about
Toon menu

De kortzichtige kogel

zondag 4 januari 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Duurzaamheid is meer dan alleen maar ecologie. Hoe belangrijk de beslissingen ook zijn die we eind 2015 op de klimaattop in Parijs gaan maken over de klimaatopwarming. Élk onevenwicht bedreigt de vrede en het voortbestaan van mens, natuur en wereld. Dus moeten we verder kijken dan onze voortuintjes.

Iedereen heeft recht op zuivere lucht, op water, op voedsel en op onderwijs.  Maar ook op erkenning voor zijn eigenheid en geaardheid. Conflicten laven zich aan ongelijkheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan respect. Enkel als we duurzaam met elkaar leren omgaan kunnen we die ontmijnen. Te beginnen bij het aanvaarden én het waarderen van het verschil. Terwijl we tegelijk wat we gemeen hebben niet uit het oog mogen verliezen. Ook en vooral ten opzichte van andersgelovigen en andersdenkenden. Een mens is meer dan zijn mening.  De overtuiging of cultuur van een ander hoeft geen bedreiging te zijn voor die van ons.

Er bestaat niet zoiets als een duurzame oorlog. Honderd jaar na ‘the war to end all wars’ zouden we dat moeten weten. Geef een man een hamer en hij ziet overal spijkers.  Geef hem een wapen en hij ziet overal vijanden. Wat voor duurzaams is er aan een gevechtsvliegtuig of een tank? Tuigen die doelbewust gemaakt zijn om alles en iedereen kapot te schieten. Het is niet door met lucifers te spelen dat je een brand bestrijdt.

De kortzichtige kogel van de vergelding brengt nooit duurzame vrede.

Want wat zie je als je alleen maar door een vizier kijkt? Juist, niets dan doelwitten. Terwijl we juist verder en breder moeten leren kijken.  Breder dan het scherm van onze TV, tablet of smartphone. Buiten dat kader,  naar de mensen achter het nieuws.  Naar de behoeften achter de conflicten. De vraag om respect, fairness en erkenning achter het tumult. De pijn en het verdriet om het onrecht die achter de woede schuilgaan.

Goede voornemens zullen niet volstaan. Het is nu geen tijd meer om met de handen in de schoot te zitten.  Omdat we denken dat wij er toch niets aan kunnen doen. Of omdat politici voortdurend herhalen dat er geen alternatief is. Want dat is er wel. In feite is het zelfs het enige alternatief. Dat we allemaal samen voor fairness en voor duurzaamheid opkomen. Democratie is meer dan om de paar jaar verkiezingen houden. Tenslotte zijn wij het die de politici macht geven. Wij moeten hen duidelijk maken dat we  voor een faire,  duurzame wereld zullen blijven gaan, met volgehouden inzet en waakzaamheid. Samen met internationale organisaties en ngo's op weg naar de bindende wereldwijde afspraken die daarvoor nodig zijn.

Guido Ooghe

Pedagogisch medewerker UNESCO Platform Vlaanderen