about
Toon menu

11.11.11 vraagt opschorting Europese en Belgische steun aan Libische kustwacht zolang er geen garanties zijn

België investeert 10 miljoen euro in het EU Trust Fund en is op die manier, net als de meeste andere EU-lidstaten, mee verantwoordelijk voor de mensonwaardige behandeling van migranten door de Libische kustwacht. Zolang België niet kan garanderen dat die middelen worden ingezet om slavernij te voorkomen, vraagt 11.11.11 de opschorting van die financiering

De beelden van Afrikaanse migranten die in Libië als slaven verkocht worden zorgden de voorbije dagen voor grote internationale verontwaardig...
Lees meer

11.11.11: "België moet een bijkomend engagement voor klimaatfinanciering aangaan"

Minister Marghem gaf vandaag naar jaarlijkse gewoonte, een ‘national statement’ tijdens de klimaattop in Bonn. De minister vatte in haar speech de Belgische bijdrage aan de klimaatfinanciering voor de periode 2013-2016 samen en deed aankondigingen voor 2017 en 2018. Zoals de voorbije jaren is de internationale klimaatfinanciering, dat zijn middelen van rijke landen om ontwikkelingslanden bij te staan in hun klimaatuitdagingen, een belangrijk onderwerp tijdens de klimaatonderhandelingen.

De m...
Lees meer

België kan meer vluchtelingen hervestigen

België moet dringend een extra inspanning doen om vluchtelingen te hervestigen. Dat is nodig om tegemoet te komen aan het hervestigingsplan van de EU dat in september werd voorgesteld. Maar ook in het licht van de internationale context en noden zijn de cijfers van België allesbehalve ambitieus. 11.11.11 publiceert vandaag een dossier in samenwerking met Caritas International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Oxfam Solidariteit, met wereldwijde cijfers over de hervestiging van vluchtelingen.

Her...
Lees meer

Debat met Naomi Klein in De Roma: Voor de wereld die we nodig hebben

Naomi Klein is een begrip. Op zondag 29 oktober komt de Canadese bestsellerauteur op uitnodiging van 11.11.11 in De Roma haar nieuwe boek 'Nee is niet genoeg' voorstellen.

Klein werd in één klap bekend met haar boek No Logo (2000), waarin ze de strategie blootlegt van bedrijven die zich primair toeleggen op het verkopen van hun merk in plaats van hun product. In haar grootschalige onderzoek De shockdoctrine (2007) onthulde ze welke macht er werkelijk schuilt achter de meest ingrijpende crises en...
Lees meer

“Hoe je het ook draait of keert, migratie is een bron van rijkdom”

“Waar kan ik mijn dromen leggen? Waar kan ik mijn hart openen voor vreugde?” In Né So (thuis), de titelsong van haar gelijknamige show, zingt de prachtige Malinese zangeres Rokia Traoré over de miljoenen mensen die deze geliefkoosde plaats moeten achterlaten. Niet toevallig schittert dan ook net zij op de kick-off van de 11.11.11-campagne op 16 september. "Wij hebben niet meer rechten om ergens te zijn dan mensen die van elders komen." Een interview van 11.11.11 met Traoré over migratie.
Lees meer

Bedrag ontwikkelingshulp stijgt, maar pakken we structurele problemen aan?

Het bedrag dat België bij de OESO aangeeft als officiële ontwikkelingshulp is gestegen ondanks zware besparingen van deze regering op het budget. Van 0,42 procent van het BNI gaat België naar 0,49 procent. Dat blijkt uit cijfers die de OESO vandaag communiceert, een toename die ook voor andere rijke landen geldt. Oorzaak van de stijging? De opvang van vluchtelingen in eigen land en de stijgende humanitaire hulp. “Maar pakken we daarmee de structurele problemen aan?”, vraagt 11.11.11 zich af.
Lees meer

Regeringsverzet tegen Tobintaks groeit: hun tegenargumenten ontkracht

Na eerder scepticisme bij de ministers Peeters en Van Overtveldt keert N-VA zich nu volledig tegen de tobintaks. Trekt België zich terug uit de poging van 10 Europese landen die zo'n financiële transactietaks proberen in te voeren? Op 5 december houden die daar een cruciale vergadering over. 11.11.11 ontkracht nog eens de belangrijkste tegenargumenten.

Na oproepen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de federaties van financiële instellingen en verzekeringsinstellingen (Febelfi...
Lees meer

327 miljoen euro minder in 2015: ontwikkelingssamenwerking zit op zijn tandvlees

Vandaag, woensdag 5 oktober, lanceert 11.11.11 haar jaarrapport. Daarin neemt ze de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2015 onder de loep. Meest opvallend in het rapport blijven de besparingen: op een begroting van 1,3 miljard euro sneuvelde 327 miljoen of een kwart van de middelen.

Daarmee dragen de allerarmsten onevenredig veel bij aan de besparingsplannen van de huidige regering. “Dit zijn niet enkel abstracte cijfers”, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. “Het gaat ook over concr...
Lees meer

Rijke landen blijven fiscale samenwerking saboteren

Op 15 juli 2015 keurden de 193 VN-lidstaten de Addis Abeba Agenda for Action goed, na een dag pendeldiplomatie tussen de G77 - het blok van ontwikkelingslanden - en de EU, de VS, Japan en Canada. De landen die aanwezig waren op de top kwamen niet tot een akkoord en beperkten zich tot een vage ‘actie-agenda’.

De derde VN-conferentie voor de financiering van de ontwikkeling van de wereld ging in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba door van 13 tot 16 juli 2015. Hoewel de da...
Lees meer

Een akkoord voor vrede in Oost-Congo: één jaar later

Exact een jaar geleden, op 24 februari 2013, ondertekenden elf Afrikaanse landen in Addis Abeba het Kaderakkoord voor vrede, veiligheid en samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de regio. 11.11.11 analyseert de eerste resultaten.

Het akkoord moest bijdragen tot de terugkeer van vrede in Oost-Congo. De Democratische Republiek Congo (Congo) verbond zich ertoe interne hervormingen door te voeren, terwijl de andere ondertekenende landen, waaronder Rwanda en Oeganda, beloof...
Lees meer

Er is leven na tyfoon Filipijnen, dankzij lokale sociale bewegingen

Tyfoon Haiyan heeft lelijk huis gehouden in de Filipijnen. Minstens een half miljoen Filipino's is dakloos. Duizenden overleefden de ramp niet. De partners van de Belgische structurele NGO's zoals 11.11.11, Trias, Bevrijde Wereld, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Wereldsolidariteit, Plan België en SOS Kinderdorpen en Kinderen Derde Wereld zijn zwaar getroffen. Toch stonden zij ook als eerste klaar om de hulp aan de gemeenschappen te helpen organiseren.

Uiteraard is er een leven na...
Lees meer

Rwandezen trekken naar de stembus

Op 16 september worden parlementsverkiezingen gehouden in Rwanda. Deze verkiezingen vinden plaats in een context van zeer beperkte bewegingsruimte voor de politieke oppositie, het middenveld en de pers om een kritische stem te laten horen. 441 kandidaten zullen dingen naar 53 zitjes in het Rwandese halfrond. Dinsdag 17 september worden dan de 24 vrouwelijke parlementsleden verkozen en op 18 september zijn de vertegenwoordigers van de jeugd aan de beurt.

De modale Rwandees lijkt echte...
Lees meer

Oost-Congo blijft kruitvat

Ook in de week van 26 augustus vonden er in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), ten noorden van Goma, hevige gevechten plaats tussen het Congolese regeringsleger (FARDC) en de rebellen van M23. Een overzicht van de situatie door 11.11.11.

Sinds midden juli zijn er wel vaker schermutselingen vast te stellen tussen beide kanten.  Steeds wijzen rebellen en regeringsleger elkaar met de vinger over wie het eerste schot zou hebben afgevuurd. Feit is dat de gevechten ter...
Lees meer

Nieuwe Congolese verkiezingscommissie neemt valse start

Niettegenstaande de benoeming van Apollinaire Malu Malu als voorzitter van de nieuwe Congolese verkiezingscommissie (CENI) niet onverdeeld positief wordt onthaald, moet met de aanstelling van de vernieuwde CENI eindelijk eens werk worden gemaakt van de organisatie van geloofwaardige lokale en provinciale verkiezingen. "Alleen dan kunnen de kiemen van een echte democratie op alle niveaus worden gelegd", zegt 11.11.11.

Op vrijdag 7 juni heeft de Congolese Assemblée Nationale de samenst...
Lees meer

Wie actie criminaliseert, holt de democratie uit

Wij zijn bezorgd. Wanneer mensen in het Midden-Oosten of China in opstand komen tegen de overheid, juichen we hen toe. Als burgers hier hun stem laten horen voor een rechtvaardige wereld, voor mensenrechten of het milieu, worden ze meer en meer gepenaliseerd, zelfs gecriminaliseerd. Nochtans zouden we blij moeten zijn dat er in deze tijden nog mensen bestaan die zich het algemeen belang aantrekken en bereid zijn zich daarvoor geweldloos in te zetten.

Buiten alle proporties Op 28 mei...
Lees meer