about
Toon menu

Ook in Frankrijk blijken "slimme" meters dure vergissing

no-smart-meters-old-school-reclame.png

Op 11 oktober 2017 werden "slimme" elektriciteitsmeters opnieuw besproken in het Vlaams Parlement, in de Commissie Leefmilieu. Het verslag kunt u terugvinden hier. Beperk de Straling stuurde sinds 2015 reeds verschillende brieven en mails naar Minister Tommelein, de Vlaamse parlementsleden, de netbeheerders Eandis en Infrax en de VREG om te waarschuwen voor de stralingsrisico's van slimme meters als men niet de juiste technologische keuzes maakt. Niet-schadelijke, bekabelde meters zijn mogelijk,...
Lees meer

Radarstraling zelfrijdende auto's

volvocut-2503127b.jpg

Minister Philippe Muyters pakt er fier mee uit: Antwerpen wordt een van de vijf Europese proeftuinen voor zelfrijdende wagens. Over enkele maanden start het 'IDLab' van UAntwerpen/Imec met de bouw van de ‘autonome’ snelwegen en de overheid zal zelf zelfrijdende auto’s de baan op sturen.Wat er nooit bij verteld wordt is dat zelfrijdende auto's uitgerust zijn met radar-technologie, bedoeld om de omgeving te ‘scannen’, ter vervanging van het menselijk oog zeg maar. De straling uitgezonden door deze...
Lees meer

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Persbericht Beperk de Straling (PDF): Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over (overzicht als PDF). Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program' (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaans...
Lees meer

Kritieken op de 'Australische studie' – geen kanker door gsm na 30 jaar?

Recent werd in de pers bericht over een Australische studie die over een periode van 30 jaar zou aantonen dat gsm's geen kanker veroorzaken. Op de studie werden verschillende methodologische kritieken geformuleerd. De geruststellende conclusie van de studie is volgens verschillende wetenschappers geheel niet gerechtvaardigd en misleidend. Bovendien, zoals wel vaker bij dit soort geruststellende studies, blijkt de auteur Simon Chapman, nauwe banden te hebben met de telec...
Lees meer

Geen wifi in jeugdafdelingen Parijse bibliotheken

Het veiligheids- en gezondheidscomité van de Directie Culturele Zaken in Parijs, waarin alle vakbonden vertegenwoordigd zijn, heeft een unaniem standpunt ingenomen dat pleit voor een verminderde blootstelling aan elektromagnetische velden.   Het advies vraagt om de wifi-antennes te verwijderen uit de jeugdafdelingen van de bibliotheken en andere culturele instellingen. Waar tablets worden gebruikt moet men kiezen voor exemplaren die via draad met het internet kunnen verbinden.   M...
Lees meer

Standpunt Beperk de Straling: 'Slimme elektriciteitsmeters potentieel kankerverwekkend’

Minister van Energie Annemie Turtelboom wil ‘slimme’ elektriciteitsmeters installeren in elk Vlaams huishouden. Dit is niet enkel verontrustend voor onze privacy, maar ook voor onze gezondheid. Slimme meters communiceren van op afstand met de netbeheerder en kunnen in real time het verbruik doorgeven. Dit kan door middel van bekabelde aansluiting, maar vaak wordt geopteerd voor draadloze technologie.  Co...
Lees meer

198 wetenschappers appeleren de Verenigde Naties en Wereldgezondheidsorganisatie over elektromagnetische straling

Op 11 mei 2015 richtten 198 wetenschappers een internationaal appel aan de Verenigde Naties, de aangesloten lidstaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Bij de ondertekenaars horen ook verschillende onderzoekers aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten (University of California-Berkeley, Columbia, and Harvard).  De boodschap is nog maar eens heel duidelijk: de wetenschappelijke wereld maakt zich ernstig zorgen over de expon...
Lees meer

Berkeley: eerste stad in VS waar nieuwe gsm's verkocht moeten worden met veiligheidswaarschuwing

Op 12 mei 2015 werd ook in de VS een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het stadsbestuur van Berkeley keurde er na unanieme stemming de 'Right to Know Ordinance' goed die bepaalt dat nieuwe gsm's voortaan moeten worden verkocht met informatie die aangeeft hoe de gsm veiliger te gebruiken. Met name moet voldoende afstand tot het lichaam worden bewaard wanneer de smartphone verbonden is met een draadloos netwerk. De bedoeling is om de veiligheidsinformatie...
Lees meer

Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.   De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet: Een wifi-verbod in crèchesVoor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruikDraadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan wordenEtabl...
Lees meer

Petitie voor Wereldgezondheidsorganisatie: classificeer gsm-straling als kankerverwekkend

Teken de petitie  Een wereldwijde petitie werd opgestart om de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) op te roepen om radiofrequente elektromagnetische straling (gsm, smartphones, wifi, etc.) te classificeren als 'zeker' kankerverwekkend.  Op slechts een maand tijd verzamelde de petitie al meer dan 4.000 handtekeningen uit meer dan 30 verschillende landen.  Eerder werd de straling van gsm's en andere draadloze toestellen al ing...
Lees meer

Knack bestempelt gezondheidsactivisten als ‘complotdenkers’ - een lezersbrief

In Knack van 18 juni 2014 bestempelt Dirk Draulans gezondheidsactivisten, onder wie Jan Allein, coördinator van Beperk de Straling, zonder enige degelijke onderbouwing als 'complotdenkers' en 'hobbyactivisten'.

Waarom worden wij bestempeld als complotdenkers? Omdat we verstomd staan dat een onderwerp waarover zoveel verontrustende wetenschappelijke studies verschenen en dat de gezondheid van miljoenen mensen aanbelangt, zo weinig aandacht krijgt in de pers en wij ons de vraag st...
Lees meer

Primeur in Europa: constructie appartementsgebouw voor chemisch en elektrogevoelige personen in Zurich

gebouw-mcs-ehs
In december 2013 werd in de rand van Zurich de constructie voltooid van een appartementsgebouw speciaal ontworpen voor mensen die lijden aan meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) en elektrohypersensitiviteit (EHS). Er werden materialen gebruikt die zo weinig mogelijk chemische stoffen en geuren uitstoten en het gebouw werd ook afgeschermd voor elektromagnetische straling.

Binnenin het gebouw is het gebruik van chemische producten verboden, alsook het gebruik van gsm's en draadlo...
Lees meer

Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid

Stop zapping me wifi zone 2

De nieuwe baas van de NMBS Jo Cornu maakte bekend dat hij werk wil maken van wifi op de trein en in de stations. De werkgroep Beperk de Straling, die sinds 2006 sensibiliseert over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling, waarschuwt dat dit de stralingsbelasting van treinreizigers nog verder zal verhogen en dat daar belangrijke gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde gsm en wifi-straling in 2011 immers als 'potentieel kan...
Lees meer

Desinformatiesessie Stichting tegen Kanker over elektromagnetische straling

ICNIRP in concert

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert de Stichting tegen Kanker een infovoormiddag over straling en kanker. Eén van de sessies gaat over elektromagnetische velden. De expert die werd uitgenodigd voor deze sessie is Luc Verschaeve. Deze expert is echter niet onbesproken. Hij staat erom bekend schadelijke effecten op de gezondheid systematisch te ontkennen of minimaliseren, daar waar een steeds grotere groep wetenschappers deze effecten wel erkent. Prof. Verschaeve maakt er zich st...
Lees meer

4G in Brussel - een lezersbrief

Fukushima 4G netwerk Schamper

Er komt nu toch 4G in Brussel. De internetverslaafden en smartphone-adepten onder ons kunnen opgelucht ademhalen. De mensen die gebukt gaan onder de stralingslast van naburige antennes en daar dag na dag de gevolgen van ondervinden (slaapstoornissen, hoofdpijn, cognitieve problemen, ...) hebben daarentegen pech. De norm van 3 Volt per meter gold tot nu toe als een totaalnorm, voor alle netwerken en antennes samen. Zo luidt ook al jaren het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Intuss...
Lees meer