about
Toon menu

België moet schadelijke biobrandstoffen uitsluiten

Afgelopen weekend publiceerde de Europese Commissie een voorstel over de toekomst van de meeste vervuilende biobrandstoffen in Europa. Daarin erkent de commissie de schadelijke rol van palmolie maar laat ze achterpoortjes open staan.

Soja valt bovendien volledig buiten de categorie van brandstoffen die geweerd zullen worden. In het licht van de globale klimaatuitdaging moet België nu zijn verantwoordelijkheid nemen en schadelijke biobrandstoffen op basis van voedselgewassen uitsluiten, zeggen 11....
Lees meer

Een voorspelbaar ontschepingsmechanisme voor de Middellandse Zee

Op woensdag 6 februari gaat de volgende Informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken door. Wij schrijven u om onze ernstige bezorgdheden te uiten over de crisis op de Middellandse Zee en vragen u om actie te ondernemen. Sinds januari 2018 verdronken minstens 2.500 vrouwen, kinderen en mannen op de Middellandse Zee. De Europese leiders blijven in gebreke bij het beantwoorden van deze tragedie.

De laatste zes maanden hebben Europese regeringen geprobeerd – en gefaald – om een akkoord te b...
Lees meer

11.11.11: “Klimaattop Katowice is geen goed nieuws voor de meest kwetsbaren”

De klimaattop in Katowice (COP24) faalde om de klimaaturgentie om te zetten in actie. Het VN-Klimaatpanel stelde twee maanden geleden de inzet van de top scherp: volgens een nieuw rapport rest de wereld nog 12 jaar om de opwarming te beperken tot de cruciale grens van 1,5°C. Dat de onderhandelaars Katowice verlaten zonder expliciet engagement om de klimaatplannen aan te scherpen en zonder garantie op voldoende financiering voor ontwikkelingslanden, getuigt volgens 11.11.11 van een gebrek aan verantwoordelijkheid tegenover de meest kwetsbaren.
Lees meer

OESO rapport internationale klimaatfinanciering toont noodzaak aan voor universele afspraken

De OESO maakte vandaag de meest recente cijfers rond internationale klimaatfinanciering bekend. Dat is de financiering die de rijke landen beloofden aan ontwikkelingslanden om hun klimaatuitdagingen aan te pakken. Volgens het rapport steeg de publieke financiering in 2017. De methodologie van het rapport staat echter ter discussie. Voor 11.11.11 toont dit opnieuw de noodzaak aan voor universele afspraken over de internationale klimaatfinanciering.

Volgens de OESO werd in 2017 54,5 miljard USD aa...
Lees meer

11.11.11 zoekt vrijwilligers voor klimaatmars

11.11.11, organiseert de Klimaatmars van 2 december, maar heeft nog een te kort aan medewerkers. Wij zoeken namelijk nog dringend mensen die ons willen helpen die dag om de wandeltocht mee te begeleiden.

Om het verloop van de klimaatmars in goede banen te leiden, hebben we nog een 75-tal stewards nodig. Hun taak bestaat erin: -          de deelnemers langs het parcours leiden -          toegang tot bepaalde straten vrijhouden -          politie verwittigen in geval van problemen -        ...
Lees meer

Syrische vluchtelingen in Libanon: lange weg naar terugkeer

Syrische vluchtelingen in Libanon dreigen de speelbal te worden van een internationaal politiek spel met als hoofdrolspelers Rusland, Europa en de Syrische regering. En dit terwijl hun toestand in Libanon steeds precairder wordt. Een nieuw rapport van 11.11.11, ‘Long Road to Return’, brengt de hele problematiek in kaart.

Ondanks Russische en Syrische claims is de situatie in Syrië allesbehalve veilig voor terugkerende vluchtelingen. Op 3 november 2018 stelde de Syrische minister voor vluchte...
Lees meer

11.11.11 vraagt aandacht voor humaan migratiebeleid

schermafbeelding-2018-10-18-om-14.08.43.png
In het kader van haar najaarscampagne worden dit weekend in 130 gemeenten affiches geplakt die aandacht vragen voor een andere kijk op migratie. De laatste tijd wordt een harde toon opgezet over migratie. Te midden van dat harde discours brengt 11.11.11 een warme boodschap: we zijn #AllemaalMensen onderweg naar beter. Honderden vrijwilligers maken dat zichtbaar door dit weekend met emmer en papborstel op stap te gaan.

Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, klima...
Lees meer

"België moet mensenrechten en democratie ter sprake brengen bij Rwandese president Kagame"

De Rwandese president en voorzitter van de Afrikaanse Unie Paul Kagame heeft op dinsdag 5 juni een ontmoeting met koning Filip en met premier Michel. Op uitnodiging van de Europese Commissie is hij de eregast op de Europese Ontwikkelingsdagen. Voor 11.11.11 moet de Belgische regering van de gelegenheid gebruik maken om aan te dringen op meer democratie en respect voor de mensenrechten in Rwanda.

President Kagame is al jaren een pleitbezorger van een sterkere en meer efficiënte Afrikaanse Un...
Lees meer

Wet tegen aasgierfondsen blijft overeind in Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof verwierp vandaag het beroep dat door het aasgierfonds NML Capital was aangespannen tegen de Belgische wet die dergelijke aasgierfondsen aan banden wil leggen. Daarmee volgt het Hof de argumentatie van 11.11.11 en een aantal ngo’s die eerder als partij tussenkwamen in de zaak. 11.11.11 vindt dit arrest een zeer goede zaak en vraagt België ook bij andere Europese lidstaten aan te dringen op dergelijke maatregelen.

Aasgierfondsen zijn investeringsfondsen gespecialisee...
Lees meer

BNP Paribas en Deutsche Bank blijven betrokken bij illegale Israëlische nederzettingseconomie

Europese banken blijven financiële banden onderhouden met Israëlische banken die betrokken zijn in de Israëlische nederzettingenindustrie. Dat geldt ook voor twee in België opererende banken, BNP Paribas en Deutsche Bank, die beiden aandelen hebben in één of meerdere Israëlische banken. Door te investeren in deze Israëlische partners steunen BNP Paribas en Deutsche Bank de ontwikkeling van Israëlische nederzettingen, die nochtans illegaal zijn onder internationaal recht.

De meest recent...
Lees meer

België moet oprichting VN-onderzoekscommissie Gaza steunen

De VN-Mensenrechtenraad komt op 18 mei in spoedzitting bijeen over de situatie in Gaza. Hij zal wellicht een voorstel bespreken voor de oprichting van een speciale VN-onderzoekscommissie. Voor 11.11.11 moeten "na de woorden nu ook daden volgen. België moet de oprichting van een internationaal VN-onderzoek voluit steunen."

Nadat op 14 mei 61 Gazanen werden gedood door het Israëlische leger, blokkeerden de Verenigde Staten op 15 mei een internationaal onderzoek naar de situatie in Gaza. De VNMense...
Lees meer

Q&A: Trumps beslissing om Jeruzalem te erkennen

Op 6 december 2017 maakte de Amerikaanse President Trump bekend dat hij Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël. De aankondiging maakte over heel de wereld afkeurende reacties los. 11.11.11-medewerker Willem Staes, die in Oost-Jeruzalem woonde en werkte, geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

1. Wat is het probleem juist? Israël annexeerde in 1967 Oost-Jeruzalem, een zware schending van het internationaal recht. Deze annexatie werd nooit erkend door de internationale gemeenschap. Als...
Lees meer

Nederland, Duitsland en Frankrijk leggen lat klimaatdoelstellingen hoger, waar blijft België?

Vandaag stemt het Europees Parlement definitief over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor 2030 onder de lidstaten. Die Europese 2030-doelstellingen over vermindering van uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie1 werden niet aangepast na het Akkoord van Parijs van 2015, toen de globale ambitie werd aangeschroefd. Nederland, Frankrijk en Duitsland vragen een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. De Klimaatcoalitie wil dat België zich daarbij aansluit.

Om het bel...
Lees meer

Wereldwijd lichte daling van de hulp met 0,6%, België daalt met 8,2%

In 2017 werd volgens de OESO wereldwijd 146,6 miljard dollar of 0,31 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingshulp besteed. Dat is een daling met 0,6 procent t.a.v. van het jaar voordien (0,32 procent). De OESO-ontwikkelingscijfers werden vandaag bekend gemaakt. Uit diezelfde cijfers blijkt dat de officiële ontwikkelingshulp in België vorig jaar met 8,2 procent daalde, van 0,49 procent tot 0,45 procent. Er gaan in ons land steeds minder middelen naar structurele oplossingen van de ongelijkheid in de wereld.
Lees meer

Buitenlands kapitaalfonds probeert Belgische wet te laten intrekken

Het Grondwettelijk Hof hoort vandaag de tussenkomende partijen in de zaak van het investeringsfonds NML Capital en de Belgische overheid. Het fonds probeert een wet te laten nietig verklaren die zogenaamde ‘aasgierfondsen’ aan banden legt. Ngo’s als 11.11.11, CNCD-11.11.11 en het Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) verdedigen de wet, zij aan zij met de Belgische overheid, en worden vandaag ook gehoord.

Aasgierfondsen kopen schulden op van landen in financiële moeil...
Lees meer