about
Toon menu

Sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes

donderdag 9 oktober 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Meisje, hebben specialisten van de Verenigde Naties benadrukt dat het mondig maken van adolescente meisjes hen kan helpen hun potentieel te bereiken. Het is een belangrijke stap voor het beëindigen van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes.

"Wanneer een adolescent meisje sexueel geweld ervaart, zijn haar keuzes en mogelijkheden beperkt, en de gevolgen  zijn van invloed op haar hele leven. Ze geeft de gevolgen ook te vaak door aan toekomstige generaties.

Geweld - fysiek, seksueel en emotioneel – tegen meisjes en jonge vrouwen is wijd verspreid en wordt vaak gepleegd door degenen die het dichtst bij hen staan, waaronder familieleden en partners. Zo is bekend dat ongeveer 120 miljoen meisjes onder de leeftijd van 20 jaar over de hele wereld (ongeveer 1 op de 10) gedwongen geslachtsgemeenschap of andere gedwongen seksuele handelingen heeft moeten ondergaan, een op de drie reeds getrouwde adolescente meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 (84 miljoen) zijn het slachtoffer geworden van emotioneel, fysiek of seksueel geweld of sexueel misbruik, gepleegd door hun echtgenoten of partners. 20% van de vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt voor het 16e levensjaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van het misbruik bij vrouwen en meisjes is 10 jaar (Bakker en Vanwesenbeeck, 2006).

Sexueel geweld tegen adolescente meisjes is vaak veel te gewoon, komt te vaak voor en wordt getolereerd, vaak als gevolg van discriminatie en doordringende genderongelijkheid. Diepgewortelde discreminatie op geslacht en sociale normen brengt voor adolescente meisjes het risico van misbruik en geweld met zich mee, hun veilige overgang van kindertijd naar volwassenheid moet daaronder leiden.

Of het nu in tijden van vrede, conflict of oorlog, of na een conflict is, geweld tegen meisjes en vrouwen gebeurt voortdurend. Het is tijdens de adolescentie dat meisjes kwetsbaarder zijn en vaker slachtoffers worden van misbruik en geweld, met inbegrip van de ergste vormen, zoals verkrachting, handel, verkoop, uitbuiting en slavernij. Daarnaast lopen jonge vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld een hoog risico op ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen, en meisjes die zwanger zijn hebben vijf keer meer kans om te sterven in het kraambed. Deze schendingen van de rechten van de meisjes verslaan de essentie van hun ambities en mogelijkheden.

Het mondig maken van adolecente meisjes is de sleutel om te voorkomen dat dit gebeurt. Mondig maken door het overbrengen van vaardigheden en door onderwijs aan meisjes om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de hedendaagse vormen van slavernij, kinderhuwelijken en huishoudelijke slavernij, onder anderen, is van cruciaal belang voor hun mensenrechten.

De inspanningen moeten worden meegenomen naar het volgende niveau om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen meisjes. Die inspanningen moetenverder gaan dan bewustwording, naar het ondersteunen van adolescente meisjes als belangrijke actoren in de vormgeving van het heden en de toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid om er samen voor zorgen dat de omgeving waarin de meisjes wonen en opgroeien veilig en ondersteunend is, en hen kansen biedt om te gedijen.

De specialisten roepen regeringen, de Verenigde Naties, het maatschappelijk middenveld, en publieke en private instellingen op zich te richten op de kritieke periode van de adolescentie, waarin de belangrijkste investeringen en steun de meisjes kunnen leiden op een pad naar mondigheid, door onder andere de toegang tot onderwijs, reproductieve en seksuele gezondheid, sociale en economische steun en deelname aan het maatschappelijke, economische en politieke leven.

Zij dringen er bij alle betrokken partijen, met inbegrip van jeugdverenigingen en organisaties voor kinderen op aan, de krachten te bundelen en hun gehechtheid aan het beeindigen van geweld tegen jonge meisjes te bevestigen door het verhogen van de inspanningen voor het zichtbaar maken van deze plaag, als onaanvaardbaar en strafbaar, zowel in de private als de publieke sfeer, en ook het geven van toegang aan de slachtoffers tot justitie en het verantwoorlelijk houden van daders.

Ze doen ook een beroep op alle betrokken partijen om de bestaande goede praktijken te consolideren met de focus op actie en resultaat, de weg vrij te maken voor een meer genderspecifieke, rechtvaardige en kindgerichte post-2015 ontwikkelingsagenda.

Wanneer adolescente meisjes mondig worden, profiteert iedereen. Mondige meisjes groeien op tot mondige vrouwen die als actieve en gelijke burgers kunnen dienen en waardevolle bijdragen aan de groei van hun gemeenschappen en naties te kunnen leveren.

De samenleving als geheel zal profiteren van de toegenomen rol van de meisjes als leiders, agenten van verandering en actieve deelnemers aan de economische mogelijkheden en ontwikkelingen."

Bronnen:            Special Procedures of the Human Rights Council.  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Bakker en Vanwesenbeeck, 2006, hoofdstuk 14