De Wever was lid van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond), een Vlaams nationalistische, fascistische bondgenoot van de nazi's. Vergelijkbaar met de Duitse NSDAP van Hitler. Ook die Vlaams nationalisten droomden toen van het einde van België. Een onafhankelijk Vlaanderen, desnoods als Duitse "Gouw". Dat zijn de "roots" van de NV-A  leider. De huidige De Wever is voorstander van de splitsing van België, hoe hij ook rond de hete brij mag draaien. Een op zijn minst reactionair Vlaams nationalisme loopt als een rode draad door zijn familie, met als grote uitzondering broer en progressieve historicus Bruno De Wever. Het typeert figuren als Bart De Wever dat ze het in hun bloed hebben om collaborateurs als "slachtoffers" te zien. Ze lijden aan het "kaakslag syndroom" in hun bijna psychotische verbeelding. Het zou tegennatuurlijk zijn moesten ze belangstelling tonen voor de tienduizenden door de nazi's gedode en verdwenen Belgen. Zoals ook "de Walen" voor hen "buitenlanders" zijn, wat de Franstaligen terecht als een bedreiging aanvoelen.   Opa De Wever.   Bart De Wever hoort als historicus de geschiedenis te kennen. Hoe de linkse "Frontpartij" na WOI overgenomen werd door rechts en extreem rechts, met in Vlaanderen het VNV en in Wallonie "REX". Het VB en NV-A hebben alle kenmerken van dat VNV. Tot in haar van het VNV gepikte propaganda toe. De RTBF- TV zond een documentaire uit over de achtergrond van de regeringsonderhandelaar. En kwamen dus bij de grootvader terecht. Deze "brave gezinsman" was lid van een VNV toen haar blad "Volk en Staat" bulkte van de meest walgelijke anti semitische teksten. Toen in Antwerpen de Joden en anti - fascisten naar de uitroeïngskampen gejaagd werden. "Volk en Staat" bevatte de tekeningen van ene Willy Vandersteen. Die zopas ontmaskerd werd als betaalde cartoonist in fascistische publicaties. Terecht wordt dat nu, zo lang "na"..., bekend gemaakt. Ook de tekenaar van Kuifje, Hergé, was een overtuigd nazi vriendje en ontmoette Leon Degrelle van REX. Het originele "Kuifje in Congo" is vernederend racistisch.   Volgens Bart De Wever in De Standaard was Willy Vandersteen een "kleine garnaal". Het zal wel, van het racistische oorlogsmisdrijf zal dan ook niet veel meer overblijven dan een vieze voetnoot in de geschiedenis van die man. Interessanter is het toontje dat Bart De Wever aanslaat, product van een cultuur van "kaakslagen" en "België barst !". De staatsman betreurd dat er "geen ontsnappen aan" is, voor wie "aan de verkeerde kant stond". Met die "verkeerde kant" bedoelt hij niet een totaal foute, strafbare kant. Verraad. Neen, het zijn "de sukkelaars" voor wie het lot niet gunstig was. Dewever over Willy Vandersteen: "De vader van Suske en Wiske kan inzake politieke denkbeelden helemaal niets aangewreven worden, uitgenomen het nu bewezen feit dat hij zich tijdens de oorlog liet betalen voor enkele bijzonder foute tekeningen". "   Niets aangewreven worden...". Als "Kaproen" publiceerde Vandersteen "bijzonder smerige" tekeningen over het "ontaarde ras", de Joden. Over het "edele ras", de geuniformeerde ariër, de bloed en bodem Vlaming. Hij vergiftigde de mensen met zijn prenten. Kleine garnaal ? De grens tussen kleine garnaal en vette vis is dun.... Bekijk de tekeningen van een man die de pech had "aan de verkeerde kant" gestaan te hebben. En als vulgaire opportunist zijn "kazak draaide" toen de Duitsers de oorlog niet meer konden winnen. Oordeel zelf over de man van wie de "politieke denkbeelden" door De Wever in bescherming genomen worden. "Kaproen" tekende nazistische pamfletten die aanzetten tot progroms, niets minder. Dat de regeringsonderhandelaar dat als bijkomstig beschouwd, zegt alles over zijn democratisch gehalte. En zijn onbekwaamheid om in België een op rede gebaseerde politieke rol te spelen. (2)   VRT laat leugenaar liegen.   De rechtse populist Bart De Wever bewees in zijn Opinie "Vlaamse Nazi's" op een voor hem beschamende wijze de geschiedenis van verzet en collaboratie in Wallonië en Brussel niet te kennen. Hij beschuldigde zowaar de krant "Le Soir" er van in WOII gecollaboreerd te hebben ! Dat de redactie van "Le Soir" de krant bij de bezetting uit protest onmiddellijk verliet en onderdook, deze mét haar naam gestolen werd door de Duitse bezetter, dat er een door het verzet verspreidde "valse Le Soir" één van de grootste verzetsdaden in België was, dat dit levens kostte aan mensen die wisten waarom ze in verzet kwamen tegen een barbaars regime... Onbekend. Terwijl Willy Vandersteen en opa  De Wever laf de andere kant opkeken. En een zwart centje bijverdienden.   Zoals de grote meerderheid van het Duitse en Vlaamse volk, wist bij de bevrijding niemand van iets. Ook grootvader De Wever niet. Hij had wel zijn ongetwijfeld "idealistische" extreem rechtse carriére verdergezet. Hij werd na de oorlog lid van de gewelddadige, door alcoholisme geteisderde bende "De Vlaamse Militanten Orde" (VMO) die als militie veroordeeld, buiten de wet gesteld werd. Opa De Wever was hier lid van... In "De Zevende Dag" van zondag werd een stukje uit de RTBF reportage gebruikt om de "opschudding" die ontstond rond de column "Vlaamse Nazi's" te duiden. Beelden van het graf van opa met het AVV-VVK ("Alles Voor Vlaanderen - Vlaanderen Voor Kristus"), beelden van de marcherende VMO,... Een criminele bende para militaire straatvechters, waarvan de overlevenden mij zich nog goed herinneren...   En dan gaf de VRT het woord aan een brutaal liegend "familielid" van de De Wevers. De VRT liegt dus en misleidt de kijkers.  In "De Zevende Dag" werd geen seconde getracht de leugen van dat familielid kritisch te benaderen. De VRT verspreidt sprookjes over een nazistische kliek die een gevaar voor de maatschappij was. Sommige van haar leden werken nu nog bij het Vlaams Belang. En zijn leden bij de NV-A.  Volgens dat familielid en de VRT was opa De Wever lid van een VMO die in het begin van de jaren zestig "slechts een plakploeg van de Volksunie" was... Ik heb dat in diezelfde vroege jaren zestig even anders ervaren. Ja, ze waren een gewelddadige "plakploeg" van de toen extreem rechtse Volksunie die van "amnestie !" een handelsmerk maakte. Die opgebouwd werd van uit collaboratie milieus.   De VMO zat vol met leden an "Berkenkruis", als ex - Oostfront strijders bij de waffen SS. De meer demokratische vleugel van de VU - ondermeer Hugo Schiltz - zat verveeld met die criminele bende. Maar ja, ze waren goed in "het plakken" en niet duur.... Een vat bier was een redelijke vergoeding. Ze waren, bij wijze van spreken, de "verse kleine garnaal". Het was tegen die militie dat mijn vrienden en ikzelf voortdurend ten strijde trokken. Ik woonde vijftig meter van hun "hol", de "beest" of  "De Leeuw van Vlaanderen" nabij de Grote Markt in Antwerpen. Grootvader De Wever wist ocharme, natuurlijk van niets. Hij was misschien slechts "de trommelaar" in dat militaristische muziekkorps. Zoals deze brave familieman evenmin wist wat het VNV was. Niet wist wat "trommelaar" Hitler, ook een familie man, met "Vernichtigung durch Arbeit" van de Joden en "bolchevisten" bedoelde. En uitvoerde. Misschien sloeg ik opa De Wever wel op zijn smoel ? Tijdens de in de jaren zestig niet uitzonderlijke straatgevechten met die "plakploeg van de Volksunie".   "Rooie Nel".   In dezelfde uitzending van "De Zevende Dag" zat de politica Nelly Maes mee aan tafel. Ze was het grootste deel van haar carriére Volksunie verkozene. Deze "rooie Nel" kan men inderdaad omscjhrijven als redelijk progressief en feministisch, ook in de VU. Toen ze in die zestiger jaren, toen opa De Wever bij de simpele jongens van de "plakploeg" VMO zat en van niets wist, heb ik hoogstpersoonlijk samen met een paar kameraden van de Kommunistische Jeugd "rooie Nel" van minstens een zware hersenschudding gered ! Nelly en een paar andere "links" VU - ers namen deel aan een vredesbetoging voor Vietnam in Antwerpen. Met de Vlaamse Leeuw op kop, tussen al die rode vlaggen. Dat was moedig. Het gevaar kwam hier echter niet van links, maar van extreem rechts. Een Vlaamse Leeuw tussn die "linkse ratten" was al onverdraaglijk, maar dan ook nog "één van ons", een verkozene van de VU waarvoor ze gingen plakken... Wij beletten dat ze letterlijk in mekaar geslagen werd door de VMO - militie. Nelly Maes weet als geen ander hoe de VMO vanaf het begin gevaarlijk agressief was. En kijk... Wanneer een familielid van de De Wevers op "De Zevende Dag" komt liegen dat opa "slechts" lid was van een hobby club, dan zwijgen zowel de VRT als "rooie Nel" diplomatisch.   Wat de RTBF met haar programma deed was journalistiek correct. Men gaf inzicht in de achtergrond van een man die de touwtjes van België mee in handen heeft. Men spîtte in zijn verleden en vondt zeer terzake doende verhalen. Of doet de familiale context van indivuduen er niet meer toe ? Is het onbelangrijk dat de racistische moord op Luna en de Malinese vrouw Niangadon, en de verwonding van Songül Koç door de dader Hans Van Temsche gevoed werd door een extreem rechts Vlaams Belang gezin. Met een grootvader die trots was op zijn Waffen - SS  verleden aan het Oostfront ? Waar hij - o "slachtoffer" - niet ongedeerd van terugkwam. Zijn "idealisme" doorgaf aan zijn kleinzoon die het dadelijk in de praktijk bracht. Is  De Wever "zonder geschiedenis" ? Zonder maatschappelijke kontekst ? De Wever staat met zijn kroost in de media, voor zijn nieuw stulpje in Deurne. Het "respecteren van privacy" kent grenzen. De Wever is een publieke figuur. Het tonen van het graf van zijn grootvader als vertrekpunt voor zijn extreem rechtse achtergrond was journalistiek  zinvol. Het leidde er toe dat de NV-A opnieuw als reservoir van extreem rechts, van VB - ers die hun zinkend schip verlaten, kan beschouwd worden. Ook van de resterende oorlogscriminelen en hun nageslacht. Dat haar zorgvuldig opgebouwd vals imago van "redelijk rechts" aangetast wordt.   Zwijgen ?   In De Standaard van 26 september '10 stond een lezenswaardige Opinie van Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis aan de UA. ("Stop de polarisering"). Zijn besluit is evenwel beneden niveau. De historicus meent: "België is ziek aan zijn verleden en er is nog een lange weg af te leggen. Het is echter nu niet het ogenblik om ons over collectieve neuroses te buigen. (...) Zwijgen is nu goud waard...". De media, de politici, rechtse groepen, nu ook hoogleraars, figuren "van goede wil", zoals de fundamentalistisch katholieke "barones" Hilde Kieboom die enkele weken geleden haar neus ongevraagd en lomp in het amnestiedebat stak, organiseren dat "zwijgen" volop. Door vooral niet de meest te respecteren groep aan het woord te laten. De mensen die niet toevallig aan "de goede kant" stonden. De gewapende verzetstrijders en "vaderlandslievende verenigingen", hun nakomelingen. Hun organisaties. Die het actieve verraad van de "Vlaemsche beweging" aan de bevolking, overleefden. Die geen lid van de VMO werden, maar hun kinderen opvoedden met een moraal en politiek inzicht die het hen mogenlijk maakt het hypocriet gespartel van een Bart De Wever in de val, te doorzien.   "Zwijgen ?". Dat is tegengesteld aan de boodschap die de Belgische anti fascistische verzetstrijders nadrukkelijk aan de volgende generaties doorgaven : "Dit mag nooit vergeten worden. Zwijgen ? Nooit !". (3)   1 -  "Bert Van Hoorick"  http://www.marxists.org/nederlands/van_hoorick/1946/1946incivisme.htm   2 - "Suske & Wiske"  http://joodsactueel.be/2010/09/13/conclusies-onderzoek-willy-vandersteen-maakte-anti-joodse-spotprenten   3 - "Amnestie ?"  http://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/07/26/amnestie-dat-nooit-meer  

reacties

7 reacties

 • door Koen Calliauw op maandag 27 september 2010

  Barones Mia Doornaert, journaliste van De Standaard, kan moeilijk als "linkse rat" beschouwd worden. Over de funeste rol van extreem rechts en de geheide IJzerbedevaartgangers, over de NV-A van Bart De Wever is ze vandaag (27/09/10) in de column "Rookgordijn" echter zeer duidelijk.

  Citaat: "Wiens verantwoordelijkheid, wiens fout was het dat de Vlaamse leeuwenvlaggen het symbool werden van onsmakelijke denkbeelden ? Wie was het die, ook tot boosheid van de democratische Vlamingen, zolang weigerden de collaboratie ondubbelzinnig te veroordelen ? ". Goede vragen...

  Citaat: "Bedenkelijke walmen duiken soms op in het Vlaams-nationalistische discours". Waarmee ze verwijst naar een bedenkelijke 11-julie toespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. (NV-A). En naar de partij van Bart De Wever.

  En over een mogenlijke staatshervorming : "Alle peilingen laten zien dat een meerderheid van Belgen, in alle landsdelen, die hervormingen wil om België beter te doen werken, niet om het te doen uiteen vallen. Daarmee zit Bart De Wever tussen twee vuren. Hijzelf en de harde kern van zijn partij zien de grondwetshervorming als een verdere verzwakking van België met als einddoel het barsten van dit land. (...) Het is niet door een rookgordijn over de collaboratie op te trekken dat de NV-A-leider aan dat dilemma kan ontsnappen".

  De RTBF-reportage met daarin "opa" De Wever als VNV-er en VMO-lid, was een goed gemikte journalistieke en politieke steen in de kikkerpoel. Conflict veroorzaakt wat zuurstof, wat beweging. Het ordewoord "zwijgen !" van hoogleraar Van Goethem ruikt naar censuur, naar die "bedenkelijke walmen" waarvoor Mia Doornaert waarschuwt. Het is gezond de oorsprong van die stank bloot te leggen en zich niet de mond te laten snoeren.

  • door Polri op dinsdag 28 september 2010

   Ik heb met veel interesse bovenstaande tekst gelezen en ik moet zeggen dat ik het met verbazend veel dingen eens was, iets dat me niet vaak overkomt bij uw opiniestukken! :)

   Het is ook bewonderenswaardig dat u in staat bent op enkele weken tijd van mening te veranderen wanneer nieuwe feiten zich aandringen: na de doortocht van de Reuzen schreef u immers vol lof over de volkse Willy Vandersteen uit de Seefhoek, maar nu veroordeelt u met evenveel vuur zijn donkere periode.

   Wat me echter tegen de borst stoot (en dat is niet enkel kritiek op u, maar op de linkerzijde in het algemeen) is dat u zich enkel geroepen voelt om Jodenhaat te benoemen en te veroordelen wanneer die van ‘rechts’ komt en in een ver verleden heeft plaatsgevonden.

   Een kleine twee jaar geleden liep u zelf mee op een AEL-betoging waarop letterlijk ‘Joden Buiten!’ werd gescandeerd. Voor alle duidelijkheid: ik weet dat u dit zelf niet hebt geroepen, maar u was er wel bij.

   Nu was er geen vuiltje aan de lucht geweest als u meteen daarna had gedaan wat Vlaamsnationalisten tot op de dag van vandaag niet hebben gedaan, met name: zeggen dat u deze leuzen veroordeelt en dat u zich daar volledig van wenst te distantiëren. Zeggen dat u toevallig op het verkeerde moment op dezelfde plaats was. Zeggen dat u het met die jongeren misschien eens was over een veroordeling van het bombardement op Gaza, maar dat u in het vervolg geen gelegenheidscoalities wenst aan te gaan met racisten.

   Maar jammer genoeg – en u ziet mijn parallel al komen – hield u zich de dagen daarop vooral bezig met het fulmineren tegen de, jawel ‘repressie’, van de politie die deze jongeren had belet amok te gaan maken in de Joodse wijk. Geen woord van veroordeling van het racisme van die jongeren zelf.

   Pas na heel veel aandringen en heel veel over- en weer geschrijf kon er een klein excuus vanaf. Dat was jammer.

   Waar was u ook, waar waren de mediawatchers van Indymedia/de Wereld Morgen toen een jaar geleden de openbare omroep en de grote kranten een mini-hetze begonnen tegen joden bij wie de pijnlijke bladzijde uit ’40-’45 gevoelig ligt? Joden die zich terecht ongemakkelijk voelden wanneer op de openbare omroep 'satirische' filmpjes verschenen waarin alle wansmakelijke clichés weer boven werden gehaald?

   Geen woord van kritiek heb ik van u gehoord op de ‘boze joden met lange tenen’ hetze. Michael Freilich mocht alleen de kastanjes uit het vuur gaan halen, en ondertussen verder worden uitgemaakt voor ‘jood met lange tenen’ of ‘zionistische lobby’… (Vlaanderen moet zowat het enige land ter wereld zijn waar één Jood die zijn mening uit meteen een ‘lobby’ is)

   Ik wil geen zaken vergelijken die niet te vergelijken vallen. De sporadische opstoten van (meestal verbale) Jodenhaat vandaag zijn uiteraard faits divers vergeleken met de massamoord in ’40-’45.

   Maar het zou mooi zijn als mensen zoals u, die zo oprecht verontwaardigd kunnen zijn over racisme dat zich 65 jaar geleden heeft afgespeeld ook af en toe met dezelfde passie hun verontwaardiging zouden uiten over Jodenhaat hier en nu.

   Want het is pas door racisme in uw eigen linkse milieu met even veel vuur te veroordelen, door de stank in de eigen beerput even categoriek te af te wijzen als die in de beerput van de rechtse Vlaams-Nationalisten, dat u zou aantonen dat u écht moreel superieur bent aan mensen als Bart de Wever.

 • door Koen Calliauw op donderdag 30 september 2010

  Merci, Polri, je hebt begrepen dat ik tot de mensen behoor "die zo oprecht verontwaardigt kunnen zijn over racisme dat zich 65 jaar geleden heeft afgespeeld". Ik leerde uit die jaren, die mijn kindertijd beïnvloedden. Mijn "verontwaardiging" was niet theoretisch. Ik stond zo ongeveer mijn hele leven op de barricades tegen discriminatie, racisme en anti semitisme, samen met Joodse overlevende van de kampen. Dat blijft je ontgaan. Soit, over naar de orde van de dag...

  Die houdt in dat ik net als vele Joodse mensen de racistische staat Israël verafschuw. Een staat die zich ten onrechte de vertegenwoordiger van àlle Joden ter wereld verklaard. Dat ik wat nu doorgaat voor zionisme (ooit een beweging met progressieve aspecten) misdadig heet. Je zal dat anti-zionisme handig manipuleren tot "anti semitisme". Je beseft wel dat die door de Mossad en C° opgelaten vlieger het niet meer doet. Israël onderdrukt het Palestijnse volk gewelddadig en is een apartheidsstaat die vele keren door internationale demokratische organisaties veroordeeld werd. De staat Israël wentelt zich in dat "paria" gevoel. De Israëlische en andere burgers zijn het slachtoffer van die perverse politiek.

  De racistische staat Israël, met haar facistoïede kantjes, wordt wereldwijd uitgespuwd. Deze staat wakkert om "tactische" redenen anti semitisme bewust aan. De gewone Joodse mensen zelf zijn hiervan het slachtoffer. Iets wat afschuwelijk is. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen de staat Israël, extreem rechts zionisme en het Joodse volk in al haar verscheidenheid. Een diversiteit die in Israël onderdrukt wordt.

  De Mensenrechtenraad van de VN keurde zopas een resolutie goed waarin te lezen staat dat het Israïlisch leger de internationale rechten geschonden heeft bij de bestorming van een hulpkonvooi per schip, waarbij negen actievoerders vermoord werden. De VN zegt dat er voldoende bewijzen zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Israël. De aanval kan niet gerechtvaardigt worden, ook niet als "zelfverdediging". Hij was buitenproportioneel.

  Maar de Verenigde Naties zullen volgens jou wel "anti semitisch" zijn, Polri.

  • door Polri op donderdag 30 september 2010

   Beste Koen

   Graag een reactie terzake. Ik had het op geen enkel moment over Israel. Herlees wat ik zei. Ik had het over jongeren die 'Joden buiten' scanderen. In Antwerpen, op de Carnotstraat. Dat is Jodenhaat, simpel en onversneden.

   Ik had het over een openbare omroep die belachelijke clichés over Joden uit de jaren dertig recycleert. Ik had het over Joden die worden verweten 'lange tenen' te hebben wanneer ze hier hun mening over zeggen.

   Leg me ook geen woorden in de mond. Ik ben niet van de mossad. Ik heb ook nooit kritiek op beleid van de Israelische regering 'antisemitisme' genoemd. Daar gaat het hier helemaal niet over.

   Ik ben benieuwd naar uw reactie!

   • door Koen Calliauw op donderdag 30 september 2010

    Beste Polri,

    Je komt terug op je oude verwijten. Goed, je zit er zwaar mee in je maag en dat zal zijn redenen hebben. Daarenboven reageerde ik daar al lang geleden op. Nadat Freilich me in de gedrukte Joods Actueel van "antisemitisme" beschuldigde - deze keer wel om mijn anti zionistisch engagement voor Palestina - heeft hij zich daarover nadat ik hem info gaf, in een mail voor verontschuldigt. Ik kon mijn standpunt zelfs op de Blog van Joods Actueel verklaren. Daarvoor heb ik respect, dat is gezonde vrije meningsuiting die de nazi's ons afpakten.

    Kan je, je voorstellen dat ik het eens zou zijn met hen die "Joden buiten !" riepen ? Of "Hamas ! Joden aan het gas" ? Mij daar voor "verontschuldigen" moet ik niet. Wel me daar tegen verzetten. En wees gerust, dat gebeurde. Niemand in mijn linkse, of bredere demokratische omgeving kon dit vanwege enkele jongeren aanvaarden. Want daar ging het om, enkelen. Desondanks was het nodig dat primitieve antisemitisme de kop in te drukken. Trouwens, ook de AEL heeft dat gedaan.

    Dat de gevolgen van het nazistische antisemitisme onbeschrijflijk waren en zijn, mag niet vergeten worden. Dergelijke gruwel door machtsmisbruik laat niet te genezen littekens na. Het was de katholieke kerk die reeds in de vroege middeleeuwen in de marge van haar kruistochten in Europa massale progroms opzette. Het was paus Pius XII die tijdens WOII geen poot verzette om de Joden te helpen. Lees daarover het werk van de linkse liberaal Dirk Verhofstadt : " Pius XII en de vernietiging van de Joden" (Houtekiet / Atlas).

    De "jonge" Karl Marx wasin het midden van de 19° eeuw niet vies van enig racisme en antisemitisme, zoals toen "bon ton" werd binnen een opkomend modern kolonialisme. Als voorloper van het nazisme. Ook de verlichtingsdenker Voltaire was een racist en antisemiet. Zijn teksten liegen er niet om. Was dat als "kinderen van hun tijd" al niet aanvaardbaar, het toont aan dat deze pest diepgeworteld was en blijft.

    Talloze Joodse mensen en anderen, zoals ikzelf, blijven doordrongen van een recent verleden en de niet zo theorethische vrees dat iets dergelijks zich herhaald. Niet alleen de Joden waren slachtoffers, ook linkse en kommunistische militanten werden uitgeroeid. ("Ausrotten !") Oorlogsmisdaden en volkerenmoord zijn niet opgehouden in 1945. Zie Congo, vele vooral door de USA uitgelokte oorlogen in Vietnam, Irak, Afghanistan. Zie ook wat het leger van Israël in Gaza aanrichtte, terecht beschouwd als oorlogsmisdaden door een criminele staat. Nogmaals, niet door de gewone Joodse mensen, waarvan zopas een symbolische delegatie met een klein schip de blokkade rond Gaza trachtte te doorbreken. Volgeladen met speelgoed en boeken voor kinderen... Ze werden gearresteerd op zee.

    Je bent gefocust op tekenen van heroplevend antisemitisme. Dat begrijp ik. Ik ben bovenop op mijn hoede voor een taktiek van uit zionistische hoek om elke kritiek op de apartheidsstaat Israël tot antisemitisme te verlagen. Zoals Benno Barnard begin dit jaar flikte door een volledige smerige column in Knack aan mijn persoontje te wijden, als zogenaamde anisemiet.

    Tenslotte, de overlevenden van de kampen, de overlevende gewapende verzetstrijders - waarbij linkse Joden die zich dus niet willoos lieten wegslepen, zoals het verhaaltje wil - die mij als jongere inpeperden om hun ervaringen niet te vergeten, maar door te geven aan de volgende generaties, hadden nog een ordewoord : "Eénheid !". Eenheid van alle democratische mensen tegen de bruine pest en haar varianten. De populistische verrechtsing in Europa maakt dat nu hoognodig. Sarkozy tegen de Roma's, Wilders tegen de Moslims, Bart De Wever als " aanvaardbare light - versie" van die stroming in Vlaanderen....

    De oorlogsgruwelen, met volledige medeplichtigheid van de Vlaams-nationalisten en de vele collaborateurs die er met een minimum straf of straffeloos vanaf kwamen (en die Bart De Wever in bescherming neemt...) zijn gedocumenteerd door de socioloog Jan Hertogen op de Blog "Getuigen". Getuigenissen door overlevenden afgelegd in veelal kleine brochures, vlak na hun bevrijding verspreidt. Dààr gaat het om...

    "Getuigen" - http://www.getuigen.be

    Groeten, Koen.

    • door Polri op donderdag 30 september 2010

     Beste Koen

     Ik begrijp dat u op uw hoede bent voor mensen die elke kritiek op Israel afwimpelen als antisemitisme, maar ik merk regelmatig ook het omgekeerde: mensen die Israel als excuus inroepen voor primitieve jodenhaat. Zoals die enkele jongeren op die betoging.

     Zie ook uw eerste reactie: ik gaf voorbeelden van puur en oversneden Jodenhaat zonder enige link met Israel en u begon toch (vanuit een vooroordeel?) mij de les te lezen over het feit dat ik niet moest proberen Israel-kritiek af te schilderen als antisemitisme. Het water is soms heel diep geworden.

     Ik ben een rechtse liberaal en zal het over veel onderwerpen nooit met u eens zijn als communist, maar ik denk dat we beiden in de eerste plaats de vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden. Polemiek mag en moet er zijn. Of zoals u zegt: de gedachten zijn vrij! Ik ben dan ook blij dat deze website minder censureert dan het vroegere indymedia.

     Wat me wel essentieel lijkt is dat racisme niet kan, in geen enkele richting en in geen enkel geval. Ik verzet me eveneens tegen Joden die racistische uitspraken doen over Arabieren. Ik ben misschen rechts als het gaat om economische en sociale thema's, maar ik zal nooit meestappen in de racistische rethoriek van het Vlaams Belang, Wilders e.d.

     Ik ben blij dat u in uw linkse milieu eveneens alle vormen van racisme aanklaagt. Wanneer ik zei dat uw veroordelingen van racisme oprecht zijn, was dat zonder sarcasme. Het stemt me gelukkig dat u zich op dezelfde oprechte manier verzet tegen racisme vandaag, hier en in een 'linkse' context.

     Op naar het volgende meningsverschil dan maar? :)

 • door Tascha op zondag 5 februari 2012

  Dit artikel werd me pas nu via een link doorverwezen. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik het aantal foute verwijzingen hierin terugvond, die insé niet terzake doen maar voor een deel de rest van uw artikel onderuithalen. U vergist zich hier meermaals over het feit dat het over het graf van de grootvader ging, het ging hier echter over de vader zijn graf, Ook zijn naam van de grootvader die u aanhaalt is dus niet "Rik" De Wever maar van de vader dus. Maar daar waar ik helemaal van achteroverval is dit : Vader De Wever was een extreem rechtse militant voor, in en na WOII. Geboren in 1934 moet men al een hele straffe militant geweest zijn van in de luiers dus om maar te zwijgen van de schade die hij aangericht moet hebben als kind van 6 bij het begin van de oorlog ;) erna kan ik het alleen met u eens zijn maar dan lang erna toch wel daar hij maar 11 was toen de oorlog eindigde. Ik wou u gewoon graag even op deze flagrante misstappen in uw artikel wijzen. Bij deze.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties