about
Toon menu

Heeft de V.S. de aanslag van 11 september 2001 laten gebeuren?

donderdag 10 juli 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De mensen die later de vermoedelijke kapers van de vliegtuigen bleken te zijn waren gekend en zelfs beschermd door de Amerikaanse inlichtingendiensten omdat ze werden gezien als inlichtingenofficieren van Saoedi-Arabië. 

De feiten wijzen uit dat de vermoedelijke daders werden gefinancierd en dat ze onder de orders stonden van  bondgenoten, de ISI (de Pakistaanse geheime dienst) en de geheime dienst van Saoedi-Arabië met de kennis en medeplichtigheid van de CIA/ V.S.  regering.

De leider van ISI, generaal Mahamoud Ahmad heeft een bevel gegeven aan een ISI-agent  Saeed Sheikh om 100 duizend dollar aan Mohamed Atta, de vermeende leider van de kapers, over te maken. De leider van ISI was ook in Washington een paar dagen voor en na 11 september en heeft ook vergaderd met de chef van de CIA.

De vermoedelijke daders hebben vluchttrainingen aan Amerikaanse legerbases gevolgd zoals Naval Air Station in Pensacola, Brooks Air Force Base in San Antonio, Maxwell Air Force Base in Alabama en het Defense language institute in Monterrey, California. Naval Air Station in Pensacola  werd zelfs gebruikt als verblijfsadres op hun rijbewijzen.

De vermoedelijke kapers kregen visa ondanks dat ze het immigratierecht schonden en ze werden uit de databank van computers gehaald om ze te beschermen. Minstens 3 vermoedelijke kapers hadden verschillende boeten wegens snelheidovertredingen gekregen en er werd hen nooit een strohalm in de weg gelegd.

De FBI in Phoenix, Minneapolis, Chicago, New York hebben het hoofdkantoor geïnformeerd en verwittigd dat er mensen wilden leren vliegen maar niet opstijgen of landen maar het hoofdkantoor heeft hier geen gevolg aan willen geven.

De V.S. heeft een tiental verwittigingen van andere landen gekregen.

De ambtenaren die bepaalde sporen wilden volgen en verbindingen wilden leggen met de Pakistaanse en Saoedische inlichtingendiensten werden van het dossier gehaald of ontslagen.

Feit is dat de hooggeplaatste autoriteit elk onderzoek dwarsboomt naar het verband van de vermoedelijke kapers met de geheime diensten van Pakistan en Saoedi-Arabië.

De feiten op het terrein laten vermoeden dat de top van de regering en van de inlichtingen diensten wisten dat de aanslag zou gepleegd worden, hoe en wat de doelwitten waren.

Na het zogenaamde totaal falende toezicht, de incompetentie en de ernstige fouten heeft de overheid duizenden onschuldige moslims in de gevangenis gezet om de indruk te geven aan de bevolking dat de overheid daarna nauwgezet haar werk heeft gedaan.

De V.S. hebben, ondanks dat 15 van de 19 vermoedelijke kapers welgestelde zonen van de Saoedische bourgeoisie waren, leden van de familie Bin Laden en van de koninklijke familie, in totaal 140 Saoediërs, zonder enige vorm van veiligheidscontrole laten vertrekken met een privéjet ook al was het luchtverkeer op dat moment verboden voor privéjets. (1)

Klokkenluider wordt ontslagen

Een voorbeeld is Sibel d Edmonds die na 11 september werkte als tolk bij de FBI. Ze heeft gemerkt dat veel opgenomen afgeluisterde communicatie tussen vermoedelijke daders niet werd vertaald. Sommige vertalingen waren zeer ondermaats of zelfs foutief wat bewijst dat de tolken onbekwaam waren en de betrokken talen niet machtig waren. Sibel Edmonds heeft  zelfs sommige tolken van spionage verdacht wegens contact met ambtenaren van een "vijandelijke" staat.

Ze heeft de bazen met verschillende klachten bestookt en werd ontslagen. Ze heeft een klacht tegen de overheid ingediend omdat ze ontslagen werd wegens "klokkenluider". De minister van Justitie Ashcroft heeft de rechter gevraagd deze aanklacht te verwerpen op grond van onschendbaarheid van staatsgeheimen" om het buitenlands beleid en de belangen van de nationale veiligheid van de V.S. te beschermen" (2)

Een ambtenaar die voor de waarheid en het algemeen belang vecht, wordt door de regering tegengewerkt wat bewijst dat de regering privébelangen die schade brengen aan de waarheid en het algemeen belang verdedigt. Sibel Edmonds heeft zelfs een wettelijk opgelegde zwijgplicht over deze feiten gekregen, zodat het voor haar verboden is met de pers te spreken en getuige te zijn op mogelijke processen tegen andere ambtenaren.  

Aanslag Pentagon

Het Pentagon is het best verdedigde gebouw op aarde als het hoofd "command and control" centrum van de enige supermogendheid. De korte afstand antiraketinstallaties van het Pentagon zijn ontworpen om vliegtuigen en raketten te vernietigen die proberen te naderen en toch werden ze niet gebruikt ondanks de aanval. 

De aanslag op het Pentagon gebeurde een half uur nadat de tweede WCT- toren geraakt was. De standaard procedure van het sturen van een alarmvlucht werd niet toegepast. De alarmvlucht werd alleen gestuurd nadat het Pentagon werd geraakt, maar dan wel vanuit de vlieghaven op Langley dat op ruim 200 km van Washington ligt ondanks dat de Andrews Air Force Basis zich op nog geen 20 km bevond. 

Het vliegtuig dat gecrasht is op het Pentagon heeft moeilijke manoeuvres moeten uitvoeren "een neerwaartse spiraalvlucht"  wat te ingewikkeld was voor een 'amateur'piloot.

Volgens getuigen, kon door de snelheid, de manoeuvreerbaarheid, de manier waarop het toestel zwenkte, het snerpende lawaai, de kleine inslag (doorsnede van vijfeneenhalve meter) op het Pentagon het niet gaan om een Boeing 757-200 (met een spanwijdte van 38 meter en een hoogte van 12 meter) maar wel om een "kruisraket met vleugels". Volgens Thierry Meyssan zou het gaan over een nieuwe raket van het AGM-type "uitgerust met een holle lading en een BLU-top van verarmd uranium" (3).

Ofwel ging het om een veel kleiner militair toestel waarvan de transponder het signaal "friendly" had uitgezonden, (ofwel werd een bevel van hogerhand van niet schieten gegeven) gezien het feit dat het Pentagon zijn antiraketinstallaties niet gebruikt heeft.

De westelijke vleugel werd geraakt waar zich minder volk bevond wegens renovatiewerken,  voornamelijk burgers. Volgens het Pentagon zijn 190 personen gestorven

Bovendien was er geen overblijfsel van het vliegtuig te zien, geen romp, geen vleugels, geen motoren.

De films van bewakingscamera's in het Pentagon en van een camera in een benzinestation voor het Pentagon (met zicht op de impact van het toestel) waren binnen de 15 minuten in beslag genomen. De inhoud van de films werd nooit openbaar gemaakt.

De gevel van het Pentagon is pas 30 minuten later ingestort.

Men weet niet wat er dan wel gebeurd is met het vliegtuig dat niet in het Pentagon gecrasht is.

 

Aanslag WTC-torens

De standaardprocedures in deze gevallen werden niet toegepast wat laat vermoeden dat van hogerhand een bevel van niet handelen werd gegeven. De transponder van Vlucht 11 valt om 8.22 uit. De controletoren waarschuwt om 8.29 de NORAD (The North American Aerospace Defense Command) die pas 15 minuten later om 8.44 de luchtmacht in Otis verwittigt die zich op 320 km afstand bevind ondanks dat de McGuire Air slechts op 130 km ligt. Het vliegtuig crasht op de noord WTC toren om 8.46 en de alarmvlucht stijgt op om 8.52.

Het transponder signaal van vlucht 175 valt uit om 8.43. De controletoren waarschuwt NORAD maar NORAD doet niets. Het vliegtuig crasht in de zuid toren om 9.03

De alarmvlucht van de 2 gevechtsvliegtuigen komt pas aan om 9.10. Daarbij hebben ze zelfs langzamer gevlogen (ongeveer 35%) dan hun topsnelheid van 3470km/uur.

De zuid WTC toren is in 56 minuten na de crash ingestort en de noord WTC  in 102 minuten na de crash. Veel architecten en ingenieurs zeggen ook dat een brand gebouwen niet zo snel  kan laten instorten. Dit doet vermoeden dat de gebouwen gecontroleerd vernietigd zijn door explosieven. Er zijn ook getuigen die explosies gehoord hebben. Wat ook wordt bevestigd door andere tekenen zoals gesmolten staal, seismische schokken en fijn stof .

Al het afval werd onmiddellijk verwijderd en verscheept naar Azië wat laat vermoeden dat de overheid bewijzen wilde laten verdwijnen

Ondanks dat er alleen 2 gebouwen werden geraakt, zijn er 3 gebouwen ingestort.

WTC 7 situeert zich honderd meter verwijderd van de twee andere torens, werd niet geraakt door een vliegtuig en toch is het ingestort om 17.20 uur. Het puin op de grond laat vermoeden dat het gecontroleerd werd opgeblazen met explosieven.

Nog nooit tevoren in de geschiedenis is hoogbouw met een stalen constructie door brand  ingestort. 

In het weekend van 8 en 9 september 2001 was er een 'uitschakeling'situatie in een WTC toren waarbij er gedurende 36 uren lang geen elektriciteitvoorziening was in de verdiepingen boven de vijftigste verdieping, omdat de bekabeling in de toren moest vernieuwd worden.

 De instorting van de toren was een grote milieuramp met tonnen van giftig afval dat vrijgekomen is zoals lood, asbest, kwik, radioactief americium-21 en toch heeft de regering Bush  twee dagen later "de lucht veilig om te ademen" verklaard om Wall street en de andere kantoren te openen voor "business als usual". Het giftige afval heeft longen, keel, ademhaling ziektes en kankers veroorzaakt bij duizenden mensen. De reddingswerkers moesten ook werken zonder mondmaskers om de burgers niet af te schrikken. De burgers moesten ook het giftige stof in hun huis met ambachtelijke middelen, met water en een dweil, opkuisen.

 

War games op 11 september

Volgens het boek van Michael C. Ruppert (4) waren er op de morgen van 11 september 2001 minstens vier oorlogsoefeningen met gekaapte vliegtuigen bezig in het noorden van Amerika "Northern vigilant", "vigilant warrior","vigilant guardian" "Amalgam virgo" met 2 verschillende "command and control" centrums. Ze moesten ongeveer 22 mogelijke gekaapt vliegtuigen beheren. Daardoor waren er bij de aanval van 11 september bepaalde verwarringen tussen de "echte" en de "spelende" vliegtuigen.

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat deze "war games" opzettelijk georganiseerd werden om verwarring te scheppen zodat de gekaapte vliegtuigen de doelwitten konden treffen.

Vraag voor het heropenen van het 9/11 onderzoek

Er moet een uitvoerig onderzoek komen over de aanslag van 11 september en de overheid moet volledige openbaarheid van bestuur tonen over alle bewijzen, gegevens, communicatie tussen de vliegtuigen, de controletorens van de vlieghavens en de overheid. De telefonische communicatie tussen de passagiers en mensen op de grond en alle filmopnamen van bewakingscamera's moeten vrijgegeven worden.

De overheid heeft bewijzen doen verdwijnen en vernietigd en de versie van de feiten verschillende keren veranderd. Zelfs de namen van de vermoedelijke kapers zijn waarschijnlijk niet juist wegens het gebruik van gestolen identiteiten. Ongeveer 6 vermeende kapers waren de dag daarna nog in leven. Daardoor kan men zich de vraag stellen of er zich wel iemand van de genoemde personen werkelijk in de toestellen bevond. Men zou zich zelfs de vraag kunnen stellen of de vliegtuigen niet vanuit de grond met een computer gekaapt zijn en gestuurd naar de doelwitten.

Alleen een overheid die iets wil verbergen doet zo veel moeite om de feiten te verdoezelen en elk onderzoek naar de feiten te dwarsbomen.. 

Project for the new american century

De ware regering achter de presidenten zijn de neo-conservatieven die sinds ongeveer 30 jaar en dus ook rond vader en zoon Bush, de denktank vormen achter de PNAC (project for the new american century): Dirk Cheney, Ronald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Lewis Libby, Karl Rove, Richard Perle,William Kristol. Hier wordt uiteengezet "welke goede zaken uit een 'nieuwe Pearl Harbour' zouden voortkomen"

In elk geval kwam de aanval van 11 september wel goed van pas om het plan uit te  voeren, een goed excuus voor hun van tevoren opgezette agenda van agressieoorlogen tegen Irak, Afghanistan, Libië. Syrië en Iran zijn nog niet uitgevoerd wegens de tegenslagen. De agressieoorlogen voor militaire en economische overheersing verliepen niet zo vlot als ze gepland hadden.

In elk geval zijn er veel redenen om te vermoeden dat de V.S. de aanslag heeft laten gebeuren wegens politieke doelen namelijk een aanzienlijk optrekken van het defensie budget en om het opdrijven van de agressieoorlogen en terreurbombardementen tegen de moslimlanden te rechtvaardigen. Met het doel door politieke, militaire, economische wereldoverheersing de ganse planeet open te stellen voor roofzuchtige "vrije markt" uitbuiting, toegang tot en controle over olie en de verdediging van Israel.

De tragedie van de onvolmaakte en gespleten Mens is dat een machtige, kwaadaardige en ziekelijke hebzuchtige elite belang heeft in deze eindeloze oorlog tegen de wereld en tegen de  moslimlanden omdat ze er rijk van worden: de oorlogsindustrie (wapens, vliegtuigen, drones) , de oorlogseconomie (catering, logistiek, bouw,  security bedrijven), toegang tot goedkope olie, gas, water en ander grondstoffen, controle van zee- en luchtroutes en de installatie van nieuwe militaire bases voor nieuwe wrede agressie.

 

 Non-believer

Ik was een non-believer dat de V.S. zich heeft laten aanvallen om een blanco cheque te krijgen voor agressieoorlogen en terreurbombardementen.

Als wereldoverheerser voert de V.S. al 200 jaar agressieoorlogen tegen socialistische/communistische landen of landen met olie en andere rijkdomen die hun markt beschermen  tegen de roofzuchtige"vrije markt" uitbuiting. Daardoor begrijp ik niet waarom ze nog een reden nodig hadden/hebben om verder van hetzelfde te doen.

De wraak van de V.S. op de aanslagen van 11 september is nog krankzinniger en even psychopatisch als de 200 jaar agressieoorlogen. Een seriemoordenaar die zichzelf als  slachtoffer voelt.  

Als iemand recht op wraak zou moeten hebben, zijn het de 70 landen (sommige verschillende keren en gedurende vele jaren) die de laatste 200  jaar slachtoffer waren van agressieoorlogen en terreurbombardementen door de V.S.

De V.S. het land dat het meeste agressieoorlogen, terreurbombardementen en genocides uitgevoerd heeft, vindt van zichzelf en lijkt de westerse wereld daarvan te kunnen overtuigen, dat het een slachtoffer is, dat het vreedzaam is en dat het de mensenrechten en de internationale rechten respecteert.

De V.S. zijn zelf de grootste en wreedste terreurgroep met nucleaire, biologische en chemische wapens en daarbij krijgen ze nog steun van de Europese Unie. 

Vrede en veiligheid in de wereld kan er alleen komen wanneer de legers van de Verenigde Staten van Amerika, van de Europese Unie, van de NAVO en Israel hun bedreigingen en agressieoorlogen tegen de moslimlanden en de rest van de wereld stopzetten.

De westerse legers moeten zich terugtrekken van moslimlanden.

De V.S., de Europese Unie, Israel moeten vervolgd worden voor een Internationale rechtbank wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid.

De tragedie van de onvolmaakte en gespleten Mens is dat hij nog steeds niet zichzelf en zijn daden kan zien in de spiegel van het geweten.

De wrede wereldoverheerser is een dominant alfamannetje van een roedel die als eerste de prooi wil verorberen, als eerste de beslissing wil maken voor zichzelf en anderen. Hij wil ook duidelijk demonstreren wie de leider is van de roedel. Het machtige alfamannetje neemt op gewelddadig manier onmetelijke ruimte.  Hij bevestigt zijn leiderschap door dominantie en macht/geweld te gebruiken  over de zwakkeren.

1. Craig Unger "De familie Bush en het huis Saud"

2. Sibel d Edmonds "Classified women-The Sibel Edmonds story"

3. David Ray Griffin "11september. Een onderzoek naar de feiten" blz 62

4. Michael C. Ruppert "Crossing the Rubicon. The decline of the american empire and the end of the age of oil"

Peter Franssen "11 september. waarom de kapers vrij spel kregen"

Thierry Meyssan "9/11:the big lie"

                            "pentagate"

Paul Thompson "september 11: minute by minute"

Gerald Posner "why america slept.The failure to prevent 9/11"

Nafeez Mosaddeq Ahmed "The war on freedom: How and why america was attacked september 11,2001

                                           "The war on truth 9/11; Disinformation and the anatomy of           terrorism"

Michael Chossudovsky "America's "war on terrorisme""

Eric Hufschmid "Painful questions: An analysis of the september 11th attack"

Webster griffin tarpley "9/11 Synthetic terror"

 • Onderschrift
reacties

3 reacties

 • door janu op zondag 13 juli 2014

  George W. Bush en de mythe van al-Qaeda : de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001

  Robin De Ruitertoon overzichtspagina(auteur)

  Uitgegeven door Mayra in 2005

  In de reeks In naam van de Nieuwe Wereldorde

  Beoordeling: Nog niet beoordeeld De rampzalige gebeurtenissen van 11 september 2001 vormen nog steeds een opeenstapeling van tegenstrijdigheden. Onduidelijkheden, raadsels en talrijke vragen rond de aanslagen blijven tot op de dag van vandaag door officiële zijde onbeantwoord. De facto is dat tot op vandaag niet duidelijk is of er wel sprake was van een terroristische aanslag. Zijn Osama bin Laden en al-Qaida werkelijk tot een dergelijke grote operatie in staat geweest? Gezien de aard en omvang van de aanslagen is duidelijk, dat achter deze perfect gecoördineerde aanvallen een nog veel minutieuzere voorbereiding steekt. Zowel technisch als logistiek zouden de aanslagen onmogelijk passen in de door de officiële autoriteiten gegeven verklaringen. In dit boek wordt door de verzamelde feiten aangetoond dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren. Op verbijsterende wijze wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen van 11 september bij de Amerikaanse staat ligt. De auteur toont met nog nooit eerder gepubliceerde bronnen en brisante insiderinformatie met bronvermelding aan dat George W. Bush en andere belangrijke betrokkenen van de Amerikaanse regering al vóór 11 september van de aanslagen afwisten. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden talrijke, serieus te nemen waarschuwingen ontvangen, die op een terreuraanslag op de VS duidden. Diverse agenten van de FBI, CIA en andere diensten hadden al op een op handen zijnde terreuraanslag gewezen. De hoofddoelen zouden gebouwen in Washington en New York zijn, en de aanslagen zouden begin of midden september plaatsvinden. Tussen januari en juli 2001 werden door geheime diensten minstens veertig gevallen van mogelijke terroristische dreigingen aan Bush voorgelegd. De president en andere belangrijke regeringsleden blokkeerden echter alle informatie en onderzoeken. Voor de elfde september blokkeerden Bush en zijn regering systematisch het navorsen en opsporen van mogelijke terroristen. Onderzoeken werden voortdurend van hogerhand tegengehouden, iets wat de woede van veel agenten opriep. Medewerkers van de geheime diensten klaagden dat ze met handen en voeten gebonden waren. Vastgesteld kan worden dat de regering van de VS niet alleen pogingen om de aanslagen te verijdelen saboteerde, maar ook dat de daarvoor verantwoordelijken beschermd werden. Van terrorisme verdachte personen werden niet bewaakt of vastgezet. Bush reageerde niet op herhaalde waarschuwingen voor de plannen van een aanslag, liet bewijsmateriaal verdwijnen en manipuleerde de officiële berichtgeving. De FBI en de CIA konden niets uitrichten omdat de regering van de VS en het ministerie van justitie dat op het hoogste niveau verhinderden. In een bericht van UPI was te lezen: “De regering heeft politiemedewerkers, die onderzoek doen naar 11 september, verboden zich openlijk met de vraag bezig te houden of de president en andere hoogwaardigheidsbekleders voor mogelijke terreuraanslagen gewaarschuwd zijn.” George W. Bush heeft zich met hand en tand verzet tegen het instellen van een onderzoekscommissie naar 11 september 2001. Zijn regering heeft zich zo lang mogelijk tegen de komst van die commissie verzet en pas onder dwang de door de commissieleden gevraagde documenten overlegd en getuigen opgeroepen. Wat betreft de conclusies van deze commissie konden Bush en zijn regering opgelucht ademhalen. Het 567 pagina’s tellende eindrapport van de onafhankelijke commissie, die de terreuraanslagen van 11 september 2001 onderzocht, werd gepubliceerd op 22 juli 2004. Het bevat veel kritiek op de regering Bush en op de prestaties van de inlichtingen- en politiediensten, maar legt de schuld bij incompetentie en mismanagement. De commissie bevestigt keer op keer dat de veiligheidsdiensten en de regering Bush naar beste kunnen en geweten gehandeld hebben. Wat de regering Bush betreft, prees de commissie de inval in Afghanistan en de val van het Taliban-regime. Over de zin van de oorlog tegen Irak was de commissie echter opvallend zwijgzaam. De leden van de commissie hanteerden twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste wilden ze voorkomen dat de belangrijkste staatsinstellingen, het ministerie van defensie, de geheime diensten en de president zelf geschaad zouden worden. Ten tweede wilden ze zoveel mogelijk informatie omtrent de achtergronden van de aanslagen van 11 september bedekken, om daarmee de aura van geloofwaardigheid te behouden en de publieke opinie en de familie van de slachtoffers tevreden te houden. Het viel natuurlijk wel te verwachten dat de zogenaamde ‘onafhankelijke’ commissie tot niets zou leiden. Alleen al de term ‘onafhankelijkheid’ is verdacht. Het college bestond uit diverse notoire verdedigers van het Amerikaanse imperialisme. Alle tien leden zijn voorvechters van de Amerikaanse aanspraak op wereldheerschappij en vele ervan zijn lid van invloedrijke denktanks die in de Amerikaanse politiek de toon aangeven. Daarom is het ook niet opvallend dat de commissie verzuimde de belangrijkste vraag te stellen, namelijk: “Wie had er belang bij?” Het grootste belang bij de ramp van 11 september diende niet alleen de regering Bush en zijn wereldwijde machtspolitiek, maar ook en vooral een aantal multinationals, de wapenindustrie en de olieconcerns. De belangrijkste vragen die door de gebeurtenissen van 11 september naar voren komen zijn: ging het hier uitsluitend ‘slechts’ om nalatigheid van de regering Bush, of werd bewust gekozen voor het toelaten van een terreuraanslag op Amerikaanse bodem. Hebben de machthebbers in Washington deze terroristische gruweldaden misschien gepland en werden deze door Bush en zijn naaste medewerkers actief gesteund, zodat er een excuus zou ontstaan om de reeds lang geplande oorlogen in Centraal-Azië en het Midden-Oosten te voeren? Hoge veiligheidsmedewerkers uit de regeringen Bush en Clinton hebben bevestigd dat er voor die elfde september in de publieke opinie geen ruimte was voor het ondersteunen van een interventie in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Pas na de aanslagen van 11 september 2001 werden dergelijke acties politiek mogelijk. Moest een terreuraanslag de voorwaarden scheppen waaronder de machthebbers in Washington hun doel, Afghanistan en Irak veroveren en in de regio rond de Golf – het gebied met de grootste oliereserves ter wereld – de Amerikaanse hegemonie te verwezenlijken, konden realiseren? Werden de aanslagen van 11 september 2001 misschien met hulp en steun van de regering Bush uitgevoerd? De vele bewijzen doen vermoeden dat de zogenaamde terroristen dubbelagenten waren. Stanley Hilton is niet alleen politcoloog, maar ook een zeer succesvol en gerespecteerd advocaat. Hij was stafchef van de republikeinse senator Bob Dole. Hilton beweert in een interview op 10 september 2004: “De negentien Arabische terroristen staan op de loonlijst van de FBI en de CIA. Zij dienden uitsluitend de ware schuldigen te camoufleren en hun opdracht was het spoor in de richting van de Islam te leggen.” Werkten deze zogenaamde al-Qaida-terroristen misschien voor de Amerikaanse inlichtingendiensten? Wanneer dat zo was, zijn de leden van al-Qaida, inclusief Osama Bin Laden zelf, daarvan op de hoogte? Leugens, verdraaiingen en manipulaties vormen vaste onderdelen van de Messiaanse politiek in Washington. Maar wie bepalen die politiek, wie zijn de machthebbers achter Bush? Dit boek stelt veel van die onbeantwoorde vragen en ondubbelzinnige ongerijmdheden aan de orde. Wie nog niet weet, hoe Washington de wereld rijp maakte voor ‘de oorlog tegen het terrorisme’, kan niet om dit boek heen. Het boek is gebaseerd op een diepgaande analyse van de gebeurtenissen van voor, op en na 11 september 2001. Het boek begint met een historische inleiding zodat de lezer een beter zicht krijgt op datgene wat zich precies op die datum heeft afgespeeld. Door het lezen van dit boek wordt de lezer automatisch lid van de jury. De in dit boek geleverde feiten en bewijzen zullen de lezer de weg wijzen het verschrikkelijke geheim van de macht, die achter de aanslagen van 11 september 2001 verscholen ligt, te onthullen. De lezers zullen als leden van de jury, na het lezen van dit boek, hun oordeel aan de hand van feiten en niet op basis van verdenkingen, kunnen vellen. Dit boek dient ertoe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en waarom.

 • door janu op zondag 24 augustus 2014
 • door janu op dinsdag 27 oktober 2015
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties