about
Toon menu

Debat en provocatie over “de aardappel van toekomst”

maandag 30 mei 2011
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
doc

Of we nu voor of tegen genetische manipulatie zijn, voor of tegen de actievorm van het vernietigen van een proefveld, de verdienste van de actievoerders is alvast dat er nu debat over is. Dat hadden de wetenschappers van de Ugent ook uitgelokt met metersgrote spandoeken: “Hier groeien de aardappelen van de toekomst.”

Ging het over wetenschappelijk onderzoek of over een ideologische campagne?  Die vraag mag en moet wellicht gesteld worden bij het veld dat Ugent aanlegde in Wetteren.
Wetenschappelijk onderzoek aankondigen met metersgrote affiches: “Hier groeien de aardappelen van toekomst” het is een beetje vreemd. 
Of men onderzoekt iets, en dan is het nog helemaal niet zeker of dit al dan niet iets is voor gebruik, of het onderzoek is afgerond en men kan aantonen dat het veilig is en betere aardappelen oplevert.

Dat deze proef met veel tromgeroffel werd aangekondigd onder het motto: “Hier groeien de aardappelen van de toekomst” lijkt er op te wijzen dat men een doorbraak wilde forceren in de perceptie over genetisch gemanipuleerd gewassen . Op zijn minst was het een provocatie aan het adres van de milieubeweging.  Dat ook de Vlaamse regering deze slogan mee onderschreef maakte de provocatie compleet.  Het is bijzonder storend dat nagenoeg geen enkel medium inzoomt op de provocatie van UGent en de Vlaamse regering. 

Als men dergelijk provocaties organiseert moet men niet gaan huilen als de geprovoceerde ook reageert.  Of de technologie is de laatste jaren in die mate gevorderd dat ze veilig is, dat ze boeren niet volledig afhankelijk maakt één of andere multinational, ... of men moet verder testen om daar nog duidelijkheid over te krijgen.
Is gentech de  beste oplossing voor de voedselproductie naar de toekomst of  zijn betere, veiligere en duurzamere oplossingen voor handen.  Het is een complex debat met zeer veel ruis.  De meeste wetenschappers zijn met handen en voeten gebonden aan de agro industrie die hun onderzoek mee financiert (ook in Wetteren werden aardappelen van BASF geplant).  In het anti kamp spelen naast wetenschappelijke ook zeer veel emotionele argumenten mee.

Op zich lijkt het me zinvol om een maatschappelijk debat te organiseren over gentechnologie.  Maar een debat voeren doe je niet door mensen voor voldongen te plaatsen.  Noch door een proefveld triomfantelijk aan te kondigen als “de toekomst”, noch door een wetenschappelijke proef te vernietigen.
En precies omdat het debat vervuild wordt door zoveel ruis en belangen, kan men best rustig de tijd nemen om te informeren, onafhankelijke wetenschappers op te zoeken.

Als de media zijn uitgeraasd over de actievorm kan er nu misschien eindelijk een degelijk maatschappelijk debat over gentech op gang komen.

reacties

15 reacties

 • door Ineffable op maandag 30 mei 2011

  Vind ik leuk.

 • door han op maandag 30 mei 2011

  Volgens heel wat media waren er veel buitenlanders onder actievoerders. Navraag leert dat het gaat over Franstalige Brusselaars.

  • door velorutionair op maandag 30 mei 2011

   Er waren weldegelijk een 20-tal Franse faucheurs. Maar de foto in De Standaard met ondertitel "noord-franse krakers verkleed als clowns" waren Brusselaars.

   De actie is al lang aangekondigd. Er is heel wat voorbereiding in gekropen om er een sterk en geweldloos gebeuren van te maken, wat ook gelukt is: een mooie overwinning!

   Maar net op het moment dat de commerciële media zich tegen de actievoerders keren (zelfs door ontelbare leugens te verspreiden), houdt dwm.be zich stil (op de dag van de actie eerst opinie PVT en daarna niets erover op de voorpagina, hoewel er een goed fotoverslag was) en zijn er net op het moment dat de actievoerders - die hun lichaam geweldloos maar volledig hebben gegeven en de juridische gevolgen aanvaarden - alle steun kunnen gebruiken (en voorlopig kregen uit onverwachte hoek van Bart Staes) twee fijne blogs te lezen van mensen die al lang op voorhand op de hoogte waren van de actie, maar meegaan in de stroom van criminalisering. Jammer dat jullie er niet bij waren de dag zelf op de boerenmarkt en op het veld. Misschien had dat een ander beeld kunnen geven en jullie vragen beantwoorden over ggo's.

   Deze actie mobiliseerde heel wat activisten, net omdat het een belangrijke en noodzakelijke actie was. Maar dit draagvlak in de actievoerende milieubeweging vertaalt zich helaas niet in steun door een medium dat vindt dat de stem van sociale bewegingen veel luider mag klinken in de media.

   Er valt nog heel wat te zeggen, maar met een gebroken vinger is het niet makkelijk typen.

   Toch nog deze oproep: denk er nog eens over na hoe je je tegenover de actie opstelt. Tot enkele weken terug was er nog geen kritiek, ook niet op de acties van de Franse faucheurs (het voorbeeld van deze actie), ook niet tegen de decontaminaties van GP. Maar nu opeens, de dag na het gebeuren, wordt de actie opeens afgekeurd met alle mogelijke gevolgen van dien voor de mensen die zich voor het bevrijden van dit ggo-veld ingezet hebben. Willen jullie echt dat het verzet tegen ggo's en tegen deze kapitalistische aardbol die op een afgrond afstevent hier ophoudt of minstens een zware tik krijgt?

 • door Tom V. op maandag 30 mei 2011

  Dit is zowat het zinnigste wat ik vandaag op het net over heel dit gebeuren gelezen heb. De criminalisering van de actievoerders is gewoon walgelijk (lees bvb. tegenbos vandaag in DS, de reacties van Keulen en Peeters en dergelijke meer). Opvallend; over de criminele activiteiten van de agro-industrie hoort men nooit iemand in dergelijke termen spreken.

 • door Koen Calliauw op maandag 30 mei 2011

  Ben het eens met de kritische houding van Han Soete. Wetenschappers en het Vlaamse gewest provoceerden met ondermeer die spandoeken. De actievoerders verdienen steun omdat ze op een geweldloze en originele wijze de gentechnologie in vraag stellen.

  Zij zijn de anti kapitalistische krachten van de toekomst. Ze maken deel uit van de wereldwijde nieuwe, militante organisatie vormen. Zoals deze die in de Arabische wereld en Spanje los van de bestaande linkse partijen en een deels corrupt middenveld, massa's op de been krijgen.

  Deze 'Vlaamse aardappel oorlog' heeft zeker ideologische kenmerken. Alleen zie ik als niet specialist in gentechnologie een beklemmende gelijkenis met die arbeiders die in de 19° eeuw de toen nieuwe technologie - zoals weefgetouwen - vernietigden.

  Het is niet de patat of de wetenschap die de vijand is, wel de vrije markt en het casino kapitalisme.

  • door velorutionair op maandag 30 mei 2011

   Dat van die spandoeken vind ik eerlijk gezegd belachelijk. Ook zonder die spandoeken zouden er ggo's zijn geïntroduceerd in onze leefomgeving met alle gevolgen. Die spandoeken worden hier trouwens als argument gebruikt om via een omweg de actie af te keuren.

   • door N op maandag 30 mei 2011

    "Ook zonder die spandoeken zouden er ggo's zijn geïntroduceerd in onze leefomgeving met alle gevolgen."

    Terwijl er nu vrolijk gemanipuleerd stuifmeel rondfladdert, zonder dat er nog onderzoek kan gebeuren naar de effecten ervan. Feest, de wereld is gered!

    Het feit dat het merendeel van het onderzoek gevoerd wordt door multinationals gebruiken als reden om het beetje onafhankelijk, overheidsgefinancierd onderzoek naar de knoppen te helpen, dat had het inhoudelijk debat net nodig. Nu kunnen we tenminste alle bevindingen van ggo-onderzoek met recht en rede als kapitalistische propaganda beschouwen.

  • door Fred Guldentops op dinsdag 31 mei 2011

   casino kapitalisme? wat is dat voor iets?

 • door Jvm op maandag 30 mei 2011

  Jezus christus. Eerst klagen over patenten en geheimhouding van multinationals en dan velden vernietigen omdat volledige transparantie wordt aanzien als "provocatie". Nou moe...

  • door Jvm op maandag 30 mei 2011

   oh en kunnen jullie nu eens eindelijk ophouden met de term "geweldoos" te gebruiken? Vernieling=geweld.

 • door Jean Vanbesien op maandag 30 mei 2011

  Een spandoek met een vermeende "provocerend" slagon is blijkbaar voldoende om tot "geweldadige actie" te komen. Het soort domme argumenten als: "Als men dergelijk provocaties organiseert moet men niet gaan huilen als de geprovoceerde ook reageert. " heb ik vaak gehoord bij NSV-ers en ander tuig, maar blijkbaar is het ook correct bij de alternatieve beweging. Hebben alle politieke bewegingen dit recht? Dit leidt rechtstreeks tot vermenigvuldiging van confrontaties.

  Maar waar vooral hier volledig aan voorbij wordt gegaan is wat deze actievoerders gerealiseerd hebben; blijkbaar is vrij wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk als het publiek wordt, als het transparent wordt gedaan (want dat is "provocatie"), ... maar blijkbaar moet dit door privé-instellingen in het geniep en vooral niet in België. Dat is wat er bereikt is, zeker niet "het debat". Deze "debat-oproep" op het einde vh artikel is slecht een flauw excuus, na de feiten, om je achter te verbergen. Er wordt hier ook vlotjes voorbij gegaan aan de opmerkingen van Prof Temmerman (weliswaar in een foute krant DS), waarin ze terecht aanhaalt dat de groene (extreme) beweging elk debat onmogelijk maakt door te roepen en tieren. Maar waarschijnlijk provoceert ze hier ook en is ze ook verkocht aan de multinationals.

 • door bil op maandag 30 mei 2011

  Er wordt onderdaad zeer veel ruis gecreëerd. Ik ben ook met enige terughoudendheid gaan kijken maar heb massa's zeer heldere en onderbouwde informatie gevonden. Het komt eigenlijk hierop neer: voedselproductie is niet iets dat je overlaat aan giga-kapitalistische chemiereuzen met zeer aggressieve lobby methodes, verscheidene veroordelingen (Montsanto), kosten-baten plaatjes die de boeren nooit enig voordeel zullen gunnen. De VN is na studie van grote ecologische landbouwprojecten én de kosten-baten analyse van de GGO-teelten (ze zijn er al in heel wat landen dus zo 'ruizig' is het niet) tot de zeer duidelijke conclusie gekomen dat de laatsten van bijlange niet zoveel opbrengen als de eerste omdat ze ingebed zitten in de logica van de industriële landbouw die nu reeds voldoende zijn deficit heeft bewezen: afgenomen bodemvruchtbaarheid, vervuiling, olieverslindend, gericht op export dus honger creërend, en dalende prijzen voor de boeren. Dit glasheldere rapport is in de pers doodgezwegen. Massa's informatie vind je ook bij wervel, bioforum, aseed, via campesina enz. De ruis is iets dat gecreëerd wordt om het debat onmogelijk te maken. Bezint eer ge begint is een wijsheid die nu al decenia lang op allerlei vlak in de kapitalistische wind is geslagen, we hebben al genoeg milieuproblemen en daarvan is de goede oude propere traditionele landbouw in handen van de boeren NIET de oorzaak. Directe actie (graag gecombineerd met debat) is een noodzaak om ons niet nog meer miserie op de hals te halen. Han, in alle respect, met boerenaffaires heb je denk ik niet voldoende affiniteit.

  • door Pieter Bonte op dinsdag 31 mei 2011

   Als

   (1) GGO's momenteel sterk ingekapseld zitten in het roofbouwkapitalisme, en

   (2) "GGO's" een enorme papapluterm is voor vele duizenden biotech-creaturen, die zowel heel goede als heel nefaste effecten kunnen hebben en dus onmogelijk _categoriek_ gekapitteld of gevierd kunnen worden, en

   (3) De krachten van 'Moeder Aarde', zijnde natuurlijke selectiemechanismen, er in het geval van knollen e.d. zoals aardappelen net vaak op gericht zijn om die knollen in de genadeloze & spilzuchtige survival of the fittest _zo toxisch mogelijk te maken_ voor al die vervelende herbivoren waaronder de mens (dit in tegenstelling tot vruchten, die net omgekeerd niets liever 'willen' dan opgegeten te worden door dieren, omdat zo hun zaden verspreid worden via de uitwerpselen van de dieren).

   Dan besluit ik:

   Dat we niet de natuurlijke knolletjes moeten koesteren, die ons hoegenaamd niet gunstig gezind zijn, wel integendeel, maar dat we de subcategorie van _ecologisch & diëtair verantwoorde GGO's_ moeten bevrijden uit enerzijds het roofbouwkapitalisme, anderzijds het theocratisch natuurreligieuze denken.

   Ik ben volbloed ecologist, maar 'Bio' is geen Eco.

   Daarin volg ik de E.O. Wilson, een van de meest invloedrijke ecologisten op ons aardklootje en stichter van de Encyclopedia of Life: http://www.eol.org/

 • door staelens kurt op dinsdag 31 mei 2011

  hier over wil ik in de eerste plaat vermelden dat ik geen steen wens te werpen naar de activisten want volgens de berichtgevingen waren er afspraken om het vredig te houden . ik vermoed dat dit ook zou gelukt zijn .ware het niet zoals in de voetbalprotesten dat er tijdens de protesten ,(die er zeker moeten zijn ,want dit is democratie ),zich kleine groepjes gaan mengen tussen de protestanten enkel en alleen met het oog op vernielzucht .deze provoceren dan de politie, de reactie is dan overmatig (dus afspraken werden zo gezegt niet gehouden ) waardoor de boel escalleerd ,de groepjes infiltranten trekken zich op dat moment terug en wanneer die dan thuis komen lachten die in hun vuistje want hun opzet is dan toch maar gelukt terwijl de emotioneel betrokkenen voor het vuil van de straat bekeken worden .

 • door staelens kurt op dinsdag 31 mei 2011

  en eigenlijk wens ik er nog aan toe te voegen dat ik de discutie rond genetische manipulatie volledig zinloos vind : -hoe lang wenst de mens nog te veel te betalen voor groenten, als de oost mislukt is . -genetische manipulatie bestaat al sinds het ontstaan van de mens , want vergeet niet dat volgens darwin de mens ,om het met de huidige kennis te zeggen ,eigenlijk "EEN GENETISCH GEMANIPULEERDE AAP " is alleen is dat een proces geweest van jaren .

  het enige dat de wetenschap nu doet is dit proces bij planten te gaan versnellen ,en dat de industrie daar aan mee werkt is maar normaal want waar zouden ze anders het geld van daan halen

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties