about
Toon menu

Laatst geselecteerde blogs

Waterschaarste Kaapstad: niet voor alle Capetownians gelijk

De watercrisis in Kaapstad haalt wereldwijd het nieuws. Sinds 1 februari mogen inwoners nog slechts 50 liter water per dag verbruiken. Dat moet volstaan om te koken, de afwas te doen, 90 seconden te douchen en één keer het toilet door te spoelen. Maar waar nau...

Stakingsrecht in Zuid-Afrika aan banden gelegd

In Zuid-Afrika ligt een nieuwe arbeidswetgeving op tafel. De parlementsleden moeten zich nog buigen over het voorstel van de Minister van Arbeid, maar met een stevige meerderheid in het parlement lijkt dit een formaliteit te worden. Bovendien is de nieuwe wetg...

Open grenzen of sociale zekerheid? Brief aan Bart De Wever

Beste Bart,  Tweeënhalfjaar geleden had u het over gelukzoekers.  Syrische vluchtelingen die over de grens met Turkije zijn geraakt, zijn veilig.  Indien zij dan nog besluiten verder te trekken, transformeren deze oorlogsvluchtelingen in economische vluchteli...

Open brief aan minister Jo Vandeurzen over de gehandicaptenzorg

Ondersteuning en zorg op maat... Meer keuzemogelijkheden voor de persoon met een handicap... Zelf de regie over ondersteuning kunnen voeren… Mooie ronkende woorden! Maar wat betekenen ze in de praktijk? Ik neem mijn eigen zoon als voorbeeld: bijna 41 jaar...

VERONTWAARDIGING

Neen, ik ben geen armoedespecialist. Wel als OCMW raadslid een bevoorrechtte getuige. Op vijf jaar tijd heb ik honderden aanvragen tot hulp samen met mijn collega’s besproken. Gaande van het toekennen van het leefloon, of een noodwoning tot aanvullende steun...

Alle blogs

De Zandloper

De zandloper. Ik heb er iets mee. Van voor ik zelf kon lopen, vond ik het een fascinerend voorwerp. Mijn persoonlijke herinneringen gaan inderdaad zeer ver terug. Een overlevingsstrategie wellicht, in een oorlogstijd, ook al vallen er niet vaak napalmbommen ui...

Rondgang in Attrak

Ben               Beneden raken gangen leeg, stil maar niet verlaten onderliggende bevolking losgelaten. Warmte effect, de draaiende schroef, holduimers slaan de laatste gaten. De brug overspant het meublement, bankbelasting, privacy, persoonsregistratie. W...

Trump de Grote

Vrijkomen van Europese beharing en streven naar economisch expansie. Impermeabel zijn de muren rond zijn imperium. Een Amerikaans modern ondoordringbaar fire wall. Alles gaat om klimaat verandering. Liet de wereld weten dat hij voorstander is voor wereldvrede...

Towards a taxonomy of urban and architectural activism (a coaster for a course, a common ground)

To open our course on architecture and activism 2018 in a public manner, we publish a sketch that can function as a clear and short starting point, a common ground, this tiny text, can and  should grow during the course… Welcome! Besides reading theoretical te...

D'66 tegenstem tegen Tweede Kamermotie over vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan D'66

D'66 TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN D'66 TWEEDE KAMERFRACTIEZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/d66-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-d66-tweede-kamerleden/Weet u het nog?Op 5...

CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA

CDA TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE CDAZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/cda-tegenstem-tegen-tweede-kamermotie-voor-vrijlating-ahed-tamimi-brief-aan-cda-tweede-kamerfractie/Weet u het nog?Op 5...

De erfbelasting : herverdeling en accumulatie

Naast de financieringsbron voor een herverdelende overheiden de liberale idee om met gelijke kansen in het leven te starten,mag een erfbelasting er voor zorgen dat dynamieken voor ongeremde accumulatie van bezit tot een zinvolle proportie, als bron van duurzam...

Paul Selier, zoveelste politiedode/No Justice, no Peace!/Reacties op Omroep West

PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIESDODE/NO JUSTICE. NO PEACE!/REACTIES OP OMROEP WESTZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/paul-selier-zoveelste-politiedode-no-justice-no-peace-reacties-op-omroep-west/Beste lezersOpdat onrecht niet in vergetelheid raakt, hierbij deze...

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?Zie voor alle gegevens de tabel: Asielvraag en opvolging België 1986-2016 Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa, andere Asielvragen, vrijwillige, begeleide en gedwongen Terugkeer, inkomende en uitgaan...

Loonsopslag per jaar , moet collectief

In grote bedrijven waar men een individueel evaluatiesysteem voor het personeel heeft geïntroduceerd is het jaarbegin het moment om de cijfers aan de betrokken mee te delen. Deze cijfers hebben veelal impact op de bonus en op de maandwedde. Dit systeem wordt a...

Belgie:"Mittbestimmung oder nicht?"

Belgie is één van de weinige landen waar de werknemers géén enkele medezeggenschap hebben in de Raden van Bestuur. Duitsland heeft zijn “Mittbestimmung”en in onder andere Nederland,Zweden en Finland zijn er vergelijkbare systemen. Frankrijk heeft in 2013 de...

Opinie

In vele gevallen hanteren we een verkeerde denkwijze. Zou het kunnen dat het morele kompas van sommigen ver zoek is of zelfs onbestaande? Een onafhankelijk persoon met de juiste morele principes, iemand die de gemeenschap belangrijker vindt dan het eigen indi...

Rondgang in fraktaal Atrak

In de loop van de rekening leunt het ene tegen het andere, heffing, de som van het getal. Omhoog spiraalt de Nul, halvering, deling, heling. Regels regelend, gestempeld achterstevoren, onzuiver, gewiekst, strafbaar en uit de maat. Een enorme knal, grens berei...