about
Toon menu

Krapte op de arbeidsmarkt? Even serieus blijven

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Zowel het VBO als VOKA trokken hierover aan de alarmbel. Werkgevers krijgen de openstaande vacatures steeds moeilijker ingevuld. Hun oproepen kregen zelfs al een politieke staart. Zowel premier Charles Michel als Vlaams minister van werk Philippe Muyters beloofden het probleem met te zullen aanpakken. De lichte hysterie die met de uitlatingen gepaard gaat verdient echter dringend een reality check. Al is het maar om te vermijden dat we de feiten inruilen voor een politieke of economische agenda.
Lees meer

Hoe Canada uit steenkool stapt zonder de werknemers te vergeten

De Canadese provincie Alberta wil overschakelen van elektriciteit uit steenkoolcentrales naar stroom uit hernieuwbare bronnen en gas. Een stap vooruit voor het klimaat. Maar een grote uitdaging voor de 1200 werknemers die daardoor tussen nu en 2029 hun job zullen verliezen. De Alberta Federation of Labour – de lokale vakbond – staat achter het plan maar eiste dat de werknemers niet aan hun lot overgelaten werden. Ook wij kunnen leren uit de Canadese ervaring, bijvoorbeeld om de vastgelegde sluiting van de kerncentrales in goede banen te leiden.
Lees meer

De Lijn of het gevecht achter de schermen

Waarom de sociale partners stemrecht willen houden na herschikking Raad van Bestuur.

 Klein berichtje afgelopen donderdag in De Tijd: Weyts buigt voor sociale partners bij De Lijn. Hoera, klonk het in onze kantoren, want we waren al even vragende partij in dit verhaal. Een klein succes, maar daarmee is de strijd nog niet gewonnen: het extra stoeltje dat minister Weyts in het leven roept, heeft immers geen stemrecht. Waarom we een goede vertegenwoordiging van de sociale p...
Lees meer

Cohousen is geen samenwonen, besliste de rechter

Of hoe 7 ABVV-leden het uitkeringsstelsel op zijn kop zetten.

Begin oktober haalden 7 Gentse ABVV-leden hun gelijk voor het Hof van Cassatie. Met de steun van de juridische dienst van het ABVV waren ze naar de rechtbank getrokken na een halvering van hun uitkering. De RVA had geoordeeld dat de zeven samenwoonden en niet alleen minder uitkering verdienden, maar ook nog een boete dienden te betalen van 1.500 euro. Klopt niet, reageerden de zeven. Wij doen aan cohousen, en...
Lees meer

Omgaan met burn-out? Of toch liever werkbaar werk

Eerste hulp bij werkstress voor een falende overheid.

De Stichting voor Arbeid en Innovatie vuurde in 2016 een belangrijk alarmsignaal af in zijn driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor: 780.000 Vlaamse werknemers kampen met werkstressklachten. Tel daarbij nog eens de 10 procent Vlamingen die langdurig ziek zijn en de 8 procent werknemers die de werkvloer ongewild moesten inruilen voor een invaliditeitsuitkering bij op en je krijgt een goede indicatie van de omvang van deze problematische toestand....
Lees meer

Moet onderwijs ons leren werken of leren leven?

Een stand van zaken na 21 jaar beleid rond geletterdheid.

Onze scholingsgraad blijft stijgen. De kwaliteit van ons onderwijs wordt internationaal geprezen. Toch blijft ook bij ons elementaire kennis van een aantal basisvaardigheden zoals schrijven, lezen, rekenen … een belangrijk probleem voor een aanzienlijke groep van mensen. Recent besliste Vlaanderen om basisgeletterdheid op te nemen in de eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs. Maar hoe groot is het ‘geletterdheidsprobleem’ nu...
Lees meer

Is diepe aardwarmte de oplossing? (Deel 2)

Wat doet het beleid en is dat genoeg?

Afgelopen maand startte onderzoeksinstelling Vito met de bouw van de eerste aardwarmtecentrale in Vlaanderen. Midden volgend jaar moet ze werken. Dringend tijd om dit beestje van dichterbij te bekijken. Wat aardwarmte is en dat we er 468 centrales van kunnen bouwen in de Kempen las je al in deel 1 van deze blog. In deel 2 gaan we dieper in op wat we ermee willen en kunnen doen en welk beleid er dan nodig is. Wat we vandaag doen In 2016 werd een beleidskade...
Lees meer

Is diepe aardwarmte de oplossing? (Deel 1)

Wat is geothermie en wat kunnen we ermee in Vlaanderen

In oktober 2017 startte de technologische onderzoeksinstelling Vito met de bouw van de eerste centrale voor diepe geothermie in Vlaanderen. Midden volgend jaar moet ze werken. Eerder boorde Vito al twee putten naar warme grondwaterlagen die ongeveer vier kilometer diep liggen. Met de hele installatie wil Vito de gebouwen van enkele onderzoeksinstellingen verwarmen. De ambitie is om op termijn de Kempense regio te voorzien van duurzame warmte...
Lees meer

Waarom de Vlaamse hoeraberichten over innovatie niet kloppen

Nog nooit was er zoveel Vlaams budget voor wetenschap en innovatie, juichte Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters in 2016. Met de verhoging zette de minister een stap om tegemoet te komen aan het verlangen van de Vlaamse regering (en de verplichting van Europa) om tegen 2020 1 procent van het Vlaamse BBP te besteden aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). In 2017 kwam er nog eens 195 miljoen bovenop. Een goede zaak zou u zeggen? Helaas. Aan het huidige tempo z...
Lees meer

Daarom ligt de schuld niet bij de armen

Hoe ‘jobs jobs jobs’ niet het zaligmakend antwoord van de armoedebestrijding is.

Onderschrift           Onlangs verscheen opnieuw de jaarlijkse armoedebarometer. Al tien jaar voert Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van vakbonden en andere middenveldorganisaties, druk uit op de verschillende regeringen in dit land om werk te maken van een degelijk armoedebestrijdingsbeleid. De armoedebarometer 2017 leest als een noodkre...
Lees meer

Een job voor iedereen, kan dat?

7 aandachtspunten voor wie volledige tewerkstelling wil. Deel 2. In deel 1* behandelden we het pingpongen tussen uitkeringsstelsels, werkbaar werk, en hoe uitvallen kunnen voorkomen worden. In deel 2 besteden we aandacht aan: VDAB en jongeren, minder werken en kansengroepen.

Onderschrift  Volledige tewerkstelling in 2025! Met die uitgesproken ambitie plaatst federaal minister van Werk Kris Peeters een opmerkelijk punt op de verkiezin...
Lees meer

Een job voor iedereen, kan dat?

Als we voor iedereen tewerkstelling willen, dan moeten we over deze punten nadenken.

Volledige tewerkstelling in 2025! Met die uitgesproken ambitie plaatst federaal minister van Werk Kris Peeters een opmerkelijk punt op de verkiezingsagenda voor 2019. In Vlaanderen was zijn collega Philippe Muyters ervan overtuigd “dat de ambitie terecht is, althans voor Vlaanderen”. Meteen voegde hij daar echter aan toe dat het federale niveau dan wel moet voorzien in een resem maatregelen: deregulering, verder...
Lees meer

Zelfbouwpakket voor een betere wereld

    Mensen organiseren, dat is de corebusiness van de vakbond. Maar mensen organiseren, dat is niet zo eenvoudig. Aan de basis van collectieve actie, ligt bijna altijd een gevoel van verontwaardiging. Of het nu gaat over verontwaardiging over hoe iemand in je omgeving behandeld wordt, over oneerlijke spelregels in onze samenleving, over een politiek beleid dat gevoerd wordt… , telkens geldt hetzelfde: als je het gene dat je boos maakt wil veranderen, dan zal je and...
Lees meer

Shifts van 6 à 7 uur zonder pauze (ook niet om te eten).

       Respect voor hun arbeid. Veel meer dan dat vragen de personeelsleden van De Lijn niet. Dagelijks rijden zij uit met hun trams en bussen. Omdat ze hun brood moeten verdienen, dat spreekt voor zich. Maar ook omdat ze een passie hebben voor hun werk. Voor de publieke opdracht die wij aan hen toevertrouwen. Voor de reizigers die terecht het beste van het beste moeten krijgen. Beroepstrots is een mooie waarde en bestaat nog volop in de openbare diensten. Van re...
Lees meer

Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?

We liken, sharen en tweeten constant. We mailen en appen er op los. We zijn altijd en overal verbonden met alles en iedereen. Ook met onze job of werkomgeving. Die virtuele leiband is ongezond. De remedie hiervoor kan wel eens uit onverwachte hoek komen.

De burn-out is overal Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die voor een lange tijd is uitgevallen of kampt met een burn-out. De psychische stoornissen -vooral burn-out en depressies- alleen al zijn goed voor 35 proce...
Lees meer