about
Toon menu

Hoe goed is het goede Doel ?

dinsdag 16 mei 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

https://www.vn.nl/microkredieten-met-woekerrente/


Volgens het boek van Thierry Debels "Hoe goed is het goede doel ? "

"100 euro in de collectebus van 11.11.11. levert slechts 1 euro in het zuiden op"

De doelgroep krijgt minder dan 1% van het geschonken geld door de gastvrije burger met het hart op de goede plaats. Thierry Debels verklaart hetzelfde over de NGO Vredeseilanden. Deze NGO heeft een klacht ingediend tegen Thierry Debels wegens valse beschuldigingen maar uiteindelijk is de auteur vrijgesproken.

Ik raad iedereen ter zeerste aan om dit boek te lezen.

Als deze info correct is dan bedriegen sommige NGO' s de schenkers, meestal mensen met een gewoon loon. Volgens Thierry Debels gaat het grootste gedeelte van het geschonken geld naar het loon van de directie, naar het loon van de werknemers en naar de eigen werking. Het lijkt erop dat "liefdadigheid" big business geworden is waarbij de directie van grote NGO' s zoals Greenpeace en Amnesty International (1) een groot loon opstrijkt (100 000 euro of meer per jaar). NGO' s spenderen ook veel geld aan publiciteit en aan tussenpersonen zoals Direct Dialogue Fundraising die in het centrum van steden jongeren inzetten, die 10 euro per uur verdienen om aan de mensen jaarabonnementen aan te smeren voor bepaalde NGO's.

Bedelbrieven

De NGO' s zoals Handicap International, Damiaanactie en vele anderen betalen ook sommen geld aan bedrijven, zoals Direct Social Communications, die emotionele bedelbrieven sturen naar de mogelijke gevers. Ik ben er gedegouteerd van. Deze brieven gebruiken dezelfde manipulatieve technieken als de grote bedrijven om de consument tegen zijn wil, meer te doen consumeren.

Ze herhalen dikwijls je naam (personaliseren), wekken schuldgevoel op, bespelen de goedheid van de mensen met de bedoeling dat deze uiteindelijk meer geven dan ze zouden willen geven. Ik vind deze praktijken niet ethisch, ze tonen weinig respect voor de schenker. Ze zien de schenker als een "prooi", als een "doelwit". Zelfs al leveren deze manipulatieve marketingtechnieken meer geld op, toch vind ik ze ethisch niet correct.

Een eenvoudige brief met uitleg over de projecten en waarvoor ze geld nodig hebben, zou voldoende en beter zijn volgens mij.

De Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving doet zijn werk niet goed en laat deze onethische en respectloze praktijken bij het fondsen werven door de NGO' s doorgaan.

http://www.vef-aerf.be/?lang=nl

Ik zie een wildgroei van "liefdadigheids" organisaties gesticht door privépersonen, het lijkt dat het een gemakkelijke manier geworden is om een goed betaalde job te scheppen voor zichzelf, familie, vrienden...

Ik vind dat elke organisatie voor "het goede doel" die geld vraagt aan de burger, hierbij zou moeten informeren hoeveel de directeurs en ook de 10 best betaalde werknemers van de organisatie verdienen per jaar. Ze zouden de potentiële schenkers ook moeten informeren welk percentage van het ingezamelde geld uiteindelijk naar de beoogde doelgroep gaat (als de eigen werkingskosten, gebouwen, lonen van het personeel afgetrokken zijn).

Ik vind dat deze informatie primordiaal is en dat V.E.F. zijn werk niet goed doet want ze verplicht de organisaties niet om deze informatie over het percentage van het ingezamelde geld dat uiteindelijk naar de doelgroep bekend te maken aan de schenkers.

Als dit minder dan 50% is dan lijkt het me niet zo effectief. Als dit minder van 30% is, vind ik het niet eerlijk tegenover de schenkers. Maar als slechts 1% of minder gaat naar het beoogde doel of doelgroep, dan vind ik dit een bedrog tegenover de goedgelovige en goedbedoelende schenkers en uiteindelijk gaat het om organisaties die het "goede doel" gebruiken om zichzelf te verrijken.

Ik heb een mail naar de Damiaan actie gestuurd waar ik deze informatie vroeg en ik heb geen antwoord gekregen. Ik denk dat veel goede doel organisaties deze informatie niet aan de potentiële schenkers willen geven, wat bewijst dat sommige organisaties voor "het goede doel" weinig respect voor de schenkers hebben.

Ik vind dat de mensen van goede wil waarschijnlijk te goedgelovig zijn. De "liefdadigheid" media shows zoals 'de warmste week' en 'music for life'... geven ook deze eerder vermelde info niet aan het publiek.

Gezien de misdadige verdeling van de rijkdom van de planeet en de schandalige rijkdom van de 1% rijken vind ik dat de liefdadigheids-, goede doel organisaties hun inspanning zouden moeten concentreren op de top 500 zeer rijken, multimiljonairs, multinationals, Big Pharma, rijke ziekenhuizen, rijke dokters... Waarom gaan ze hun geld niet halen bij het monsterbudget voor agressieoorlogen en massavernietigingswapens van koloniaal Europa, de imperialistische V.S. en de NAVO ? Dit zijn toch de grootste, laffe, wrede agressors die sinds veel eeuwen de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormen.

Nu worden de gewone mensen met een laag of gewoon loon overvraagd voor het "goede doel".

Armoede in de wereld een misdaad tegen de mensheid

'Vrije markt' kapitalisme is diefstal met extreem geweld, het is de vrijheid van de westerse meesters van slaven, kolonialisten om zoveel mogelijk winst te kunnen maken en de vrijheid om niets of zo weinig mogelijk loon te betalen voor de arbeid van de gekoloniseerde rest van de wereld die ze beschouwen als minderwaardige mensen.

Een economisch systeem dat 4 miljard mensen in extreme armoede laat, met honger, geen of slechte gezondheidszorg, onvoldoende drinkwater... het is een misdadig systeem en dus moet het afgeschaft worden. De rijkdom van de aarde moet op een eerlijker en rechtvaardiger manier gedeeld worden onder alle bewoners van de planeet.

De westerse regeringen, erfgenamen van meesters van slaven en kolonialisten hebben nog steeds neo-koloniale gloriedromen(2) en daarom blijven ze zich nog steeds inmengen in de binnenlandse politiek van de derdewereldlanden. De westerse regeringen, ten dienste van machtige multinationals, blijven staatsgrepen plegen om hun marionetten aan de macht te brengen of corrumperen de machtselites van de oude gekoloniseerde landen zodat de lokale machtselite toelaat dat de rijkdom van het land geplunderd wordt door de westerse multinationals en dat de arbeiders uitgebuit worden omdat ze strikt minimum hongerlonen uitbetaald krijgen.

Oxfam schrijft dat 8 kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige mensen evenveel geld hebben als 3,7 miljard mensen maar uiteindelijk neemt ze geen concrete maatregelen om een einde te stellen aan deze misdadige slavernij, armoede en onrechtvaardigheid.

De westerse NGO' s hebben niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks minimumloon bv 350 euro, 40 uur/week en ook niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon bv 250 euro per maand voor alle werklozen op de planeet .

De westerse NGO' s hebben deze wrede misdaad, de kapitalistische vrije uitbuiting met extreem geweld van de rest van de wereld nooit aangeklaagd. Ik vind het onaanvaardbaar dat de NGO' s geld vragen om een aalmoes te geven aan de armen en zich de vraag niet stellen waarom de mensen in de gekoloniseerde derdewereldlanden arm zijn? Waarom nemen ze geen drastische maatregelen om een menswaardig leven en loon te geven aan 4 miljard arme mensen?
Waarom klagen ze koloniaal Europa en de imperialistische V.S. niet aan wegens oorlogsmisdaden, diefstal met extreem geweld meestal met de dood als gevolg?

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2012/06/19/amnesty-international-mensenrechten-the-american-way

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/10/15/pax-christi-blijft-blind-voor-de-oorlogsmisdaden-van-de-christelijke-wereldoverheersers

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/09/18/armoede-van-de-gekoloniseerden-misdaad-tegen-de-mensheid

2.Bush (sr,jr),Blair,Sarkozy,Obama,Cameron,Hollande,Trump...


https://www.vn.nl/microkredieten-met-woekerrente/

http://www.tijd.be/markten-live/homepage/Cooperatie-Alterfin-verslikt-zich-in-koffiebonen-en-sesamzaad/9885467?highlight=alterfin

https://bijnaderinzien.org/2015/09/06/goede-doelen/comment-page-1/#comment-1159


DVD "Poverty INC.Fighting poverty is big business.But who profits the most?

Ndongo Sylla "the fairtrade scandal. Marketing poverty to benefit the rich"

Mark Vandepitte "NGO's,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie"

Thierry Debels "Hoe goed is het goede doel"

Robin de Ruiter "George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september"

Arnold Karskens "Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?"

Udo Ulfkotte "'Gekochte Journalisten :Hoe de CIA het nieuws koopt"

Thierry Meyssan "Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump"

Ramsey Clark "The fire this time.U.S. war crimes in the gulf"

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas"George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes"

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman "The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them."

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain's real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America's long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”