about
Toon menu

Waarom Tsipras en EU een akkoord zullen bereiken

dinsdag 9 juni 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Update tabel; grafiek en commentaar - 5 juli 2015.

Alexis Tsypras maakt zich sterk dat er een akkoord komt met de EU. Als men niet verder of niet te fel hakt in de pensioenen dan staat men niet ver af van een akkoord stelt hij. En Wolfgang Schäuble kan zeker met redelijke argumenten overtuigd worden.

Waarom zijn de pensioenen en de gepensioneerden zo van belang, wat is het demografisch beeld van Griekenland, hoeveel gepensioneerden zitten er aan te komen en wat is het saldo op hun generatiewissel van 50-64 jarigen door 10-24 jarigen de komende 15 jaar? Het antwoord op deze vragen maakt de weg vrij voor een akkoord.
 

De stijging van het aantal pensioengerechtigenden is reëel maar eindig en de wachtenden op een baan zullen bediend worden, want de generatiewissel scoort, zoals in Duitsland en ook in Spanje extreem negatief in Griekenland. Dwz dat de alsmaar hogere pensioenuitstroom werk zal vrijmaken voor de jongeren die er staan aan te komen, zonder dat het voortduren van de crisis daar enige impact op heeft. Een herneming van de economie zal enkel een surplus zijn bovenop de arbeidskrapte die jaar na jaar meer en meer zal toenemen in Griekenland. Het zorg dragen voor de hogere pensioeninstroom zijn een hoofdbekommernis van Tsipras maar het groeiende negatief saldo op de generatiewisseling zullen minder vervangingsuitgaven meebrengen zodat de stijgende pensioenuitgaven budgettair kunnen gedragen in de komende decennia, en dat zal zelfs Schläuble begrijpen.

Griekenland - Aantal en %  65+
Jaar 65+ % 65%
1990 690.880 0,1
1995 816.332 15,3%
2000 928.317 16,9%
2005 1.032.334 18,7%
2010 1.049.801 18,9%
2015 1.123.625 20,2%
2020 1.190.885 21,5%
2025 1.285.578 23,3%
2030 1.355.413 24,7%
2035 1.500.950 27,5%
2040 1.585.122 29,2%
2045 1.676.290 31,1%
2050 1.728.054 32,4%
2055 1.676.824 31,9%
2060 1.596.140 30,9%

  
Van 20,2% van de bevolking in 2015 stijgt het aantal 65+ tot 32,5% in 2050. Met een goede regeling voor de gepensioneerden zit Syriza voor de komende decennia gebeiteld. Zeker als de jeugdwerkloosheid opgezogen wordt door het alsmaar groeiend deficit op de generatiewissel zoals uit volgende grafiek blijkt.
 
DeWereldMorgen.be


2005 was het keerpunt voor Griekenland in de generatiewissel, hetgeen trouwens ook voor  Duitsland en Spanje het geval is. De bankencrisis heeft de positieve impact ervan alleen met enkele jaren vertraagd. Het negatief saldo zal in Griekenland groeien tot -26% in 2015, dwz dat van 2015 af de volgende 15 jaar de instroom van 10-24 jarigen ter vervanging van de 50-64 jarigen een tekort van 26% zal vertonen, dwz in 2040.
 
In de volgende jaren zal dit tekort in de generatiewissel aangroeien tot 35% in de 15 jaren volgend op 2035. Voor Duitsland zal het deficit dan al gegroeid zijn tot -42% in te rekenen vanaf 2020. Duitsland staat voor een demografische en economische catastrofe.
 
In een tijdspanne van 1950 tot 2040 is goed te volgen hoe een dalend aantal jongeren in Griekenland, in % op de bevolking, ingehaald wordt door een stijgend aantal 50-64 jarigen, enkel onderbroken in 1990-2000, de oorlogsgeneratie. De combinatie van die twee brengt een alsmaar dalend saldo op de generatiewisseling mee. Voor het eerst sinds WO2 is dit saldo in 2005 negatief geworden, een toestand die nog ettelijke decennia zal aanhouden.

DeWereldMorgen.be
 

Enkel nieuwe immigratie, ook in Griekenland, gezien hun tekort in de generatiewisseling zal oplopen tot 7,5% van hun bevolking,  zal de intussen opnieuw opgebouwde welvaart kunnen handhaven, en de Afrikaanse bootvluchtelingen zullen niet nalaten om de vrijkomende woningen in te nemen, nadat zij eerst al veel vroeger in Duitsland al onderdak hebben gevonden.

Jan Hertogen, socioloog