about
Toon menu

Terug aan de slag na ziekte of handicap?

Hoe de vakbond een steun kan zijn voor wie na langdurige ziekte weer aan het werk wil.

Zo’n 370.000 werknemers zijn langdurig ziek. Dat is een recordcijfer en de laatste jaren is het aantal sterk toegenomen. Werkdruk speelt daarin een belangrijke rol, maar er kunnen natuurlijk nog heel wat redenen zijn voor langdurige gezondheidsproblemen, al dan niet verbonden aan het werk. Hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk ten gevolge van een gezondheidsprobleem, hoe kleiner de kans dat hij...
Lees meer

Elektriciteitsfactuur Vlaamse gezinnen breekt nieuw record

Vlaamse gezinnen betalen nu meer voor elektriciteit dan in al onze buurlanden. En dat ligt alleen aan het beleid.

In het leven heb je zelden een glazen bol. Maar dat de prijs van elektriciteit ging stijgen voor gezinnen en kleine bedrijfjes, dat konden we al weten in 2014. Niet omdat elektriciteit op zich duurder zou worden, maar wel door de maatregelen die werden aangekondigd in het regeerakkoord van de regering Bourgeois. Voor wie tussen de lijntjes las, was het duid...
Lees meer

Werken met het water aan de lippen

Waarom Vlaanderen kreunt onder de werkdruk en wat we daaraan kunnen doen.

Alle recente studies bevestigen het: de drukmeter van onze arbeidsmarkt staat op rood. 1 op de 3 werknemers heeft continu stress. Dat uit zich in almaar hogere recordcijfers van het aantal langdurig zieken en het toenemende aandeel van burn-outs in die cijfers. Steeds vaker worden ook jongere werknemers getroffen. Ook de nieuwe meting van de werkbaarheidsmonitor liegt er niet om: De Vlaamse werknem...
Lees meer

De wereld warmt op: wat doet Vlaanderen?

Woorden of daden? Is het Vlaanderen menens met klimaatbeleid?

 2016 was het warmste jaar ooit, het record van 2015 werd met 0,2°C verbeterd . De grens van 1,5°C die als streefdoel werd opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs komt snel dichterbij. Slagen we erin te handelen voor het water ons aan de lippen staat of wordt het too little too late? En wat doet Vlaanderen om een scenario te vermijden waarin Gent aan de Noordzee komt te liggen? Aan woorden is er alvast g...
Lees meer

"Heel wat werk aan de winkel voor minister van Werk"

In een open brief voor het tijdschrift Sampol, schrijft Miranda Ulens, federaal secretaris bij het ABVV, dat Kris Peeters nog wat werk voor de boeg heeft. Ze maant hem in 4 werven aan dringend sociale bijsturingen door te voeren.

Geachte vice-eersteminister en minister van Werk, Geachte heer Peeters, Aan het begin van een nieuw jaar is het de gewoonte om even goeie herinneringen op te halen, maar ook om goeie voornemens voorop te stellen. Wel, als ik terugblik op het sociaaleconomisch beleid...
Lees meer

Van jobs naar stages in de zorg, een neoliberaal sprookje

Door de afschaffing van de jongerenbonus worden honderden jobs in de social profit bedreigd. De filosofie van de Vlaamse Regering, jobs vervangen door onbetaalde stages, blijkt steeds meer op drijfzand gebaseerd te zijn. De sociale partners sturen Minister Muyters terug naar de tekentafel.

Jobs bedreigd in social profit Van jobs naar stages: de filosofie Er zijn te veel gesubsidieerde jobs in Vlaanderen, in tal van statuten en maatreg...
Lees meer

Minister Muyters, verknoei het zinvolle werk van PWA-werknemers niet!

Heel wat mensen kunnen vandaag niet meer mee op de arbeidsmarkt. Voor een deel van hen kan PWA-werk de uitkomst bieden. Maar dat systeem ligt nu onder vuur. Hoog tijd dus om het systeem even door te lichten.

Oudere men­sen, zieken, ouders, scholen, gemeenten en ande­re organisaties doen een beroep op PWA-werknemers voor jobs die anders niet meer betaalbaar zijn. Denk maar aan extra hulp tijdens de middagpauze op school of hulp bij het oversteken van ki...
Lees meer

Heeft de middenklasse het te goed?

De middenklasse: in het discours van de meeste politieke partijen lijken ze wel een soort heilige koe waaraan er niet geraakt mag worden. Maar hoe zit het daarmee in de praktijk, en klopt het idee dat de middenklasse het bij ons “te goed” zou hebben?

Sterke vakbonden = sterke middenklasse Het lijkt voor sommigen niet te stroken met de intuïtie, maar studies wijzen uit dat sterke vakbonden en een gedegen sociaal overleg goed zijn voor de middenklasse. Zo verscheen er recent een rapport van d...
Lees meer

Erger dan de Turteltaks: het capaciteitstarief komt eraan

De Vlaamse regering, de VREG en de distributienetbeheerders willen dat gezinnen en bedrijven anders gaan betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Eandis en Infrax (en onrechtstreeks ook de transportnetbeheerder Elia) zouden dan op een andere manier vergoed worden voor de diensten die ze leveren. Dat is slecht nieuws voor veel gezinnen en voor het klimaat. Is er een nieuwe Turteltaks-flater op komst?

Wat wil men veranderen? De nettarieven zijn goed voor ongeveer 43% van de elektricitei...
Lees meer

Hoe we robots voor ons kunnen laten werken (als we maar willen)

Robotisering en digitalisering hebben zich ontpopt tot een te duchten kracht van jobvernietiging. Een onvermijdelijk gevolg van de technologische vooruitgang, zeggen sommigen. Een schrale troost voor wie toevallig in de bedreigde, als ‘overbodig’ bestempelde jobs zit. Ook andere keuzes kunnen gemaakt worden. Maar hoe doe je dat? In de sociale economie vinden we heel wat voorbeelden van hoe je technologische innovatie tegelijk voor zowel economische als sociale doelen kan inzetten.

...
Lees meer

Nog nooit zoveel langdurig werkzoekenden: luie mensen of lui beleid?

Nog nooit waren in Vlaanderen zo veel mensen langdurig werkloos. Begin september 2016 telde de VDAB bijna 70.000 werkzoekenden die langer dan twee jaar op zoek zijn naar een job. Meer dan 25.000 werkzoekenden zoeken al langer dan vijf jaar. Luie mensen of een lui beleid?

                  Bron: arvastat.vdab.be Doorgaans wordt er flink gehamerd op de inspanningen die de werkzoekenden zelf moeten leveren, maar wij namen eens de inspanningen onder de loep die onze regering(en) voor de...
Lees meer

Robots filosoferen niet: hoe creativiteit mee jobs kan redden

Werknemers worden her en der vervangen door digitale algoritmes. Hoog tijd om na te denken over oplossingen – wat te doen? Let wel: dit stuk gaat niet over arbeidsduurvermindering of het basisinkomen, noch over jobs op maat of werkbaar werk. Nee, we gaan het hebben over iets helemaal anders. We gaan het hebben over creativiteit, als menselijke waarde én, jawel, als een deel van de oplossing voor de tewerkstelling van de toekomst.

De robots komen eraan… Laat ons even...
Lees meer

Waarom loonmatiging ons minder innovatief maakt

Een recente studie van de Universiteit Gent bevestigt dat loonmatiging een negatief effect heeft op de innovatiekracht van Belgische ondernemingen. Een beleid dat bedrijven wil aanzetten tot innovatie moet vooral inzetten op investeringen in hoger onderwijs en investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de publieke sector.

In de discussie over de competitiviteit van onze economie vloeit nog steeds onevenredig veel inkt over de loonkosten in ons land. Het is bon ton om te stellen dat de...
Lees meer

De minister ontkent het licht van de zon

pensioen-5.jpg

De minister van Pensioenen trekt de pensioenleeftijd op tot 67 jaar, negeert het maatschappelijk ongenoegen en miskent de ongerustheid van de mensen. De sociale zekerheid wordt door deze regering gebruikt om te besparen, niet om te beschermen en dat alles wordt met uitgestreken gezicht verkocht als “het beste voor iedereen”. Je ontvangt geen pensioenbonus meer als je langer werkt, want dat “is het beste voor iedereen”. Ben je kapotgewerkt na jaren zweten en zwoegen, dan kan je niet meer met...
Lees meer

De factuurregering (7): Geen onderwijshervorming, wel hogere onderwijsfactuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voerde enkel besparingen door. Ze verhoogde de factuur van het onderwijs zowel voor kleuters, leerlingen van de basisschool en het secundair onderwijs als voor studenten. Ook voor volwassenen werd opleiding duurder. De beloofde onderwijshervormingen bleven uit. Hogere factuur voor onderwijs en vorming Vanaf komend schooljaar kunnen de laatstejaars uit het secundair onderwijs niet lager gratis hun theoretisch rijbewijs op school halen. De...
Lees meer