about
Toon menu

Dossier Oosterweel. Waarom de omleiding A102 – Liefkenshoektunnel én tweede spoortonsluiting van de haven eerst?

donderdag 19 april 2018
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • Fig.1 De A102 loopt van Wommelgem naar Ekeren, langs het traject van de geplande tweede spoorontsluiting van de haven. Via de Liefkenshoektunnel en sturing door rekeningrijden kunnen alle vrachtwagens omgeleid worden en weggehouden van de Ring.

Fundamenteel in de oplossing van én de mobiliteitsproblemen én van de leefbaarheid.

Werd beloofd in het Toekomstverbond tussen de overheid, de BAM en de actiegroepen. Maar de BAM en overheid weigeren dit toe te passen, met alle gevolgen van dien: Ooserweel-heavy, Hollandse Knoop, Noord-Kasteel moet weg, zeer gedeeltelijke overkapping mogelijk en gigantische overlast tijdens de werkzaamheden...

 Ter illustratie de grafieken en figuren van het studiebureau Vectris dat in opdracht van Ringland deze mobiliteitsstudies heeft uitgevoerd.

 •  Dat leidt het doorgaand (vracht)verkeer rond Antwerpen, weg van de Ring
 • Dat lost onmiddellijk de files op die een gevolg zijn van weefbewegingen tussen dagelijks 300.000 personenwagens die via de Ring ergens in of rond Antwerpen willen geraken en 80.000 vrachtwagens die doorrijden
 • Dat vermindert drastisch het verkeer op de Ring, in het bijzonder het vrachtverkeer. Zowel de Noordelijke Ring (richting haven) als de Zuidelijke.
 • Dat laat toe om
  • een Oosterweel-light verbinding te bouwen bestemd voor lokaal verkeer
  • die door zijn light-karakter overkapbaar wordt
  • het Noord-Kasteel en de historische graansillo’s te redden
  • de Hollandse Knoop te vervangen door overkapbare Deurnese tuinen
  • het stuk van de E313 van Wommelgem tot aan de aansluiting van de Ring te overkappen
  • al die werkzaamheden op de Ring met de helft van het verkeer makkelijker uit te voeren
  • de allerbelangrijkste modal-shift uit te voeren: namelijk deze van vrachtvervoer over de weg naar vervoer via het spoor. De aanleg van de A102 is verbonden met de tweede spoorontsluiting van de haven. Voor die tweede spoorontsluiting ligt er al een 13 km lange geboorde tunnel naast de Liefkenshoektunnel. De plannen zijn klaar om die door te trekken, samen met de A102. Nu gebeurt amper 7 procent van het vrachtvervoer in de haven via het spoor, ondanks het feit dat de Antwerpse haven het dichtste spoorwegnet bezit in Europa. Via de tweede spoorontsluiting kan dit opgevoerd worden naar 40 procent zoals in de Duitse havens. Dit halveert dan het vervoer per vrachtwagen. Het wordt nog belangrijker gezien door de verhuis van MSC naar het Deurgangdok het overgrote deel van de containers worden gelost op Linkeroever.
  • door de tweede spoorontsluiting wordt het ook makkelijker om een light-rail voor personenvervoer langs de Ring te leggen. Nu passeert al het vrachtverkeer per spoor van de haven nog steeds via het ringspoor.
 • Dit is afgesproken in het Toekomstverbond. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het Toekomstverbond te kunnen uitvoeren. Dit moet een strijdpunt worden, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.


 • Fig. 2 Hier zie je verdeling van het vrachtverkeer dat tijdens de ochtendspits toekomt op de Ring. Zoveel te groter de cirkel zoveel te groter de toevloed. Rood is gewoon doorgaand vrachtverkeer, en groen is doorgaand vrachtverkeer bestemd voor de haven. Beide delen kunnen gewoon van de Ring worden afgeleid via de A102. Dat betekent 85 procent van het huidige vrachtverkeer.
 • Fig. 3 Hier zie je op de ochtendspits het toekomende personenverkeerd dat dan weer in de stad of districten moeten zijn. Dagelijks weven zo’n 300.000 personenwagens met 80.000 vrachtwagens die rechtdoor moeten rijden. Dat is de hoofdoorzaak van de files en van de ongevallen. Veel meer nog dan de beperkte capaciteit van de Kennedytunnel. Door de Ring rond te maken los je dat niet op, de files blijven bestaan. Alleen door het doorgaand verkeer van de Ring te halen verdwijnen de files.
 • Fig. 4 Dit zijn de files tijdens de ochtendspits. Merk op dat de ‘terugslagfile’ op de E313 de grootste is en asymmetrisch is met deze vlak voor de Kennedytunnel. Dit soort van terugslagfiles ontstaan door de weegbewegingen op de Ring.
 • Fig. 5 Hier zijn de files gekwantificeerd.
 • Fig. 6 Hier zie je hoe de aanleg van de A102 soelaas biedt. In deze studie is er nog een Noordelijke Oosterweelverbinding, maar de ARUP studie van februari 2017, in opdracht van de intendant laat zien dat door de ontsluiting van de bestaande Liefkenshoektunnel nog betere resultaten worden bekomen.
 • Fig. 7 13 km lange boortunnel voor spoorverkeer langsheen de Liefkenshoektunnel ligt al drie jaar klaar.
 • Fig. 8 Infrabel heeft plannen om een tweede spoorontsluiting via een kilometerslange boortunnel desnoods tot in Lier aan te leggen. Daarlangs kan de A102 worden aangelegd.