about
Toon menu

long-reads

Robots filosoferen niet: hoe creativiteit mee jobs kan redden

Werknemers worden her en der vervangen door digitale algoritmes. Hoog tijd om na te denken over oplossingen – wat te doen? Let wel: dit stuk gaat niet over arbeidsduurvermindering of het basisinkomen, noch over jobs op maat of werkbaar werk. Nee, we gaan het hebben over iets helemaal anders. We gaan het hebben over creativiteit, als menselijke waarde én, jawel, als een deel van de oplossing voor de tewerkstelling van de toekomst.

De robots komen eraan… Laat ons even...
Lees meer

Waarom loonmatiging ons minder innovatief maakt

Een recente studie van de Universiteit Gent bevestigt dat loonmatiging een negatief effect heeft op de innovatiekracht van Belgische ondernemingen. Een beleid dat bedrijven wil aanzetten tot innovatie moet vooral inzetten op investeringen in hoger onderwijs en investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de publieke sector.

In de discussie over de competitiviteit van onze economie vloeit nog steeds onevenredig veel inkt over de loonkosten in ons land. Het is bon ton om te stellen dat de...
Lees meer

De minister ontkent het licht van de zon

pensioen-5.jpg

De minister van Pensioenen trekt de pensioenleeftijd op tot 67 jaar, negeert het maatschappelijk ongenoegen en miskent de ongerustheid van de mensen. De sociale zekerheid wordt door deze regering gebruikt om te besparen, niet om te beschermen en dat alles wordt met uitgestreken gezicht verkocht als “het beste voor iedereen”. Je ontvangt geen pensioenbonus meer als je langer werkt, want dat “is het beste voor iedereen”. Ben je kapotgewerkt na jaren zweten en zwoegen, dan kan je niet meer met...
Lees meer

De factuurregering (7): Geen onderwijshervorming, wel hogere onderwijsfactuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voerde enkel besparingen door. Ze verhoogde de factuur van het onderwijs zowel voor kleuters, leerlingen van de basisschool en het secundair onderwijs als voor studenten. Ook voor volwassenen werd opleiding duurder. De beloofde onderwijshervormingen bleven uit. Hogere factuur voor onderwijs en vorming Vanaf komend schooljaar kunnen de laatstejaars uit het secundair onderwijs niet lager gratis hun theoretisch rijbewijs op school halen. De...
Lees meer

De factuurregering (6): Kleine kinderen, grote kosten

Hogere tarieven leggen de drempel naar de kinderopvang voor lagere en middeninkomens wel erg hoog. Voor een dagje in de crèche of bij de onthaalouder betaalden de allerlaagste inkomens tot voor kort 1,56 euro. Dat tarief werd nu opgetrokken tot 5 euro per dag, of maar liefst drie keer zoveel, en dat voor de meest kwetsbaren. Mensen met de laagste inkomens moeten hierdoor tot 76 euro per maand meer ophoesten. Onder druk van het middenveld deed minister van Welzijn Jo Vandeurzen...
Lees meer

De factuurregering (5): Busje komt niet zo met minister Ben Weyts

Foto: Flickr / Gerard Stolk Dat voor de N-VA de auto primeert op het openbaar vervoer wordt niet onder stoelen of banken gestoken: aan de bedrijfswagen zal niet worden geraakt, en in Antwerpen worden parken geschrapt om er parkeerplaatsen van te maken. Ook op Vlaams niveau, waar N-VA met Ben Weyts de minister van mobiliteit levert, wordt stilaan duidelijk dat openbaar vervoer geen prioriteit is. Boekhoudkundige logica Ex...
Lees meer

Waterarmoede dreigt voor tienduizenden gezinnen

Het gratis drinkwater verdwijnt en de vaste kosten stijgen. Zowel vanuit milieu-oogpunt als sociaal oogpunt is dit geen goed beleid.

Foto: Flickr / madanelu Tot voor deze regering aan de macht kwam, werd het verbruik van een basishoeveelheid water beschouwd als levensnoodzakelijk. Er waren maatregelen om elk gezin te laten genieten van een minimumverbruik aan een betaalbare prijs. Zo deed de overheid belangrijke uitgaven o...
Lees meer

De factuurregering (3): Gezinnen betalen factuur voor politiek geklungel renovatiepremie

Foto: Flickr Hoe de Vlaamse regering een goede regeling definitief om zeep hielp enkel en alleen omwille van een begrotingstruc met beperkte opbrengst. De Vlaamse regering Bourgeois besliste bij haar aantreden om een ingrijpende en asociale besparingsronde door te voeren. Eén van de vooropgestelde maatregelen betrof de fiscalisering van de renovatiepremie. Deze premie ondersteunde gezinnen onder een bepaalde inkomensdre...
Lees meer

De factuurregering (2): Jobcreatie geen prioriteit voor Bourgeois I

- Foto: Flickr / Nicolas Raymond - De Vlaamse regering creëert geen jobs maar snijdt er weg. Zeker 29.000 jobs staan dankzij Bourgeois I op de helling. Jobcreatie: er zijn weinig dingen meer wervend voor een politiek programma of project. En jobs beloven, dat is een favoriet stokpaardje van menig politicus. Verhofstadt en Leterme waren daarin het meest voluntaristisch. 200.000 jobs! Herinnert u het zich nog? Di Rupo w...
Lees meer

De factuurregering (1): De rusthuisfactuur stijgt wel, minister Van Overtveldt!

Foto: Flickr / Horla Varlan De Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V zit op 25 juli 2015 exact één jaar in het zadel. Hoog tijd voor een bilan van het gevoerde beleid. In deze reeks artikelen analyseert de studiedienst van het Vlaams ABVV hoe de factuurregering Bourgeois I de rekening systematisch doorschuift naar de burgers en daarbij ook de laagste inkomensgroepen niet ontziet. De factuur van uw oude dag Een v...
Lees meer

Modellenbureaus en economen

Waarom is een voorbijgestreefd en ongefundeerd economisch model de leidraad van het Europese besparingsbeleid? Vooringenomen domheid en/of slechte wil?

Om zich te verkopen, moeten economen – wat een econoom ook moge zijn – zichzelf in de markt zetten met een ‘model’.Een economisch model probeert maatschappelijke verschijnselen te verklaren door middel van ‘regels’ en ‘wetmatigheden’.  De maatschappij wordt door het opzetten van zo’n model gereduceerd tot een grote machine die een b...
Lees meer

De snoeimachine Bourgeois I: Welkom in asociaal Vlaanderen

Snoeien om te bloeien? De snoeimachine van Bourgeois I lijkt veel meer op een kettingzaag. De keuzes die deze Vlaamse regering maakt leggen de lasten bijna uitsluitend bij de zwakkeren in de samenleving.

Vijf magere jaren Ben je student, werknemer, alleenstaande jonge ouder of bejaard? Bereid je dan maar voor op vijf magere jaren, want we zullen het voelen als het van de nieuwe Vlaamse regerin...
Lees meer

Besparen om te investeren? Of investeren om te besparen?

De boodschap van Voka voor de regeringsonderhandelaars was duidelijk: “besparen om te investeren” dat is de opdracht! Zet het mes in onderwijs en welzijn en snoei in die inefficiënte overheid... Geef dat geld aan de bedrijven… En dan moeten we maar hopen dat de bedrijven dat geld ook investeren in de Vlaamse economie en het niet gebruiken om hun buitenlandse vestigingen uit te bouwen of het n...
Lees meer

Kindergeld: hervorming kan socialer

De nieuwe Vlaamse regering wil het kindergeld hervormen. Vanaf 2017 krijgt elk kind evenveel. Ook de leeftijdstoeslagen verdwijnen. Maar is dat wel zo’n goede zaak?  Voorstellen voor een écht sociale hervorming.  3,2 miljard euro 870.000 gezinnen in Vlaanderen krijgen iedere maand hun envelopje kindergeld.  Om echt grote bedragen gaat het niet. Toch maakt de kinderbijslag voor vele gezinnen...
Lees meer

Niets is wat het lijkt: hoe groot is het Vlaams begrotingstekort echt?

De onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering worden bemoeilijkt door de negatieve budgettaire situatie van de Vlaamse overheid na de zesde staatshervorming, luidt het. Een blik op de naakte cijfers geeft evenwel een genuanceerder beeld. "Ik heb in regeringsonderhandelingen gezeten waarbij we moesten bakkeleien over waar extra geld naartoe zou gaan. Dit zijn heel andere onderhandelingen...
Lees meer