about
Toon menu

Wie bepaalt wie een slechte ouder is?

woensdag 23 januari 2019
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Figuur 1. Overgenomen van [Website Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België ](2019). Copyright (2019)by Magritte Museum. Geraadpleegd op https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/rene-magritte-de- vanzelfsprekende-ontmoetingen?artist=magritte-rene-1&string=Magritte&page=3

Every way of seeing is a way of not seeing, verklaarde Burke. Magritte was er meester in, gewapend met zijn penseel en schildersdoek. Kunnen we socialisme vandaag ook vanuit diverse perspectieven bekijken? Of zijn er morele grenzen? Crombez (DM,22/1) ‘vindt dat het mogelijk moet zijn onbekwame ouders minstens tijdelijk het recht op kinderen te ontzeggen’. Maar wie bepaalt wie een slechte ouder is? Is het bovendien geen utopie dat je op elke unieke sociale vraag een uniek antwoord zou kunnen bieden?

Uiteraard zijn Smeyers, Claes en Crombez ‘mensen met ervaring met de rauwe onderkant van de samenleving’, aldus Eeckhout (DM, 22/1). Anderzijds wordt een toenemend buitengerechtelijk interventionisme, sinds de Wet op de jeugdbescherming van ‘65 doorheen de geschiedenis van de jeugdbescherming niet geproblematiseerd (Roose).

Via een vlijmscherp standpunt van de kopman van de Vlaamse sociaaldemocratische partij over het recht op kinderen, komen we meer te weten over de sociaaldemocratische speerpunten voor een komende legislatuur. Bedoeld om onze sociale grondrechten te garanderen en te collectiviseren?

Deze verkiezingsretoriek boezemt geen vertrouwen in. Vertrouwen in de indirecte vertegenwoordiging van mijn sociale grondrechten en die van vele anderen. Op scherp schieten op de onderkant van een neoliberale pyramide oogst weinig bijval. Vanuit een ‘Eigen-schuld-dikke-bult’-mantra. Hoopt Crombez hiermee te scoren bij de nakende verkiezingen?

Doorheen de geschiedenis zijn diverse politieke interpretaties van het socialisme de revue gepasseerd, maar deze lezing is frappant. Ik hoop dat particratisch geïnspireerden even staken met de partijlijn te volgen. En uiten waar socialisme wel over zou kunnen gaan. Over het garanderen van sociale grondrechten, zoals het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, het recht op een behoorlijke huisvesting of het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu (…) (art.23, Belgische Grondwet).

Een herdefiniëring van sociaaldemocratische speerpunten dringt zich op. De vraag stelt zich echter of het al dan niet via indirecte, dan wel via directe democratische weg zou moeten verlopen.

 

Interview met columniste Samira Atillah : Verplichte anticonceptie voor drugsverslaafden? "Dat komt aan van: kinderen zoals ik zouden beter niet geboren zijn"