about
Toon menu

Minister Muyters, verknoei het zinvolle werk van PWA-werknemers niet!

Heel wat mensen kunnen vandaag niet meer mee op de arbeidsmarkt. Voor een deel van hen kan PWA-werk de uitkomst bieden. Maar dat systeem ligt nu onder vuur. Hoog tijd dus om het systeem even door te lichten.

Oudere men­sen, zieken, ouders, scholen, gemeenten en ande­re organisaties doen een beroep op PWA-werknemers voor jobs die anders niet meer betaalbaar zijn. Denk maar aan extra hulp tijdens de middagpauze op school of hulp bij het oversteken van ki...
Lees meer

Heeft de middenklasse het te goed?

De middenklasse: in het discours van de meeste politieke partijen lijken ze wel een soort heilige koe waaraan er niet geraakt mag worden. Maar hoe zit het daarmee in de praktijk, en klopt het idee dat de middenklasse het bij ons “te goed” zou hebben?

Sterke vakbonden = sterke middenklasse Het lijkt voor sommigen niet te stroken met de intuïtie, maar studies wijzen uit dat sterke vakbonden en een gedegen sociaal overleg goed zijn voor de middenklasse. Zo verscheen er recent een rapport van d...
Lees meer

Erger dan de Turteltaks: het capaciteitstarief komt eraan

De Vlaamse regering, de VREG en de distributienetbeheerders willen dat gezinnen en bedrijven anders gaan betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Eandis en Infrax (en onrechtstreeks ook de transportnetbeheerder Elia) zouden dan op een andere manier vergoed worden voor de diensten die ze leveren. Dat is slecht nieuws voor veel gezinnen en voor het klimaat. Is er een nieuwe Turteltaks-flater op komst?

Wat wil men veranderen? De nettarieven zijn goed voor ongeveer 43% van de elektricitei...
Lees meer

Hoe we robots voor ons kunnen laten werken (als we maar willen)

Robotisering en digitalisering hebben zich ontpopt tot een te duchten kracht van jobvernietiging. Een onvermijdelijk gevolg van de technologische vooruitgang, zeggen sommigen. Een schrale troost voor wie toevallig in de bedreigde, als ‘overbodig’ bestempelde jobs zit. Ook andere keuzes kunnen gemaakt worden. Maar hoe doe je dat? In de sociale economie vinden we heel wat voorbeelden van hoe je technologische innovatie tegelijk voor zowel economische als sociale doelen kan inzetten.

...
Lees meer

Nog nooit zoveel langdurig werkzoekenden: luie mensen of lui beleid?

Nog nooit waren in Vlaanderen zo veel mensen langdurig werkloos. Begin september 2016 telde de VDAB bijna 70.000 werkzoekenden die langer dan twee jaar op zoek zijn naar een job. Meer dan 25.000 werkzoekenden zoeken al langer dan vijf jaar. Luie mensen of een lui beleid?

                  Bron: arvastat.vdab.be Doorgaans wordt er flink gehamerd op de inspanningen die de werkzoekenden zelf moeten leveren, maar wij namen eens de inspanningen onder de loep die onze regering(en) voor de...
Lees meer

Robots filosoferen niet: hoe creativiteit mee jobs kan redden

Werknemers worden her en der vervangen door digitale algoritmes. Hoog tijd om na te denken over oplossingen – wat te doen? Let wel: dit stuk gaat niet over arbeidsduurvermindering of het basisinkomen, noch over jobs op maat of werkbaar werk. Nee, we gaan het hebben over iets helemaal anders. We gaan het hebben over creativiteit, als menselijke waarde én, jawel, als een deel van de oplossing voor de tewerkstelling van de toekomst.

De robots komen eraan… Laat ons even...
Lees meer

Waarom loonmatiging ons minder innovatief maakt

Een recente studie van de Universiteit Gent bevestigt dat loonmatiging een negatief effect heeft op de innovatiekracht van Belgische ondernemingen. Een beleid dat bedrijven wil aanzetten tot innovatie moet vooral inzetten op investeringen in hoger onderwijs en investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de publieke sector.

In de discussie over de competitiviteit van onze economie vloeit nog steeds onevenredig veel inkt over de loonkosten in ons land. Het is bon ton om te stellen dat de...
Lees meer

De minister ontkent het licht van de zon

pensioen-5.jpg

De minister van Pensioenen trekt de pensioenleeftijd op tot 67 jaar, negeert het maatschappelijk ongenoegen en miskent de ongerustheid van de mensen. De sociale zekerheid wordt door deze regering gebruikt om te besparen, niet om te beschermen en dat alles wordt met uitgestreken gezicht verkocht als “het beste voor iedereen”. Je ontvangt geen pensioenbonus meer als je langer werkt, want dat “is het beste voor iedereen”. Ben je kapotgewerkt na jaren zweten en zwoegen, dan kan je niet meer met...
Lees meer

De factuurregering (7): Geen onderwijshervorming, wel hogere onderwijsfactuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voerde enkel besparingen door. Ze verhoogde de factuur van het onderwijs zowel voor kleuters, leerlingen van de basisschool en het secundair onderwijs als voor studenten. Ook voor volwassenen werd opleiding duurder. De beloofde onderwijshervormingen bleven uit. Hogere factuur voor onderwijs en vorming Vanaf komend schooljaar kunnen de laatstejaars uit het secundair onderwijs niet lager gratis hun theoretisch rijbewijs op school halen. De...
Lees meer

De factuurregering (6): Kleine kinderen, grote kosten

Hogere tarieven leggen de drempel naar de kinderopvang voor lagere en middeninkomens wel erg hoog. Voor een dagje in de crèche of bij de onthaalouder betaalden de allerlaagste inkomens tot voor kort 1,56 euro. Dat tarief werd nu opgetrokken tot 5 euro per dag, of maar liefst drie keer zoveel, en dat voor de meest kwetsbaren. Mensen met de laagste inkomens moeten hierdoor tot 76 euro per maand meer ophoesten. Onder druk van het middenveld deed minister van Welzijn Jo Vandeurzen...
Lees meer

De factuurregering (5): Busje komt niet zo met minister Ben Weyts

Foto: Flickr / Gerard Stolk Dat voor de N-VA de auto primeert op het openbaar vervoer wordt niet onder stoelen of banken gestoken: aan de bedrijfswagen zal niet worden geraakt, en in Antwerpen worden parken geschrapt om er parkeerplaatsen van te maken. Ook op Vlaams niveau, waar N-VA met Ben Weyts de minister van mobiliteit levert, wordt stilaan duidelijk dat openbaar vervoer geen prioriteit is. Boekhoudkundige logica Ex...
Lees meer

Waterarmoede dreigt voor tienduizenden gezinnen

Het gratis drinkwater verdwijnt en de vaste kosten stijgen. Zowel vanuit milieu-oogpunt als sociaal oogpunt is dit geen goed beleid.

Foto: Flickr / madanelu Tot voor deze regering aan de macht kwam, werd het verbruik van een basishoeveelheid water beschouwd als levensnoodzakelijk. Er waren maatregelen om elk gezin te laten genieten van een minimumverbruik aan een betaalbare prijs. Zo deed de overheid belangrijke uitgaven o...
Lees meer

De factuurregering (3): Gezinnen betalen factuur voor politiek geklungel renovatiepremie

Foto: Flickr Hoe de Vlaamse regering een goede regeling definitief om zeep hielp enkel en alleen omwille van een begrotingstruc met beperkte opbrengst. De Vlaamse regering Bourgeois besliste bij haar aantreden om een ingrijpende en asociale besparingsronde door te voeren. Eén van de vooropgestelde maatregelen betrof de fiscalisering van de renovatiepremie. Deze premie ondersteunde gezinnen onder een bepaalde inkomensdre...
Lees meer

De factuurregering (2): Jobcreatie geen prioriteit voor Bourgeois I

- Foto: Flickr / Nicolas Raymond - De Vlaamse regering creëert geen jobs maar snijdt er weg. Zeker 29.000 jobs staan dankzij Bourgeois I op de helling. Jobcreatie: er zijn weinig dingen meer wervend voor een politiek programma of project. En jobs beloven, dat is een favoriet stokpaardje van menig politicus. Verhofstadt en Leterme waren daarin het meest voluntaristisch. 200.000 jobs! Herinnert u het zich nog? Di Rupo w...
Lees meer

De factuurregering (1): De rusthuisfactuur stijgt wel, minister Van Overtveldt!

Foto: Flickr / Horla Varlan De Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V zit op 25 juli 2015 exact één jaar in het zadel. Hoog tijd voor een bilan van het gevoerde beleid. In deze reeks artikelen analyseert de studiedienst van het Vlaams ABVV hoe de factuurregering Bourgeois I de rekening systematisch doorschuift naar de burgers en daarbij ook de laagste inkomensgroepen niet ontziet. De factuur van uw oude dag Een v...
Lees meer