about
Toon menu

Benno Barnard's Bangelijk Bevende Balletjes

zondag 4 april 2010
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

"Ik wil dus vooraf even zeggen aan onze moslimvrienden, hier aanwezig, dit is een oeverloos saaie academische lezing die vooral over het christendom en het jodendom, euh, handelt. De titel waar u wellicht op afgekomen bent, was een grapje, maar is blijkbaar niet alsdusdanig geïnterpreteerd."
Bron: De Redactie.

Wat heeft men nodig om voor naïef Vlaanderen een fait divers uit de context te kunnen lichten en van een storm in een glas water een heuse orkaan te maken? Een bange blanke man met dubieuze intenties, wat welwillende media, een rei van selectief verontwaardigde mediafiguren en een filmpje opgenomen door een ijverige partijmedewerker van het Vlaams Belang (bron: Apache).

De quote hierboven is het enige wat Benno Barnard volgens hemzelf heeft kunnen uiten tijdens zijn lezing "Leve God, weg met Allah" aan de UA. Wel neen, dit is alles wat Benno Barnard wou zeggen om de theatrale, dramatische climax van het moment niet te verliezen en zijn slachtofferrol te kunnen verzilveren. Naar mijn mening schetsen deze zinnen ook duidelijk Barnard's streven naar polarisatie tussen Islam en westerse samenleving. De westerse samenleving is verlicht en rationeel, moslims zijn wars van enige intelligentie.

Als ad-hocagitator dien je hier te weten dat er zich fundamentalistische sujetten in het publiek bevinden en, als er zich een gedroomde coup de théâtre voordoet, wanneer je moet stoppen met praten en naar de bank gaat om de winst te verzilveren die in je agenda past. In dit geval, nadat je middels een veralgemening een deel van je publiek, schijnbaar met de losse pols, er hebt uitgelicht, stelt dat de bedoelde ironie van de titel hen wellicht is ontgaan - waarmee je met zoveel woorden zegt dat ze waarschijnlijk te dom zijn om de scherpzinnige humor te vatten - nadat je hebt aangehaald dat het een oeverloos saaie academische lezing betreft, om even in de verf te zetten dat een academische lezing voor hen misschien wat te hoog gegrepen is en iets is waaraan zij zeker niets zullen beleven. Het dédain druipt eraf.

Het is een geslaagde improvisatie en het zou triest zijn geweest voor het gelegenheidsgezelschap "Benno Barnard en de Kleerkasten" (de kleerkasten geleverd door Filip Dewinter, bronnen: HLN, DS, GVA) indien, na dergelijk misprijzen voor de intelligentie van moslims in het algemeen, er geen reactie uit de zaal was gekomen vanwege de fanatici.

Wat stoort mij?

Mij stoort dat de opportunist Barnard het optreden van een kleine groep uit een bij ons aanwezige geloofsgemeenschap, welke niet representatief is voor die geloofsgemeenschap, misbruikt om zichzelf als het heldhaftig slachtoffer van moslimcensuur te profileren en bij uitbreiding de angst en achterdocht naar de Islamistische geloofsgemeenschap in zijn geheel te versterken. Dit komt zowat overeen met de tradities binnen het Vlaams Belang - waarvan hij, "wat betreft de gevaren van de islam," Filip Dewinter een profeet acht (bron: HLN) - inzake het zichzelf de slachtofferrol toe-eigenen, karikaturisering, buitenproportionele uitvergroting, stigmatisering en het zaaien van angst. Heldhaftig slachtoffer? Jazeker. Zoals hij tijdens Phara aanhaalde, achtte hij het nodig een politieagent van Marrokaanse afkomst te benadrukken dat hier niet hij (Barnard) de held was maar die politieman de echte held is. Is dat eigenwaan en zelfverheerlijking, geilen op jezelf, of heeft iemand, buiten hijzelf, Barnard werkelijk al de heldenstatus toegekend?

Mij stoort de intellectuele oneerlijkheid van hem om uit plat opportunisme zelf de lezing niet verder te laten plaatsvinden, nadat de demonstranten waren verwijderd en zichzelf vervolgens, geholpen door een pleiade van mediafiguren, politici en kwijlende media, theatraal als de nieuwe Christus op het kruis van de moslimcensuur te nagelen. Dat is de lezing die Barnard die avond besloot te geven. Omdat ze hem beter paste. Wellicht ook omdat hij menig natte droom heeft waarin hij martelaar is voor het Vrije Woord en waarin 's werelds verlichte vrouwen, al tranen van smart plengend, hun boezem met een krachtige ruk ontbloten om zichzelf vervolgens aan zijn gekruisigde voeten ter aarde te werpen en, onder het uiten van luide weeklachten, met stof en vuil het hoofd te bestrooien.

Profetische censuur

Hier enkele verslagen en beelden uit de oude doos van "censuur" vanwege de partij van Barnard's profeet.

 • 1987: Midden de jaren tachtig werd Alida Neslo plots een symbool van multiculturaliteit. Het Vlaams Blok bestormde het podium tijdens een 11-juliviering te Brussel waar onder meer Neslo optrad. Ze trachtten haar te overschreeuwen met kreten als: "Zwarte hoer." "Aap, kruip terug in je boom." En gooiden dingen als voetzoekers. Hatemail liet niet lang op zich wachten. "Vuile zwarte heks, scheer je weg, je maakt onze kinderen bang." Bronnen: HNb, scholieren.com.
 • 1991: Isabelle A vs. Vlaams Blok. In dit filmpje roept men niet "allahoe akbar" maar iets wat in de context van Barnard's lezing als gelijkaardig kan geïnterpreteerd worden. Bron: YouTube.
 • 1992: 11-juliviering op de Brusselse Grote Markt. Toen Willem Vermandere aan zijn optreden begon, probeerden aanhangers van het Vlaams Blok hem het zingen te beletten, eerst met slogans als "Eigen volk eerst", daarna met een fluitkoncert en het gooien van projectielen zoals stoelen, stokken, voetzoekers... Het Vlaams Blok vond het optreden van Vermandere een "provocatie" en wast bijgevolg haar handen in onschuld. De brave man kreeg ook nog dreigbrieven thuisgestuurd, dus daarin staat Barnard ook niet alleen. Bronnen: heipasoep.be, HNb, ¡Ya Basta!, Muziekarchief.be, scholieren.com, Ons Erfdeel - 2008, nr 2, p. 152.
 • 1996: 69ste IJzerbedevaart: Een baken voor Vlaanderen Het VNJ en het Vlaams Blok hadden tot ‘hard protest’ opgeroepen. Deze bevelen werden nauwgezet uitgevoerd door hun ‘stoottroepen’ die de voorbehouden plaatsen innamen, relletjes schopten, het spreekgestoelte probeerden te bestormen en op het einde van de bedevaart de bejaarde VOS-vaandrigs onder de voet liepen. Bronnen: ijzertoren.org, YouTube: video 1 en video 2.

En ja, ook schrijvers' vruchten werden ooit hier ten lande, door dergelijke autochtone, geciviliseerde medemensen, spruiten van de verlichte, humanistische, westerse cultuur, behoeders van en strijders voor het recht op vrije meningsuiting, geviseerd, getuige de aanslag van een achtkoppig VMO-commando op boekhandel "de Rode Mol" te Mechelen in 1980. Er vielen daarbij twee gewonden en de materiële schade was aanzienlijk. Bronnen: Blokwatch, bendevannijvel.com, MarcErnst.com.

En wat dacht je van de Fortis Aandeelhoudersvergadering in Brussel, 28 april van vorig jaar? Daar werd het podium ook bestormd en, naast met muntstukken en diensmeer, ook met schoenen gegooid. Dat zullen zeker ook moslimfundamentalisten geweest zijn, gezien de symboliek die een schoenzool draagt in moslimlanden. Voor de gelegenheid scandeerden ze "démission" in plaats van "allahoe akbar". Bronnen: YouTube: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5 en video 6, De Redactie, Skynet.

Ballen

Het is zinloos om nog meer voorbeelden te geven van verstoorde evenementen door demonstranten, activisten, extremisten of religieuze fanatici uit welk tijdsgewricht of van waar ook op deze kloot. Niet omdat ze niet bestaan, in tegendeel, maar omdat ze irrelevant zijn voor mijn betoog. Waar het hier omdraait is de manipulatie die Barnard in deze heeft gehanteerd en de welwillendheid van personen à la Geert van Istendael en consorten om bij te dragen aan het opkloppen van het voorval, Barnard zijn slachtofferrolletje te gunnen en zijn hetze tegen moslims te versterken.

Waar Barnard verschilt met bovenvermelde, "gecensureerde" mensen, is dat zij zich niet lieten intomen, maar doorgingen met te vertellen wat ze te vertellen hadden, misschien ook omdat ze iets hadden te vertellen, ongeacht de aanwezigheid van brulboeien en bestormingen van podia. Dàt maakt van iemand een held van het Vrije Woord, van het recht op vrije meningsuiting. Dat word je niet door de bange blanke man uit te hangen omdat dat je even goed uitkomt. Neen, je hangt je ballen terug goed en steekt van wal. Dat paste nu net even niet in Barnard's kraam. Hij vondt het beeld van monddood gemaakte, verlichte profeet net iets aantrekkelijker. Een spin doctor kan er een puntje aan zuigen.

Waar blijft die revolutie nou?

Wat dan met al die heisa omtrent de "censuur" gepleegd door het extremistisch groepuscule sharia4belgium? In het licht van alle acties die ooit reeds ondernomen werden om de orde tijdens een lezing, debat, voorstelling, vergadering, enz... te verstoren is dit een fait divers. Een storm in een glas water waar het er zelfs nog braafjes en geciviliseerd aan toe ging (er werd alleen geroepen en geen geweld gebruikt, bron: HLNKnack) in vergelijking met, bijvoorbeeld, het geweld waar het Vlaams Blok, de vroegere partij van die profeet, je weet wel, naar greep tijdens dergelijke acties in het verleden. Niets meer. Of Barnard dat nu leuk vindt of niet. Waarschijnlijk niet, zijn "heroïsche" ego en zijn agenda in acht genomen.

Nog een geluk dat Barnard "De Stomme van Portici" niet bracht... Al moet men om de Belgische Revolutie over te doen en een islamistische heilstaat, gegrondvest op de sharia, te instaleren, met meer zijn dan tien man en een paardekop. Erg twijfelachtig of sharia4belgium in die mate kan mobiliseren omdat de overgrote meerderheid van moslims hier zoiets niet wensen. Door dergelijk acties zijn extreem rechtse vlaams-nationalisten er tot op heden ook nog steeds niet in geslaagd om onze landsgrenzen te wijzigen of een blanke staat te creëren, bijvoorbeeld. Ongeacht of ze in militaristische outfits of met kaalgeschoren hoofd rondliepen.

Veroordelen

Mag men actie voeren tijdens een lezing, debat, voorstelling, e.d.? Wat mij betreft, zolang het bij scanderen, het ontplooien van spandoeken, het rondstrooien van flyers of het bezetten van een podium blijft, wel. Persoonlijk vind ik dat een gelegitimeerd middel van oppositie voeren, hetwelk wereldwijd door mensen van allerlei strekkingen wordt gehanteerd. Hoe vervelend het ook even mag zijn voor de geviseerde(n).

Misschien biedt Barnard beter zijn excuses aan aan al de mensen die zijn op komen dagen voor zijn lezing, de organisatoren en de UA omdat hij besloot ze te gebruiken voor zijn persoonlijk belang. In plaats dat men een ganse gemeenschap tracht te culpabiliseren en er per se, massaal, overbodige veroordelingen van het optreden van enkelingen, waar zij geen uitstaans mee hebben, van eist. Laten we niet hypocriet wezen.

reacties

12 reacties

 • door Hugo Van Dienderen op maandag 5 april 2010

  interessant historisch perspectief

 • door Guido Pannekoek op dinsdag 6 april 2010
 • door Catrysse op dinsdag 6 april 2010

  Als er hypocrieten zijn dan is dat wel u

  • door Damhert op dinsdag 6 april 2010

   @ Catrysse: Wilt u dat even motiveren?

 • door rudiger op dinsdag 6 april 2010

  Niet die amokmakers, niet die twee zelfgegijzelde humoristen die als laatste de zaal hebben verlaten, en zeker niet die moslims die daadwerkelijk kwamen luisteren wat Benno te vertellen had zijn gevaarlijk, daar heeft de ontkennende pers waarschijnlijk meer dan gelijk in. Maar die anderen, die personen met hun ijskoude blik, die mannen die je voorbijlopen alsof je niet bestaat. Zij die nadien hun indruk moeten gaan overbrengen aan verborgen beslissers, zij zijn pas de instrumenten van echt gevaarlijk. Toen ze mij voorbij liepen bij het anoniem verlaten van de zaal, zag je het gevaar van dichtbij in hun huiveringwekkende ogen.

 • door Jaap op dinsdag 6 april 2010

  Wie u hier aanvalt is duidelijk. Wie u probeert te verdedigen ontgaat mij. 'De aanwezige moslimvrienden'? 'Een ganse gemeenschap' misschien?

  Is het u en uw vrienden wel eens opgevallen dat uw pathologische zorgdwang er steevast toe leidt dat alle moslims over een kam geschoren worden? Ook nu weer. Er staat een idioot op die de Europese democratie een kanker vindt en als een baviaan tekeer gaat. En wat doet u?

  Als vanuit een reflex kiest u partij tegen Barnard. Kennelijk gaat u ervan uit dat 'de ganse gemeenschap' een groter hekel heeft aan Barnard (die zich juist tegen de essentie van dit soort excessen verzet) dan aan salafistische idioten. Wat geeft u trouwens het recht de moslims als gemeenschap te beschouwen? Waarom gunt u hen niet dezelfde mate van individualiteit die uzelf geniet?

  Als u voor zielige dingetjes wilt zorgen, beste Muylaert, schaf u dan een poppenhuis aan maar laat de moslims met rust. De gelijkschakeling die u met dit betoog bewerkstelligt grenst werkelijk aan het ziekelijke.

 • door Sam van Rooy op dinsdag 6 april 2010

  De waarheid is dat Barnard in Knack een verkorte versie heeft gepubliceerd van wat hij zou gaan zeggen tijdens zijn lezing, hier: http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/boeken/blogs/benno-barnard/leve-god-weg-met-allah/opinie-1194711700581.htm

  Verder, lees eens wat Mia Doornaert zegt, zij gaat ten minste nog in op de crux van de zaak: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=IO2OBFSK

 • door Damhert op dinsdag 6 april 2010

  @ Jaap: Het is niet omdat ik over de moslimgemeenschap spreek, ik de individualiteit van en de verscheidenheid onder moslims ontken. Net zomin als dat wanneer ik bijvoorbeeld het woord Vlamingen gebruik, ik zou ontkennen dat dat een verzameling individuën is en geen gemeenschap behelst waar verscheidenheid heerst. Waarom zou er geen verscheidenheid of individualiteit in een gemeenschap kunnen bestaan? Het is wel zo dat men tijdens de journaals toch met het grootste gemak personen als "vertegenwoordig(st)er van de moslimgemeenschap" aansprak, met de vraag of zij het gebeurde veroordelen. Wat is dan het probleem?

  Daarnaast verdedig ik ook de moslimgemeenschap niet in se. Wat ik hekel is de martelaarsrol welke Barnard zich toe-eigent en het circus errond. Mijn reactie was ook geen reflex. Vanuit mijn theaterachtergrond, waar tekst noch beeld gratuit zijn, heb ik mij een kritiek gevormd. Met in het achterhoofd gelijkaardige gebeurtenissen. En ik heb de weergaven meer dan eens bekeken en beluisterd. Met de recentste onthullingen stel ik me er alleen nog meer vragen bij.

  Momenteel zou het me, bijvoorbeeld, ten zeerste verbazen mocht men er bij het Vlaams Belang geen seconde bij hebben stilgestaan hoe ze Barnard’s lezing konden verzilveren. Zeker als je zo’n opportuniteit op een zilveren schotel aangereikt krijgt. Je zal je best moeten doen om me ervan te overtuigen dat de door Filip Dewinter aangeleverde “kleerkasten” geen ordewoorden in die zin meegekregen zouden hebben, toen ze gecontacteerd werden.

  Wat ik wel verdedig is dergelijk soort interventie als zij geweldloos is. Of dat nu gebeurd door een salafist, een vlaams belanger of NV-A'er die met een affiche met de roep om de onmiddelijke splitsing van BHV achter Leterme het podium opduikt of een klimaatactivist tijdens de COP15. Bijgevolg vind ik dat men hier onterecht en overroepen is beginnen huilen over "censuur". De aanzet daartoe komt duidelijk van Barnard. En roepen dat de Europese democratie een kanker is, is nog steeds niet strafbaar.

  ===============

  @ Sam: Ik heb vandaag geen tijd meer om betreffende artikels te lezen, maar ik zal dat zeker nog doen. Ik heb al wel even de inleiding bij de verkorte versie van Barnard gelezen. En er drong zich meteen een vraag op. Indien de scheiding tussen kerk en staat van in het begin in het christendom was ingebakken, hoe moet ik dan aankijken tegen het Prinsbisdom Luik, bijvoorbeeld?

 • door Damhert op woensdag 7 april 2010

  En het gebeurde nog eens recapituleren.

  Barnard heeft gehoord van die stapelgekke mensen van sharia4belgium en weet dat hij zich mag veheugen op hun aanwezigheid bij een lezing die hij gaat geven, plus die van nog een ander kliekje. Hij is een beetje nerveus, zoals op klaasavond vroeger. Hij kijkt er al naar uit. Barnard weet dat hij twee kleerkasten mag lenen van het Vlaams Belang en, o ja, dat er iemand van het Vlaams Belang komt filmen. Spannend! Maar hè, waarom kon hij nu geen buffetkast lenen? Jammer! Voor de lezing wordt er met het publiek afgesproken om nadien vragen of opmerkingen te behandelen. En da's geen probleem. Al vindt hij het toch leuker om eerder al wat te kunnen ouwehoeren met elkaar. Barnard beslist dan maar om, in plaats van met zijn lezing te beginnen, zich eerst tot al zijn aanwezige moslimvrienden te richten om hen, goed omfloerst, want Barnard wil beschaafd en intellectueel overkomen, te zeggen dat hij ze dom vindt. Die moeten nu wel erg in hun nopjes zijn, denkt hij, nu ik ze getoond heb dat ik ze niet vergeten ben. Zijn oogjes glinsteren. Barnard's moslimvrienden hadden misschien Barnards domme uitspraak best genegeerd, maar laten hem in plaats daarvan luid horen dat ze dat niet zomaar pikken. Zo'n provodinges. Hé, wij zijn toch je vrienden, man! Tja, het is eigenlijk niet abnormaal dat wanneer je iemand aanspreekt, die persoon antwoordt. Barnard geniet van het moment en knipoogt naar Veys, de cameraman. Zie je wel, ze hebben me graag, lipt hij. Want eigenlijk kan Barnard niet zonder conflict om zijn boodschap aan de man te brengen. En zo'n kans laat je toch niet liggen? Dus houdt Barnard het voor bekeken. Het is er het moment voor. Barnard houdt van zichzelf. Hij is nu echt wel in zijn nopjes. Goh, wat een held ben ik toch, denkt hij. Filip en Tanguy zullen nu ook wel blij zijn. Barnard vindt wat later mensen die zijn verhaal van "censuur" en "geweld" en "gevaar" willen uitbrengen. Neen, het had waarschijnlijk niet zo goed gelopen als ik het anders had aangepakt, denkt hij. Wat een leuke vrienden heb ik toch!

  Mocht ik Geert van Istendael zijn, ik zou me behoorlijk genaaid voelen. Mocht ik een journalist/e of reporter zijn die Barnard met een vraaggesprek vereerde, ik zou me afvragen of ik het niet had kunnen voorkomen me zo te laten gebruiken.

  Nu zie ik morgen misschien beter de crux van de zaak als ik dat stuk van Mia Doornaert lees.

 • door Damhert op donderdag 8 april 2010

  Héhé, ik merk net dat de inleiding bij Barnards uitreksels van zijn lezing gewijzigd is. Het ging daarin dus over het feit van "het ingebakken zijn van de scheiding van kerk en staat in het christendom" en dat dat niet zo is bij de Islam. Vandaar mijn onbeantwoorde vraag aan Sam omtrent het Prinsbisdom Luik. Omdat het niet mogelijk is om op het artikel van Benno Barnard, waar Sam naar verwijst, te reageren op de Knack-webstek, post ik wat als reactie bij me opkwam hier: "Het is niet zo omdat de auteurs van al die fantastische verhalen in de bijbel, in hun werken "geboden" en regeltjes hebben geformuleerd die louter vruchten zijn van het vermogen tot empathie van de mens, dat zij de uitvinders van de menselijkheid zijn. Onze humanistische en modernistische opvattingen, onze liberale democratische traditie en onze ideeën over mensenrechten zijn net geëvolueerd naarmate we uit de nevels van de religieuze tradities stapten en teruggenomen hebben wat zij sinds eeuwen hebben gekaapt. Dus in plaats van een joods-christelijke erfernis zijn het de vruchten van de herwonnen vrijheid en religieuze ontvoogding. Daarnaast, het is niet omdat het Christuskarakter uit de bijbel ooit in één van die verhalen zei, "geef god wat god toekomt en geef de keizer wat de keizer toekomt", dat het beleid van de georganiseerde kerk, de vertolkers van dat fantastische verhaal op aarde, waar het om gaat, in die geest handelden. Integendeel, zij hebben zich steeds willen inmengen in staatszaken. Rechtstreeks als bestuurder, Prinsbisdom Luik, bijvoorbeeld, of als lobbyisten."

  • door barth op zondag 11 april 2010

   Sterk artikel. Het enige stukje van de puzzel dat ontbreekt, is wie sharia4belgium heeft verteld dat Barnard die lezing zou houden. Of wie sharia4belgium überhaupt zìjn. Nu hun website - op gerechtelijk bevel? - lijkt te zijn verdwenen, is het des te moeilijker om te achterhalen hoe de vork juist in de steel zat. Twee dingen zijn wel duidelijk: VB heeft zich hier naar zijn ware, inconsequente en onbetrouwbare aard gedragen, en Barnard is héél diep gezonken.

   • door Damhert op zondag 11 april 2010

    Aangezien sommige van die jongens naar het schijnt cursussen volgen aan de UA, veronderstel ik dat ze het te weten zijn gekomen aan de hand van de geijkte informatiekanalen aan een universiteit. Aankondigingen, flyers, affiches, ...

    Wie ze zijn, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Een stelletje wereldvreemde types, in ieder geval. Naar mijn mening stelt het niet veel voor. Iedereen kan een webstek opzetten en dan lijkt het al gauw alsof je een sterke organisatie bent als je het wat handig aanpakt.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties