about
Toon menu

ABVV schenkt Kris Peeters ‘onhandige’ brooddoos

Deze morgen werd een delegatie van ABVV Interim, geleid door haar woordvoerder Werner Van Heetvelde, ontvangen door Peter Vansintjan, de kabinetschef van Minister van Werk Kris Peeters. Wij overhandigden hem een weinig praktische brooddoos, als symbool voor de afgeknabbelde rechten van uitzendkrachten. Vandaag worden uitzendkrachten nog altijd niet beschouwd als volwaardige werknemers, maar eerder als flexibele en wendbare arbeidskrachten die toelaten om winsten te vergroten.

In 2017 konden wij v...
Lees meer

Degressieve werkloosheidsuitkeringen? Van een foute oplossing gesproken

Sinds enkele weken, zijn de sociale gesprekspartners bezig met besprekingen en onderhandelingen over mogelijke oplossingen om de welbekende 'knelpuntberoepen' in te vullen. Deze ochtend bereikte de G10 een akkoord over mogelijke oplossingen op korte, middellange en lange termijn. De minister van Werk Kris Peeters wil het sociaal overleg echter uithollen en wenst nu een "versnelde degressiviteit" toe te passen op de werkloosheidsuitkeringen om zo knelpuntberoepen in te vullen.

Een valse oplossing...
Lees meer

Rechtszaak ABVV-militanten start morgen: de verdediging aan het woord

Op vrijdag 15 juni aanstaande staan de regionale voorzitter van het ABVV en een vakbondsafgevaardigde terecht voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. Beide ABVV-militanten werden gedagvaard door het Openbaar Ministerie te Antwerpen voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op een nationale vakbondsactie, die georganiseerd werd door het ABVV op 24 juni 2016, nu zowat twee jaar geleden.

Deze actie verschilde in niets van die van de vorige jaren. De actie was aangekondigd en het ging om...
Lees meer

Wetsontwerp zware beroepen privésector getuigt van totaal gebrek aan visie op loopbanen

De sociale partners in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst hebben een verdeeld advies uitgebracht over het wetsontwerp dat de basisregels voor zwaar werk in de privésector vastlegt. De allerbelangrijkste kritiek van de vakbonden slaat op de context waarin deze besprekingen gevoerd moeten worden. De regering dwingt de sociale partners tot een debat over zware beroepen, maar ontwijkt het fundamentele debat: welke loopbanen willen we in de toekomst?

De leeftijd voor het wettelijk pen...
Lees meer

Nationale staking bij Interbeton

Het personeel van Inter-Beton (HeidelbergCement Group), producent van stortklaar beton, heeft deze vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de torenhoge werkdruk ten gevolge van de invoering van het 'METRO-project'. De staking van deze vrijdag wordt in gemeenschappelijk front gevoerd over het ganse land.

Ook al staat er dinsdag een verzoeningsvergadering gepland tussen de directie en de vakbonden, toch eist de directie nu dat de werknemers zaterdag komen werken, een dag waarop normaal...
Lees meer

Het ABVV veroordeelt de "jacht op zieke werknemers"

Op dinsdag 8 mei heeft het Federaal Bureau van het ABVV (waarin alle afdelingen van het ABVV samenkomen) unaniem het regeringsbeleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers veroordeeld. De regering wil systematisch de meest kwetsbaren in onze maatschappij aanpakken door middel van sancties en dat is sociaal onrechtvaardig en onaanvaardbaar.

Meer in het algemeen, is het ABVV van mening dat het beleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers zijn oorspronkelijke doel – namelijk, zi...
Lees meer

Geen 357.545 maar wel 513.967 werklozen in maart 2018

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Tot slot zijn er ook werknemers die ongewild deeltijds werken en minder verdienen dan een uitkering.

Wel werkloos, geen uitkering      In de statistieken van de gewestinstellingen...
Lees meer

Regeringsplannen zware beroepen = pensioendiefstal voor de werknemers

Dat deze regering de pensioenen van de werknemers als een besparingspost ziet, blijkt opnieuw uit teksten die op de tafel van de ministerraad liggen. Uit deze teksten (die betrekking hebben op de publieke sector), blijkt dat de regering de jaren ‘effectief gepresteerd belastend werk’ die zwaarder doorwegen bij de toegang tot het vervroegd pensioen, niet zou erkennen voor de berekening van het pensioen. Zo zal een werknemer misschien wel vroeger kunnen vertrekken, maar zal het pensioenbedrag lager liggen omdat er minder loopbaanjaren zijn..
Lees meer

Dagvaarding voorzitter ABVV-Antwerpen en militant is "kaakslag voor recht om te betogen"

Op 13 april 2018 staan de Voorzitter van de gewestelijke ABVV-afdeling Antwerpen en een militant, terecht voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Het openbaar ministerie te Antwerpen heeft gemeend beide personen strafrechtelijk te moeten vervolgen, wegens het zogezegd kwaadwillig belemmeren van het verkeer en dit naar aanleiding van een stakingsactie die doorging ter hoogte van de Antwerpse haven op 24 juni 2016.

Die dag riep het ABVV op tot een nationale interprofessionele 24-uurstaking. D...
Lees meer

Geen 384.427 maar wel 545.759 werklozen in januari 2018

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Tot slot zijn er ook werknemers die ongewild deeltijds werken en minder verdienen dan een uitkering.

Wel werkloos, geen uitkering In de statistieken van de gewestinstellingen vind...
Lees meer

Vakbonden starten procedure tegen ingreep in gelijkstellingen voor pensioen

ACV, ABVV en ACLVB zijn de procedure gestart bij de Raad van State tegen de regeringsingrepen die de gelijkstellingen van periodes van werkloosheid en SWT voor het pensioen beperken en ingrijpt in de eenheid van loopbaan. Die straffen de werklozen (met of zonder bedrijfstoeslag) een derde keer: na het verlies van het werk en nadien een lager inkomen, later nog eens een ingreep in het pensioen. Terwijl het de werkgever is die tot ontslag overgaat. Het pensioenverlies kan oplopen tot meer dan 100 euro per maand.
Lees meer

ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en in die hoedanigheid Regent bij de Nationale Bank van België, heeft het verslag van de NBB niet onderschreven. De NBB heeft weliswaar rekening gehouden met een deel van de syndicale aandachtspunten, maar door de passages die onterecht een uitdrukkelijke steun geven aan het sociaal-economisch beleid van de regering, kunnen wij het verslag niet in zijn totaliteit onderschrijven.

Verschillende punten in het verslag kunnen evenwel onze steun krijgen. De aanda...
Lees meer

Geen 350.012 maar wel 511.085 werklozen in december 2017

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met een hoera-bericht over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Tot slot zijn er ook werknemers die ongewild deeltijds werken en minder verdienen dan een uitkering.

Wel werkloos, geen uitkering In de statistieken van de gewestinstell...
Lees meer

Fact check: het ABVV informeert correct

Als reactie op vele tienduizenden werknemers die rechtvaardige en waardige pensioenen eisen, beschuldigen de eerste minister Charles Michel en de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine het ABVV ervan een “desinformatiecampagne” te voeren. Ze miskennen aldus de bezorgdheid en de woede van de mensen. Ze brengen bovendien geen enkel tastbaar argument aan. Ze zijn blind voor de realiteit. Ze kunnen de door hen genomen maatregelen die ervoor zorgen dat werknemers langer moeten werken voor minder pensioen, niet meer verdedigen.
Lees meer

‘Samen kan het Anders’: ABVV roept burgers op hun stem te laten horen

Onder het motto ‘Samen kan het Anders’ lanceert het ABVV vandaag een grote publiekscampagne waarbij het de mensen oproept om hun zorgen en bekommernissen te delen.

De socialistische vakbond wil op die manier de verhalen van mensen op de voorgrond brengen en samen met hen eerlijke en rechtvaardige alternatieven formuleren rond werk, fiscaliteit, sociale zekerheid, openbare dienstverlening en inkomen. Vanaf vandaag kunnen alle burgers via sociale media en de website www.samenkanhetanders.be hun...
Lees meer